Какво е ченълинг?

 Вивамус чрез Барбара Бърнс

 

 Здравейте, приятели. Този материал представлява събрани упражнения и коментари по темата за ченълинг. Може би най-добрият начин да започнем е да обсъдим самата същност на ченълинга. Много хора ме питат: „Вивамус, какво е ченълинг и защо трябва да се занимавам с него?”  Понякога ме питат и: „Защо вие учителите толкова се интересувате от ченълинг? Преди не беше така. Струва ни се, че преди не сте ни търсели – или поне не си спомняме.” Мисля, че това са много добри въпроси. Радвам се на възможността да им отговоря.

 Какво е ченълинг? Мисля, че е много просто. В много отношения да си канал е като да си електрически трансформатор, използваното от вас съоръжение, чрез което енергията се издига или понижава до друго енергийно ниво, което действа на различна степен на вибрация. Разбирате ли, великият План на Създателя съдържа много нива или измерения на съзнанието, където съзнанието подобно на вашето и различно от него, има своите преживявания. Разбира се, еволюционният План на Източника е свързан с движение от ниво на ниво нагоре и с все по-голямо разширяване, но и енергията oт Творческото ядро на Създателя тече от ниво на ниво. Как според вас става това? Не можем просто да я стоварим или да я излеем. Не. Разбирате ли, всичко в Божествения план, цялата структура, се основава на съзнанието, на създания на съзнанието, които съзнателно служат на Плана и Светлината. Енергията, Светлината от Източника, тече навън от Творческото ядро посредством съзнанието. Всички ние като канали помагаме за трансформирането на тази енергия от едно ниво към следващото.

 Аз, Вивамус, съм канал и това действително е едно от основните неща, които правя. Целите на моята Душа или целите на моя Аз са свързани до голяма степен със съзнателното предаване на енергия от висшите нива. Прекарвам я през собственото си същество и я трансформирам до степен на вибрация, която е може би малко по-малка. Когато работя с вас и вие наистина се отваряте към своето съзнание по един по-космически начин, имам възможност да ви дам познания, информация, енергия, любов и Светлина от по-горни нива, които все още не можете да достигнете. Чрез моя ченълинг тези енергии могат да стигнат до вас, предадени на по-удобно за вас енергийно ниво.

 Като канали вие всички трансформирате и пренасяте енергията от най-високото ниво, което можете да стигнете, до Земята и това е една от най-важните причини да бъдете във физическия свят. Вие предавате енергията от нивото на Душата и „духовното” ниво към Земята там, където Земята наистина има нужда от вас.

 Разбира се, всеки е канал. Добре знаете, че изразеното на нивото на личността е творение на вашата Душа. Това Душата е направила, като се е „протегнала” до физическия свят, където влива жизнената си сила във вас. За да направи това, тя трябва да трансформира енергията си до най-ниска степен на вибрация, за да си подхождате с вибрационното ниво на Земята и да можете да живеете на нея. Така че, от една страна, ченълинг е просто пренасянето на жизнената сила от едно ниво на друго посредством вашия собствен формат на енергия. Вие непрекъснато го правите, докато живеете и дишате на тази планета. В този смисъл всеки е канал. Основният фокус на работата ни сега е ченълинг от „духовното” ниво, където действат повечето от вашите Души и „духовните” учители, които помагат в израстването на Земята. От това ниво божествената Любов и Светлина достигат до физическия свят, там където е нужна. Това според мен представлява ченълингът.

 

Това означа, че като канал вие просто работите с енергия. Можете да решите как да я използвате. По какви специализирани начини ще станете проводник за нея? Мнозина го правят под формата на изкуство, музика и танци – и това е чудесен начин за ченълинг. Аз много обичам да предавам звуци, защото звуците са мощни и затрогващи. Това е една от причините, поради които обичам гласовия ченълинг, защото гласът издава звуци. И чрез това изразяване на енергия директно споделяш с другите. Вие, разбира се, знаете за предаването на енергия за лекуването на хора, за балансиране и хармонизиране на телата им. Така че виждате – всъщност става въпрос за това как решавате да изразите или употребите енергията, която трансформирате от едно ниво на друго.

 Както вече казах, имам слабост към гласовия ченълинг, защото много обичам въздействието на звуците. Звукът действително е много силен творчески елемент и няма значение дали е просто под формата на издавани тонове. Това е чудесен начин за изразяване на енергията и без съмнение е гласов ченълинг, не мислите ли? Но все пак понякога е много, много полезно да предадеш енергията по концептуален начин, което, разбира се, изисква употребата на концепции и думи за изразяване на същността на идея от „духовното” ниво, като й придадеш хубава обвивка от думи и изрази, които предлагаш, чрез гласа си на други хора, за да могат да разберат.

 Как се прави това? Бих казал, че е много просто. Когато сте се родили, отначало не сте разполагали с никакви думи или поне не сте могли да си ги спомните. Виждали сте свят, пълен с форми, цветове и различни енергии.

 Една от първите енергии, които сте били способни да разпознаете и да обозначите с дума е била енергията на вашата майка. С помощта на други сте намерили дума, която най-добре да изразява усещането ви за тази енергия, а също така сте намерили думи за енергията на своя баща, за цветовете и формите и за всички други неща. Намерили сте думи дори за неща, които не виждате, като жега, студ и щастие. Научили сте се да намирате думи за идеи, неща, хора, както и за чувства и усещания. Пътувайки през живота, сте събрали удивителна колекция от думи, които описват всякакви преживявания, и тази дейност на предназначение на думите е част от функцията на менталното ви тяло. Тези думи и концепции съществуват в менталното ви тяло и с годините вече не се налага да мислите коя дума отговаря на определен цвят или форма. Думата „маса” изскача в ума ви веднага щом видите маса. Не се налага да искате от себе си да се сетите за думата за маса. Когато видите червено, не е нужно да спрете и да си кажете: „Да, цвят, ами, хм, хайде, ментално тяло, дай ми думата за този цвят. О, червено. Да, благодаря ти.” Не правите това, нали? Не. Всичко става много бързо, много автоматично и за това гласовите канали, които имат опит в използването на таланта за ченълинг, говорят плавно и лесно. Те много лесно превеждат енергията в думи, без да се замислят повече, отколкото се замисляте вие, когато видите червено и кажете: „Това е червено.” Разбирате ли? Никак не е трудно. Просто позволявате на себе си и на Душата или „духовните” учители да използват тези ваши умения, които сте придобили. Понякога предпочитам да го наричам „словесен ченълинг”, защото за вашите собствени цели няма значение дали превеждате енергията в думи в сърцето и главата си, без да говорите и просто ги чувате в себе си. Това е чудесен начин във всеки един момент да водите дискусии с вашата Душа и „духовни” учители. Това наистина помага да внесете Светлината директно в ежедневието си. Понякога обаче ви се иска да споделите с другите всички чудесни неща, които преминават през вас. Използвате същата словесна способност, която се използвали в ума и сърцето си, но този път трябва да използвате гърлото и гласа, за да ги предадете навън. Няма особена разлика.

 Често съм използвал думата „превеждам”, когато говоря за ченълинг, и наистина искам да се спра на това за момент. По мое мнение, в това се състои гласовият ченълинг. Приемате енергийни импулси и ги превръщате в думи. Чували сте за морзовия код, метод за комуникация на големи разстояния. Морзовият код е просто енергия, изразена с точки и тирета, или бързи сигнали и бавни сигнали. За мен почти по същия начин енергията от „духовното” ниво навлиза през вашия канал, преди да бъде превърната в думи, като точки и тирета, или енергийни сигнали с различна продължителност и интензивност. Ако в училище учите морзовия код, това, което ще трябва да усвоите, е как да превръщате тези енергийни сигнали в думи. Ще усвоите един език, нали? Езикът е това, което ви позволява да превеждате енергийните сигнали в думи и то наистина не е много трудно. За научаването на словесния ченълинг дори не се налага да ходите на училище, защото ние ще улесним процеса, с вашето съгласие. Ще преустроим енергийните сигнали, които влизат в ума, сърцето и гърления център. Просто ще ги прикачим към тази езикова способност, която сте усвоили като дете. Наистина е много лесно. Трябва само да призовете менталното си тяло, да позволи връзката, докато правите упражнението, което ще дам малко по-нататък. Отначало може да се наложи да поизползвате въображението си, казвайки: „Какво усещане предизвиква тази енергия? Коя дума й подхожда? Не се тревожете, думата ще дойде много бързо.

 Следващият ви въпрос може да е: „Защо да бъда канал? С какво ще ми помогне?” Вече ви казах, че това е голяма помощ за Земята. В някои части от своето съзнание Земята не може да достигне онази степен на вибрация, която можете вие като канал. За вас е лесно, наистина, да се свържете с Душата и с „духовните” си учители и чрез вас ние можем да внесем чудесната Светлина и Любов от Източника право в сърцето на Земята, където тя наистина да ги усети и да се почувства свързана и подкрепяна. При развитието и промените, които преживява в момента, тя истински се нуждае от тази подкрепа. Мога да ви уверя, че това е много основателна причина да бъдете канал, защото това е една от целите, заради, които сте тук. Дошли сте и сте се съгласили да имате физическо тяло и една от причините да го направите, е че Земята наистина се е нуждаела от помощта ви. Разбира се, дошли сте тук и заради собствената си еволюция, но както е винаги в Божествения План, когато оказваш помощ, получаваш помощ. Така една от ползите за вас в процеса на ченълинг е, че той ви помага да установите много фина връзка със Земята и там, където сте, Земята получава подкрепа, за да е спокойна и да се развива с лекота и радост. Мисля, че това е много полезно, не мислите ли? Ще бъде хубаво взаимоотношението ви със Земята да е по-нежно и хармонично, нали?

 Как помага ченълингът на еволюцията на Аз-а ? Нали знаете, че сте дошли тук, за да се развивате. Дошли сте, защото физическият свят е място за обучение. Той е като училище, което трябва да посетите и да завършите, преди да направите следващата стъпка. Има много, много неща, които трябва да научите, преди да поемете по-космическа отговорност в помощта си на Източника да се развие чрез Творението. Физическият свят предлага наистина чудесно обучение. Ако сте способни да говорите със висшата си Същност, можете да направите много, за да скъсите престоя си в това училище, защото разбирате ли, Душата знае всичките животи, които сте изживели, всички приключения, които са ви  се случили, знае уроците, които сте усвоили, и онези, които може би сте пропуснали. Може да се каже, че душата добива представа от птичи поглед за онова, което ви се случва, за взаимоотношенията ви, за изборите, които правите. Понякога в живота се чувствате като слепци, все едно да шофирате, без да виждате добре нощем, например. Не виждате така ясно, както ви се иска, и това създава известно усещане за ограниченост, не е ли така? Но Душата наистина вижда от по-висока перспектива и вижда целия път, по който пътувате. Вижда на коя част от пътя се намирате; откъде идвате и, да, приятели, вижда възможните крайни цели, които вие може би не можете да видите с физическите и менталните си способности. Няма ли да е прекрасно Душата да е вашия навигатор? Няма ли да е хубаво да можете да общувате с Душата си, да разберете нейната перспектива и да добиете някаква обща представа? Мисля, че ще се почувствате така, сякаш виждате всичко по-ясно и ще почувствате сигурността и радостта на знаенето, че изборите, които правите, наистина ви водят към онова, което е за вашето най-висше и най-голямо добро като изражение на Божествеността.

 Знам, че понякога, докато преживявате нещо, получавате усещането за неудовлетвореност, сякаш току-що сте пропуснали. Имало е нещо, но е отминало. Мисля, че е много полезно да говорите за тези неща с Душата си, защото тя вижда много ясно какви възможности за растеж има във всички ваши начинания и взаимоотношения. С нейна помощ можете да видите с какво разполагате. Мисля, че чрез Душата имате способността да максимизирате своите възможности за израстване и да ги използвате по начин, който ви носи радост. Знаете, че много може да се научи, като си пресрещнете пръста или си ударите главата, но за същите неща можете да научите и като бъдете осъзнати за действителността, преди да изпитате болезнения резултат. Затова, мисля, че включването на Душата в ежедневието ще ви помогне да видите моментите на възможност за израстване и да навлезете в тях по един по-радостен и лесен начин.

 Това обаче не означава, че всичко ще стане лесно само защото Душата участва, тъй като всъщност имате още много отговорности, за да извършите подходящото действие. Разбирате ли, можете да попитате Душата си за нещо (когато връзката й с тялото се активизира и нейната енергия бъде интегрирана*) и тя да каже: „Ами, мисля, че тази възможност би могла да ни помогне да разберем еди как си, и мисля, че най-добрия начин да отговорим е да направим еди какво си.” Вие обаче имате свободна воля. Не сте длъжни да слушате Душата. Можете да кажете: „Много ти благодаря, но ти не си тук долу и изобщо не разбираш и мисля, че трябва да оставиш всичко на мен. Няма да те послушам.” Свободната воля действа на всяко ниво, наистина. Понякога не включвате Душата или ви е доста трудно да стигнете нивото, което според нея сте способни да достигнете. Решението винаги е ваше, както и отговорността да действате с съответствие с напътствията на Душата. Вярвам, че процесът на ченълинг е един от най-мощните и чисти начини да установите контакт с напътствието на Душата.

 Ченълингът има и друг полезен аспект. Мисля, че едно от нещата, които всички искате, е повече подкрепа в живота. Струва ми се, че мнозина от вас се чувстват малко изолирани и неподкрепяни понякога, когато преминавате през препятствия, за да израснете. Понякога има усещане за самота и болка; другите имат собствени проблеми и на вас не ви е особено приятно все да ходите и да молите за подкрепа. Вярно е, вашите приятели на физическото ниво могат да ви подкрепят, както и вие тях, но освен това разполагате с прекрасна опорна система на „духовно” ниво. Тя започва с вашата душа. Създателят ви е дал нивото на Душата, за да постигнете енергията на Източника по-лесно, тъй като Създателят е знаел, че понякога във физическия свят Творческото ядро ще ви изглежда много далеч. Винаги можете да разчитате на Душата, защото Душата разчита на вас. Разбирате ли, Душата е създала този и предишните ви животи, за да се учи, развива и разбере своите уроци във физическия свят. Точно така – Душата е тази, която еволюира, чрез вашите приключения. Ето че разбирате защо Душата е наистина фокусирана върху вас. Вие сте много важни за Душата, защото чрез вас тя расте, еволюира и завършва това физическо училище, продължавайки нататък. На този етап от вашата еволюция Душата винаги е готова да ви изслуша, да ви подкрепя, с любов и благодарност към вас. Тя ви води към Светлината и Любовта на Източника. Не мислите ли, че можете да използвате частица от тази подкрепа в живота си?

 Именно чрез Душата се свързвате с Душите на другите хора. Да, имате и приятели по Душа. Това са приятели, в тяло или не, чиито Души са много скъпи и близки на вашата Душа, често заради многото чудесни приключения, които сте споделили. Тези Души са част от вашата опорна система, както често и техните физически изражения, ако те са във физически план. Освен това вие се свързвате и с нас, духовните учители. Не е ли това чудесна опорна система? С напредването в своята еволюция вие наистина искате да творите живота си по по-значителен и по-чудесен начин. Опорните системи на ниво личност просто вече не ви се струват адекватни. Вече не ви помагат, когато наистина искате да направите скок в своето израстване. Затова ви е нужна по-голяма, по-обширна, по-интегрирана опорна система. Смятам, че чрез ченълинга можете да установите съзнателните връзки, които ще ви дадат възможност да осъзнаете и да използвате във всеки един момент по много практичен начин в живота чудесната опорна система, която Създателят е предвидил за вас като част от Божествения План.

 Другият въпрос, който, предполагам ще зададете, е: „Защо сега? Защо учителите идват сега да ми говорят за ченълинг? Защо не дойдоха по-рано?” Е, и преди е имало известно количество от този вид ченълинг. Много от вас, които се чувстват привлечени от ченълинг, са се занимавали с него в по-ранни времена. Може би сте започнали в Атлантида, Лемурия или дори преди това, и със сигурност мнозина са получили задълбочена подготовка в древен Египет. Изобщо не бива да се тревожите за това колко ще ви отнеме обучението в този живот. Бих казал, че повечето от вас са много готови. Своето обучение, или поне по-голямата му част, сте завършили в предишни животи. Но е вярно, че сега много повече се набляга на ченълинга. Бих казал, че през последните 5-6 години (материалът е предаден някъде около 1990 година) ние тук, на „духовното” ниво, направихме съгласувани усилия. Едва от няколко години самият аз участвам пряко в обучението на канали на Земята. Причината е, че до известна степен това е експеримент, който ние на „духовното” ниво решихме да направим, за да видим дали ще можем да ви помогнем – а чрез вас да помогнем и на Земята – малко по-категорично, отколкото в миналото. Може да се каже, че наскоро решихме да опитаме да използваме ченълинга по-пълноценно, за да изпълним целите си в помощ на Земята и да ви подкрепим във вашите чудесни усилия да спомогнете за идването на Новата епоха на Земята.

 Чрез възможностите на ченълинга се надяваме да подкрепим Земята по-цялостно в промените й, така че тя да прояви гъвкавост в своето ново начало. Чували сте за това как предстоящите промени на Земята ще бъдат постигнати чрез много бедствия и разрушение. От моята перспектива бедствията и разрушенията идват, когато човек не може да изостави старото – освен ако не го види рухнало, сринато. Ако човек е способен да изостави старите възгледи по много гъвкав, радостен и авантюристичен начин, толкова по-лесно е да навлезе новото, без разрушение, нали? В своя собствен живот сте имали моменти, когато нещо вече не е било подходящо за вас – може би връзка, работа или нещо друго. Знаели сте, че това нещо е към края си и че то не ви върши добра работа. Но е било толкова трудно да го изоставите, затова сте продължили да се държите за него, докато накрая всичко се е разпаднало и сте го изгубили, сякаш някой извън вас ви го е отнел. Може би връзката е приключила драматично или са ви уволнили от работа. Каквото и да е, то просто се е разпаднало. Това ви показва, че можете да продължите напред и да извършите промени по по-драматичен и въздействащ начин. Не е толкова лошо, защото накрая промяната така или иначе идва.

 Новата епоха ще дойде, приятели, по един или друг начин, но няма ли да е чудесно, ако сте способни да изоставите старото, когато то вече не ви върши работа, и да навлезете в новото с чувство на радост, приключение и увереност? Ние искаме това за Земята и за вас и мисля, че ченълингът е един от начините да го постигнем. Аз самият през цялото време наблюдавах как ченълингът въздейства на израстването и промяната на Земята и мога да ви кажа, че съм очарован и според мен онова, което започна като експеримент, е стопроцентов успех. Ето защо все повече „духовни” учители се явяват на онези, с които може би са общували в миналото по не толкова пряк начин. Много от вас служат на учителите, без да го съзнават, и именно ченълингът може да превърне това в съзнателно и изпълнено с любов партньорство.

 Сега много „духовни” учители наистина решават, че ченълингът е начинът, по който те искат да работят с избралите физическо ниво. Тук на „духовното” ниво самият аз уча онези учители, които проявяват интерес към възможността за ченълинг и виждат неговата полза за изпълнението на задачата им на Земята. Много от тях са идвали и са ми казвали: “Вивамус, много ми харесва как се развиват нещата в твоите сеанси по ченълинг с хора от Земята. И аз бих искал да използвам тази възможност. Ще ми покажеш ли как мога да работя чрез някой във физическо тяло, без енергията ми да е трудна или изтощителна за него? Как мога да дам истините от „духовния” план на човечеството без да причиня объркване или разстройване на каналите?” Аз провеждам уроци на „духовно” ниво, като уча учителите да използват тази чудесна възможност, за да работят с вас по по-внимателен и лесен начин. Мога да кажа, че тази е причината в последно време да се наблюдава такъв интерес към дейността ченълинг. Въпреки че започва като експеримент, смея да твърдя, че от перспективата на канала, от перспективата на учителя и от перспективата на Земята, това се оказа голям успех. Ето защо продължаваме към по-дълбоко и по-широко ниво и затова сега ви се явяваме по такъв внимателен и открит начин.

 Надявам се, че отговорих на въпросите ви, скъпи приятели. Искам да ви кажа, че мисията ми е свързана до голяма степен с ченълинг. Това е едно от най-важните неща, които правя в момента. Затова, ако решите, че искате да станете по-активен, по-съзнателен и знаещ канал, приканвам ви да ме повикате. Можете просто да кажете: „Вивамус искам да се посветя на ченълинга. Наистина искам да работя с него. Ела и ми помогни.” Мога да ви дам визуализация, която да помогне. Може да се каже, че моята енергийна структура е много обграждаща, много подкрепяща. Затова, когато работя с канал създавам около него балон от енергия, за да обвия изцяло енергийните структури на канала на всички нива. Работя много леко със синьо-виолетова енергия. Затова, ако искате да ме видите във визуализация, можете да си представите голямо синьо-виолетово кълбо. Ако искате можете да си ме представите с дружелюбна физиономия, тъй като това приляга много точно на моето излъчване и същност, аз съм изпълнен с любов към вас. Ако искате помощ в ченълинга просто ме повикайте. Можете да ме внесете в сърцето си и дори да ми запазите място там, ако искате.

 Мога също така да ви помогна с енергията на други „духовни” учители. Ако откривате, че правите добра енергийна връзка с вашия „духовен” учител, но когато енергията достигне до гърлото, ви е трудно да я изразите, мога да ви помогна в укрепването на връзката. Ако ме повикате, аз ще ви обгърна, докато енергията на другия учител навлиза и ще влея малко от моята енергия, така че всичко да е по-леко и лесно, и да проникне в структурата ви по-плавно и мощно. Бъдете сигурни, че никога няма да направя това без съгласието на душата ви и на другите „духовни” учители. Ние всички работим заедно – вие, аз, вашата Душа и другите учители. Работим за Светлината, за славното израстване на Земята и навлизането й в Новата епоха. И наистина работим за вашата собствена еволюция. Помнете, че когато ДАВАТЕ ПОМОЩ, ПОЛУЧАВАТЕ ПОМОЩ. И това е велик вселенски принцип.

 *Тази връзка е комплексна и е свързана с тимусната жлеза и Звездата на Душата – вашата 8-ма чакра на около 15-25 см над главата, както и с хармонизирането на системата от четири тела, за да може енергията и съзнанието на Душата да достигне през емоционалното тяло и менталното тяло в чист вид и без проекции от страна на вашата личност.

 От книгата "Поглед към Измеренията" на Джанет Макклър,

София 2010, ИК Сен Жермен

Материалът е подбран и изпратен  от Иван Аршинков