Махатма АЗ Съм Присъствието за ченълинга

 Браян Гратън

 

Земята като същество, на всяко ниво, от дълго време се стреми да постигне разширяване и като основно съзнание на тази планета човечеството имаше ролята на проводник, посредник, който да трансформира определени енергии от Източника – да ги внесе през себе си и към Земята. Както знаеш, това е твоят еволюционен модел, Браян. Целият поток  от енергии се нуждаеше от подходящ канал; и с помощта на човечеството тази енергия се прояви и доведе д промяна в съзнанието на планетата. Това е процес на инициация, а инициацията на Земята е на много нива – на нивото на съществото, което наричате Майка Земя, съществото наречено Санат Кумара, съществата Вивамус и Лендюс. В друг вариант, на друга степен на вибрация този процес засяга и другата сфера, през Хелиос и отвъд него – до нас, Махатма, като Аз Съм-Присъствието.

 Разбираш ли, всички тези цялости на съзнание се разширяват всеки път, щом някой постигне разширяване. Като цяло човечеството винаги е било, и е, каналът за пренасянето на тези енергии до Земята. Независимо дали го знаят, хората го правят; и колкото повече знаят това, толкова повече енергия могат да внесат. Колкото повече осъзнават механиката на потока от енергия – как правилно да я вкоренят в Земята – толкова по-леко ще бъде и за тях и толкова по-лесно енергията ще се приеме от техните системи и от Земята. Когато тя преминава през тях и отива в Земята, се създава ефект на разпространение на системата. Това е двойно разширяване; като канал, който по този начин служи на Земята, вие помагате изключително много и за разширяването на Аз-а и на вашия собствен потенциал в стремежа да се върнете в целостта на Източника.

 Колкото повече енергия протича, толкова по-голяма трансформация претърпява каналът и с толкова повече сила влива своята своята чистота в Земята. Колкото повече каналът изчисти съзнанието си от своите блокажи и остатъци, толкова повече от Аз-а може да достигне в Земята и да извади онези запушвания, които резонират с блокажите, върху които работи индивидът.

 Разбираш ли, като цяло човечеството е основният канал за това. Разбира се, една планета може да получи инициация, без на нея да има съзнателна разумна общност. Но конкретно в този случай това е методът, избран от всички заинтересовани, включително от теб, включително човечеството като цяло. Ченълингът е естествен процес на допускане на енергията, отпечатъците и вдъхновенията от по-високите сфери на съзнание на собствения Аз да се влеят в съзнателното изразяване и същността на носителя. С други думи, за онзи, който живее на планетата Земя, енергията идва от необятността на неговите висши аспекти, неговите Висши Аз-ове. Тази енергия се стимулира и от „други области”, това като че ли се разбира погрешно и хората остават с впечатлението, че може би има области от живота, от които те не са част.

 Наистина Всичко е Едно в неговата тоталност. Така, че когато говорите за енергия като нас, в известен смисъл може да се каже, че ние сме вашето висше съзнание. На по-горно ниво на съзнание ние сме едно; и така, когато тече през вашия канал от нивото, където се намира вашето собствено висше съзнание – на което ниво ние сме едно – енергията тече и се чувства удобно и познато.

 Процесът на ченълинг се извършва от цяла вечност, от идването на човека на тази планета, че и преди това.

 Откакто човекът беше създаден като средство за изживяване на нивото на Душата, съзнанието на нивото на Душата създаде това същество и влизаше и излизаше според влята си. Каналът е символичен начин да се види връзката между съществото и физическия носител, от една страна, и висшите аспекти, от друга. И ясновидецът наистина вижда линия от Светлина да тече през тялото от темето на главата през стъпалата и в Земята. Тази линия от светлина наричаме канал и той е свързващия проводник между енергиите на Небесата и енергиите на Земята, казано на езика на древността. Това е каналът, който свързва енергиите на твоята душа и личността ти, енергиите на аспектите на твоята Висша Същност и монадичните ти аспекти, чак до нивото на Източника през всички аспекти на твоя Аз; свързва те също така с аспекта на твоя аз, наречен планетата Земя. Тук има връзка.

 Когато човек се отвори за предаването на енергия, той всъщност се отваря към осъзнатостта и връзката със собствената Висша Същност и отвъд нея, както и към разширеното познание, съдържащо се там. Това, което преминава, не е само познание – а енергия, любов, радост, артистичност, изобилие, покой и т.н.

 Дори ако погледнем структурата на езика – а той е много важна част от реалността – неговата рамка дава форма на мисълта ти; а твоята мисъл например е огледално изражение на мисълта на Създателя на този Източник, Аз Съм-Присъствието на този Космически ден, Майката/Бащата/Бог, Всичко, Което Е на Всички Източници. Така че в опита си да изразим чистата мисъл езикът е необходим на физическото ниво; ако се вгледаш в езика, той ще разкрие много неща. Например думата „вдъхновение” – разглоби я и виж, че „вдъхновявам” означава „вдъхвам, внасям Дух”. И кой Дух е това? Не говорим за духове от други светове, а за твоята собствена Висша Същност, твоя собствен дух на Аз-а.

 Тоест, да си вдъхновен означава да изразиш енергията на своята Висша Същност. Да си просветлен означава „да внесеш Светлината”; то не само да внесеш Светлината като средство за физическо осветляване, но да внесеш Светлина в смисъл на лекота – да се издигнеш, да премахнеш по-тежките елементи и да станеш по-лек. Просветлението означава всички тези неща. В известен смисъл да се олекотиш от ненужното и ограничаващото те, от фиксираното и обусловеното.

 Речникът изобилства от интересни думи. Когато човек си представи вдъхновението от идеи от перспективата на изобретателя, на художника, писателя, музиканта, архитекта, проектанта, на всеки, който работи като творец – става ясно, че процесът на вдъхновение е ключът към всичко. Много от великите изобретатели и хора на изкуството са разказвали как идеите им са идвали по странни начини, в сънищата, докато заспиват, докато мечтаят –  в най-различни изменени състояния, в които интелектът отстъпва шофьорското място на отпечатъците от Висшия Ум. Тези отпечатъци са там някъде, те съществуват като намерение от по-висша сфера на съзнанието.

 В Планетарната Йерархия, като представител на по-долно ниво на нивото на Създателя, има Учители, които се занимават с внедряването на идеи – идеи, за които е дошъл моментът (чува ли сте за този израз). Много често се случва изобретение, идея или напредък в науката или познанието да бъде „направено” от различни хора в различни части на света по едно и също време. Начинът, по който това става, е следният : намерението и чистият образ на концепцията се проектират от по-високо ниво, а Планетарната йерархия ги проектира в етера, в съзнанието на планетарната сфера. Човешките същества, които са настроени към това ниво, могат да се протегнат и да ги вземат от въздуха. В този смисъл изобретенията нямат собственост; никой не може да претендира за притежание над идея, защото откъде по начало е дошла тази идея?

 Идеите за интересен (брачен) съюз между оригиналната концепция от по-високото ниво и подготовката на изобретателя или канала. Както стана дума, необходима е проявата на съзнанието на канала, за да може посланието да бъде ясно изразено. При изобретателя това е основната подготовка, основното познание, за да има добър резонанс на новия отпечатък; трябва да има запознатост, така че каналът да разбере начина на действие. В противен случай ще е само образ, който няма да намери реализация.

 Ченълингът се извършва по много различни, практически начини. Колкото повече хората се отварят към отпечатъците от по-високите сфери, толкова по-успешно ще улавят и реализират свят някои прекрасни, чудни неща – не само като изобретения, но и като творения на изкуството, музиката, поезията, танца – всяка област на изразяване на духа. Ето защо креативните същества толкова добре резонират с тази Нова епоха, в която ченълингът е най-приложимото средство в плътното физическо за установяване на връзка с висшите учения – докато не дойде времето, когато самите Учители ще приемат физическо изражение или бъдат реализирани други аспекти, които сега засега са само образи.

 Като се има предвид склонността на хората да обожествяват своите учители, ченълингът има и друго ценно качество. Дори в днешната ера на научен скептицизъм съществува другата крайност – тази на сляпата набожност и на онези, които възхваляват нейните добродетели. Опасността се крие в това, че ако на Земята изведнъж се появи учител или няколко учители или аватари с ново учение, те ще бъдат посрещнати с изключителна враждебност от едни, а други ще ги превърнат в обекти на обожание. Виждали сме този модел да се проявява отново и отново. Учителите, включително Христовата енергия чрез Кут Хуми и Майтрея, правят всичко по силите си, за да избегнат появата на поредната структура на ограничени убеждения, която би могла да попречи на личното и колективно духовно израстване на човечеството. С други думи, тези проявяващи се на Земята енергии не искат да бъдат обожавани или възхвалявани, нито да се изграждат институции около тях, а да получат отношение на божествено равенство и да предадат своята любов, светлина и висши учения на онези от вас, които търсят в Аз-а духовните небеса, скрити във всяко едно същество.

 Но както стана дума, ченълингът като средство за предаване на учение – за разлика от другите средства на физическо проявление – е възможност, чрез която хиляди канали по целия свят могат да подкрепят едно универсално учение, тъй като основните му принципи са едни и същи. Различията са свързани със средата на каналите – различно географско разположение, религиозна атмосфера и т.н. Основата на учението обаче е една и съща; именно това е базата на наречената от Джуал Кхул Нова световна религия. Разбирането на тази Нова световна религия ще идва директно от източника и няма да се нуждае от основна фигура; тя може да бъде изпратена, но няма да е задължителна. Цялостното разбиране ще бъде, че тази фигура е просто По-голям брат по Пътя, а не създание, което да се боготвори или третира като нещо различно от това, което човечеството вече е. Погледнато просто, това създание ще служи като пример за това, което може да бъде постигнато.

 Това, разбира се, е нещото, което Исус и Майтрея опитаха да направят преди две хиляди години, казвайки: ”Вие сте богове” – на което масите отвърнаха: ”Богове сме, ама се чудим как да преживяваме и не можем да излекуваме себе си; имаме своите ограничения.” Христос е казал: ”Всички неща, които аз съм направил, ще направите и вие, дори повече.” Този тип учение е на Земята от 2000 години; хората са го почитали на думи, без наистина да разберат смисъла му.

 С все по-голямото разгръщане на процеса на ченълинг, докато по света се появяват все повече канали, информация за ченълинг, процеси за ченълинг и засилена енергия, цялостното ниво на света ще се издигне дотам, че все повече хора ще могат да се настройват към себе си и да получават това учение отвътре. Най-прекрасното е, че по този начин всеки си връща силата. Тя не е в ръцете на ”Иисус Христос”, Буда, Мохамед или който и да е друг. Силата не е в ръцете на правителството или науката, за да ”оправят живота ви”; силата е отново на индивида – в неговата вътрешна същност, за да създава своята собствена реалност такава, каквато я иска. По този начин се спира възхвалата на формата и се дава възможност да бъде познат и признат духът зад формите.

 Когато цялост като нас, Махатма, преминава през физическата личност, вие не бихте искали да боготворите физическото същество, нали, въпреки че може би ще поискате да обожавате съзнанието, което преминава. Е, къде е това съзнание? Каква форма бихте му придали? Няма да можете да го нарисувате и да носите образа на врата си или да го закачите на стената, въпреки че мнозина са опитвали. Мнозина са опитвали да направят това с различните Учители – рисували са картини и после са боготворели формата. Не е в това смисълът; смисълът на цялата тази фаза на учението е да се предаде духът му без ограниченията и пречките на формата.

 След като формата бъде трансцедентирана, тя естествено може да се върне. Що се отнася до физическото повторно появяване на Христос, ето ви малко подсказване: Щом съзнанието на Христос бъде изживяно и усетено в самата същност на индивида, той ще знае, че Божието царство наистина се крие вътре. Тогава ще спре да търси навън и този момент ще е подходящ за появата на външното изражение – точно, когато вече не е нужно и точно тогава той ще се завърне.

 Човечеството е много по-възприемчиво, отколкото преди десет години… и още по-възприемчиво, отколкото е били още десет години преди това и т.н. Процесът на разгръщане е изумителен, това е геометрична прогресия. Казват, че количеството познание, достъпно за човечеството като раса, сега се удвоява на всеки 20 месеца. Това е феноменално, имайки предвид как всичкото това знание бива интегрирано – или, както е възможно, не бива интегрирано. Ето къде има нужда от разширяване на съзнанието, тъй като интелектът достига момент, в който бива претоварен; той е замислен като инструмент за съзнателния ум, но досега съзнателният ум бягаше от изпълнението на своята работа.

 Това, което правим, е да работим в помощ на човечеството и започвайки чрез отделни индивиди, да върнем целостта на личността им, така че не само съзнателният ум отново да поеме контрола, но и Душата да се слее с него. Така се осъществява истинско партньорство, вместо корабът да бъде управляван от някакъв неясен аспект на аз-а, докато истинският капитан, съзнателният ум, спи.

 Целият процес, през който ти и други преминават, е процес на хармонизиране, разгръщане, изчистване. Същият процес са извършва по целия свят – чрез хиляди посветени, ученици, търсещи по Пътя – докато все повече от това съзнание се проявява и все повече от вас осъзнават своята истинска природа, своя истински статут на Аз. Под статут имаме предвид статута на цялото човечество като съвършени синове на Бога, във върховния смисъл на думата. Ето защо никой не е по-велик от другия – всички са от едно семейство и всичко е въпрос на това да познаеш кой си Ти, да се отвориш към това ниво и да му позволиш да се прояви.

 Ако например си стигнал дотам, че буквално си трансцедентирал всички физически/вселенски нива и въпреки това имаш възможността да създадеш отново тялото във всеки един момент, изборът да се върнеш ще е по взаимно съгласие между теб и твоята Свръхдуша или Монада. Когато избереш да се върнеш при човечеството като Космически аватар – като съзнание, което е отишло отвъд и решава да се върне – не можеш да се натрапиш на хора, които не искат да те приемат; обменът трябва да е взаимен. Ако те решат, че искат и се нуждаят от Браян като Космически аватар, тогава Браян – или както искаш да се наричаш – ще се върне, ако това е и твой избор. Разбираш ли, трябва да е взаимно; ето къде твоята реалност се припокрива с тази на всички останали. В този случай нашата енергия бе инвокирана от Планетарната йерархия, Санат Кумара и всички от Логоса и нивата на Душата, да свържем нивото на Създателя с нивото на Съ-Създателите.

  Откъс от книгата "Махатма" на Браян Гратън,

изд. 2009, 2012 ИК Сен Жермен

Подбра за вас Иван Аршинков