Откъси от послания, засягащи промените 2019 и следващите години
Една беседа от Учителя Махатма М
Послание чрез Калинка Христова 2017
Фаза на Хаос – Куан Ин – 15 ноември 2016 г.
Инелия Бенц - Аннунаки и защо НИЕ сме от значение!
Слънцето е Портал
Отваряне на седемте печата на Божието Съзнание
„Мистичният“ произход на ченълинг-посланията
Откровения - Алхимика
Природата на реалността
Всички виe стe имали контакт със същeства от други планeти
Преходният период. Въпроси
Миналото е вашата жизнена карта
Зони на свободна енергия
Каква е Целта и Мисията на Галактическата Федерация на Светлината
Работа с Елементите
Най-важен е мотивът
Квантовите Скоци
Послание от Кутхуми, 27.12.2011
Ние сме тези, които очакваме
Промени света!
Бюфета на възнесението
За паричната система на Златния век
СЕН ЖЕРМЕН поздравява борците за свобода
Майка Земя и нейното намерение за Планетарната енергийна мрежа.
Капитан Хелена - Контакт на 29 юли
Калинка Христова - послания
Акашови записи за физическите и метафизическите закони
Послание чрез Мила
Сливането...
За чувствата
Медитативна практика на работата със стихиите
За Преображението
Предназначено за Индиго
Езотеричните тренировки през преходният период
Вашата Светлина е нужна сега
Учение за изцелението
Да живееш в центъра на покой
Встъпителни инструкции по медитация
54 прояви на лъжлива гордост, описани от Санат Кумара
Махатма АЗ Съм Присъствието за ченълинга
Какво е ченълинг?