Добре дошли!

Промяната на човешкото съзнание вече не е лукс, който, така да се каже, е постижим само за малцина, а необходимост, за да не се самоунищожи човешкият род.

 Екхарт Толе


На сайта са представени най-разнообразни материали. Не осъждайте, не оценявайте, не влизайте в противоречие с това, което не съответства на вашия мироглед.

Бъдете свободни от противоречия, тъй като Всичко се намира в Единното Пространство на Бога и служи за Еволюцията на Цялото.

Вземете това, което ви е нужно в сегашния момент от Вечността и бъдете Свободни да продължите нататък....

Ако от този сайт извлечете поне една полезна идея и я използвате за подобряване качеството на вашия живот, то това означава, че работата ми не е била напразно!

В противен случай не забравяйте, че никой не може да ви отнеме правото да НЕ посещавате този сайт!