Да живееш в центъра на  покой

 7 декември, 2006

 

 Поискахме да ви говорим днес, защото на хоризонта съществуват неща, за които бихме искали да ви подготвим. Първото от тях е промяната на нашата връзка с вас.

 Както вероятно вече знаете, през цялото време ние работим отблизо с вас.

 Работим с всеки от вас, които сте включени в Операция Тера без изключение. Това включва третата вълна, която се подготвя да ни приеме и която ще има нужда от "призив за събуждане" чрез събитията, които предстоят. Те не ни осъзнават по същия начин, по който ни осъзнавате вие, затова работим с тях тихичко, иззад кулисите на техния ежедневен живот. Към момента, когато вие самите ще бъдете включени в евакуацията, те ще бъдат готови да приемат вашата помощ, за да бъдат взети на корабите – нещо, което към настоящия момент би ги изплашило, ако бяха изправени пред тази опция без подобна продължителна подготовка.

 Тъй като за вас е необходимо да станете по-пълно част от работния екип, ние няма да ви даваме беседи, каквито ви давахме в миналото. Признаваме, че при затвърждаването на вашето чувство за целта и насоката на вашия живот вие намирате възможността да получавате нещо от нас за полезна. Сега обаче е време да се придвижите по-пълно в търсенето на източника вътре в себе си. Време е и за вашето “знаене”, затова няма да ви даваме уверенията, които сме ви давали в миналото. За вас е много важно да работите с чувството за правота или погрешност по отношение на всяко потенциално действие, тъй като това ви тренира по начин, който ще ви позволи да знаете какво да правите оттук нататък.

 Няма такъв човек, който да не може да направи това. Всичко, което е необходимо, е да си създадете навик да чувствате ситуацията - когато тя присъства, да се центрирате и да почувствате какво ви казва вашето тяло. Вярвайте на чувствата, които усещате в своето тяло. Винаги можете да познаете кога нещо ви отблъсква от някое потенциално действие, или ви отпуска по отношение на него. Ако чувствате стегнатост или натиск, това значи “не”. Ако чувствате разширяване или отпускане, това значи “да”. Всички ваши решения могат да бъдат почувствани и резюмирани в отговор от типа “Не, това не е най-добрият избор в момента” или “Да, това е правилният избор в този момент”. Не ви е нужно да знаете нищо повече - трябва да знаете само какво да направите в настоящия момент. Това, което трябва да помните, е да не предприемате нищо преди да сте почувствали какво трябва да направите.

 Ако сте разтревожени от нещо, със сигурност изчакайте, докато се успокоите, преди да решите как да действате. Както казахме, има много малко неща, които не могат да почакат, докато придобиете яснота как да постъпите. Много важно е винаги да изчаквате, докато се успокоите отвътре, дори ако това отнеме известно време. Повечето решения не са толкова трудни, но е толкова важно да практикувате това поведение във всичко, което правите, за да може то да се превърне почти в инстинкт и да се отнасяте с всичко в своя живот по този начин.

Сега по-голямата част от Операция Тера се извършва “подмолно”. Ние няма да оповестяваме своите действия публично, но всеки от вас ще бъде воден перфектно до там, където трябва да отиде, до този, с когото трябва да се срещне и т.н., докато нещата се разгръщат. Единствената ви комуникация с нас ще бъде отвътре. Вие притежавате всички способности, които са ви нужни, за да преминете през това време без да разчитате на нас по начините, по които сте разчитали преди. Ние ще продължаваме да сме с вас и ще продължим да работим с вас, докато и вие се окажете на борда на корабите и приключите със своята трансформация. Но няма да са много нещата, които да ви кажем относно това как да живеете живота си. Принципите ще ви преведат. Те са много по-важни, отколкото всякакви дати или предсказания, които можем да ви дадем сега. Живейте принципите и ще се справите добре.

 През 2007 и след нея предстоят много неща, някои от които ще изискват да опростите живота си възможно най-много. Ще дойде време, когато от вас може да се изиска да направите бързи промени, затова ако сте направили всичко възможно и сте разчистили хаоса от своя живот и сте приключили с миналото, ще ви бъде много по-лесно да направите тези промени и да реагирате, когато настъпи моментът за това.

 Ние отчитаме това, че повечето от вас са разпръснати по цялата планета и нямат личен контакт с другите от първите две вълни или със специалните сили. Това послужи на своята цел и засега все още й служи. Тази относителна изолация ще ви помогне да разчитате на себе си и ще изисква от вас да бъдете много по-внимателни към сигналите, които са налице всеки момент относно това какво трябва да направите и кога трябва да го направите. Без редовна подкрепа от нас, вие ще трябва да станете изобретателни в изнамирането на начини да подкрепяте себе си през останалата част от пътешествието през трета плътност. Това, обаче, няма да продължи още дълго, защото много скоро ще приключите преминаването от осъзнаване на трета плътност и ще закотвите себе си в осъзнаването на четвърта плътност. Когато това се случи, вие вече ще осъзнавате всеки друг – нас и останалата част от екипа на повърхността на Земята. Няма да имате нужда от печатани материали или Интернет, за да общувате с който и да е от нас. Ще осъзнавате напълно всички части и начина, по който те служат на цялото.

 В известен смисъл за вас ще има радикално различен начин на действие, но когато настъпи момента, ще забележите, че той е толкова различен от онова, с което сте имали работа през цялото време. Ако приемете това достатъчно сериозно, и практикувате принципите, които ви дадохме, независимо къде може да се окажете и независимо от това какво ви заобикаля, ще се справите добре. Вие носите способността да “знаете” във всеки момент каква е правилната посока на действията и можете да използвате ресурсите, които са ви на разположение точно сега с оглед на Операция Тера. Ключовата задача, която стои пред вас сега, е да си изградите навика да живеете според принципите, които ви дадохме и да използвате техниките да успокоявате себе си, които сме ви дали, за да можете да се вслушвате в себе си. Вашето тяло винаги “знае”, ако можете да спрете вътрешното бърборене на вашия ум и да се вслушвате от мястото на покой вътре в себе си.

 Времето на клетъчното пречистване и разплитане почти приключи. Ще продължава да има “грапавини по пътя” още известно време, но това няма да трае вечно. Когато се изправите пред последните късчета пречистване, ще забележите, че във вас се отваря чувство на просторност – поради това, че местата, на които сте имали навика да носите емоционален багаж са били пречистени. Ще започнете да чувствате по-обширно определение на себе си, и да го чувствате по-често, ако изберете да си позволите да чувствате това. Даже в средата на шумна тълпа е възможно – ако сте достатъчно безпристрастни, да се почувствате така разширени и спокойни, както когато стоите сред природата в пълна изолация от останалите.

 Вслушайте се в звука на тишината в себе си. Дишайте бавно и дълбоко. Осъзнайте, че онова, което другите могат да чувстват, не е “ваше”, а “тяхно”. Станете свидетел на онова, което се разиграва край вас, но не се оставяйте да бъдете уловени в емоциите, които ви извеждат извън вашия център на покой. Винаги, когато осъзнаете, че не реагирате от своя център на покой, СПРЕТЕ! Отделете времето, което е необходимо, за да се успокоите отново. Ако трябва, затворете очи, за да се затворите за външните стимули. Създайте си практика да живеете живота си от мястото на покой независимо какво става край вас.

 Никой не може да ви ЗАСТАВИ да реагирате. Ако помните и сте практикували уменията, ще можете да останете спокойни независимо какво се случва край вас. Когато пречистването на клетъчната памет завърши, ще има много малко неща, които да ви провокират, освен ако изрично не изберете да се ангажирате емоционално с тях. Останете безпристрастни и независими. Ако все още се случва да се ангажирате с драмата от трета плътност, съветваме ви да престанете да го правите.

 Светът край вас умира. Нещата, които ще се случват край вас, ще бъдат резултат от отчаяние и страх. Не се ангажирайте с тях. Сега светът край вас е в изпълнено с опасности състояние. Дълго време е било необходимо, за да се стигне до тук и има пукнатини, които се появяват по обвивката, която покрива дълбините на онова, което не е в ред, но властващият елит прави всичко възможно, за да накара нещата да изглеждат “нормални” и точно такива, каквито винаги са били. Не се оставяйте да бъдете измамени. Основите се разпадат и скоро всичко ще рухне във времена на хаос, объркване и ирационално поведение от страна на онези, които се страхуват и отчаяно се стремят да открият нещо, за което да се захванат, за да намерят опора. Ще има и много гневни хора - когато ще си дадат сметка, че са били предадени, тъй като са се доверили на своите лидери, които не могат да ги изведат от бъркотията, която е била колективно създадена и която сега трябва бъде оправена.

 Гледката няма да е красива - когато нивото на фрустрацията се повиши твърде много, ще има и много крясъци и настоявания за действия и претворяване в дела. Простият факт е, че нещата са отишли твърде далеч, за да бъдат коригирани по “нормалните” начини и затова основна “корекция на курса” ще настъпи щом всяко нещо излезе от равновесие дотолкова, че стане причина да се задейства следващо нещо и го накара също да премине критичния праг и да излезе от контрол.

 Вие имате израз, наречен “ефектът на доминото”. Той се базира на това, че когато една от плочките на доминото падне, тя събаря съседната на нея и така нататък, докато всички останали плочки също паднат. Това се извършва с едно плавно движение в последователност, определена от относителното положение на всяка плочка по отношение на цялата редица плочки и от взаимоотношенията и връзките с всяка друга плочка от реда. Същото е и със света край вас.

 Това, което предстои да се случи не е можело да се случи преди. Имаше определен вид връзки, които трябваше да бъдат подравнени така, че да може всяка плочка да накара и следващите да паднат. Първоначално нещата трябваше да стават бавно, за да могат всички плочки да бъдат подравнени в една редица, но съществува определен момент, когато вече всичко е подредено и подравнено и се очаква падането на само една единствена плочка, след което всички останали падат в бърза последователност. Когато стане това, минава известно време, докато всичко се разиграе, но за онези, които “имат очи да видят” и които могат да ПОЧУВСТВАТ енергетиката на нещата, е очевиден момента, в който тази критична точка е била вече достигната. Именно тогава минаваме на “по-висока предавка” с “Операцията” и именно тогава вие трябва да бъдете готови да реагирате на промените и при това да реагирате на тях бързо и без колебание.

 Разполагали сте с дълго време, за да се подготвите. Даваме настоящите послания от години и сме ви молили да правите определени неща - някои от вас ги правеха, а други – не. Сега остава много малко време, затова ако досега не сте превърнали тези принципи в част от своя живот, настоятелно ви препоръчваме да го направите сега. За онези от вас, които СА следвали нашите инструкции, продължавайте да го правите и подсилете своите навици така, че да се превърнат в автоматизъм независимо от това какво се случва в живота ви.

 Намирате се близо до масивна промяна и ние сме ви дали инструкциите, от които ще имате нужда, за да се справите с тези промени ефективно и ползотворно. Ако препрочетете онова, което вече сме ви дали, ще откриете, че всичко си е там и очаква да започнете да го използвате в живота си – във всеки момент от всеки ден.

 Може да продължим да ви говорим от време на време, но то ще е само, за да ви даваме кратки известия с временна стойност – не за да ви кажем какво да правите или какви да бъдете, а по-скоро за да ви известим за нещо, което предстои да се случи. Такива известия няма да са много, затова настоящото послание е последното от Том 3. Останалата част от информацията ще ви бъде дадена от нашия посланик и усилията, които тя полага, за да общува с останалата част от вас посредством някаква медия или Интернет. Но даже и да нямате достъп до Интернет през цялото време, винаги търсете актуалната информация и “новините” вътре в себе си.

 Щом преминете и закотвите своето осъзнаване в четвърта плътност, даже тези кратки известия няма да са ви необходими. Ще осъзнавате напълно всичко, което става и няма да имате нужда от известия, поместени в плик от трета плътност. Междувременно, ние се надяваме, че ще се вслушате в съвета ни и ще свършите работата, която все още имате да свършите, за да осъществите това преминаване на границата. Вие сте тук, за да свършите определена работа и всичко, което правите сега, представлява подготовка за тази работа. Подготовката е траела досега и е продължила столетия от вашето време. Идва обаче времето, когато тази подготовка ще остане зад вас и това ще бъде времето да започнете да работите по самата евакуация. Това ще бъде кулминацията на онова, заради което сте дошли тук в рамките на трета плътност и ще представлява завършека на вашето средоточие върху живота в трета плътност.

 Но точно отвъд този край за вас започва ново начало. Рязко ще се отвори портал за изцяло нов набор от възможности и ще останат само мир, радост и любов.

 Сега ви оставяме в мир, почитаме ви и ви благославяме.

 Amen, Adonoy Sabayoth.

 Ние сме Райското войнство.

 

 

Лиара

Превод Еми Манолова