Езотеричните тренировки през преходният период

 

Статията е продиктувана от Тибетеца и е отпечатана в книгата „Екстернализация на Йерархията“ (стр. 3 – 20)

 Една от особеностите на днешния свят е ускоряването на всички материални животи на планетата и вътре в нея. Това неизбежно води до усилване на вибрационната активност на човешкия механизъм, влияе на психическата природа на човека, предизвиквайки неговата ненормална чувствителност и психическа осведоменост. Трябва да напомня, че състоянието на човечеството в наши дни е резултат не от един, а от няколко фактора, при това всички действат едновременно, защото сегашният период отбелязва свършването на старата и началото на новата епоха.

Факторите, за които говоря, са основно три:

1. Сега е преходен период между Епохата на Рибите, с нейното наблягане на авторитета и вярата, и Епохата на Водолея, с неговото наблягане на индивидуалното разбиране и прякото знание. Дейността на тези сили, характерна и за двата знака, предизвиква в атомите на човешкото тяло ответна реакция. На прага сме на нови знания и атомите на тялото се настройват за тяхното приемане. Атомите принадлежащи предимно на Епохата на Рибите, започват да намаляват своята активност, както се казва, „окултно се отдалечават“ или се отделят, а в същото време атомите, които откликват на тенденциите на Новата епоха, на свой ред се възбуждат и тяхната вибрационна активност се усилва.

2. Световната война, отбелязала кулминацията в историята на човечеството и нейното субективно следствие се оказаха много по-действени, отколкото се мислеше досега. Благодарение на могъществото на дългия звук, прозвучал във вид на велик експеримент на бойните полета по целия свят в продължение на четири години (1914 – 1918г.), и благодарение на интензивното емоционално напрежение на цялото население на планетата, тъканта на ефирната материя (наричана „завесата на храма“), която разделя физическия и астралния свят, е разкъсана или раздрана на части, и започна, и бавно продължава удивителния процес на обединяване на двата свята: физическото битие и опита на астралния план. Очевидно е, че това трябва да предизвика големи промени в човешкото съзнание. Това ще ускори настъпването на епохата на разбирането, на братството и просветлението, това ще предизвика състояние на реакция и ще освободи психическите сили, носещи заплаха за тези, които не могат да се контролират - невежите хора, а това ме кара да издам нота на предпазливост и предупреждение.

3. Третият фактор е следният. На мистиците от всички световни религии и изучаващите езотеризма им е отдавна известно, че някои членове на планетарната Йерархия, се приближават все по-близо до Земята през нашето време. Това означава, че мисленето или менталното внимание на Христос и някои от Неговите велики ученици, Учителите на Мъдростта, е насочено или фокусирано в настоящия момент върху делата човешки и някои от Тях се готвят да нарушат дългото си мълчание и могат по-късно да се появят сред хората. Това е необходимо и оказва могъщо въздействие преди всичко на Техните ученици и на тези, които са настроени и синхронизирани с Техните Умове, второ, трябва да се помни, че енергията, протичаща през тези фокусни точки на Божествена Воля, оказват двояк ефект, явявайки се и изтребителна и конструктивна, в зависимост от качествата на телата, които реагират на нея. Различните типове хора реагират различно на потоците енергия. По наше време се осъществява гигантска психическа стимулация, водеща както към божествена благодат, така също и към прискърбно разрушителни резултати.

Трябва да се добави, че определени астрологически съотношения между съзвездията освобождават нови типове сили, които въздействат на нашата слънчева система и планета, правейки възможни промените, които не ни се удаваха до сега, демонстрирайки дремещи способности и нови знания. Всичко това трябва да бъде внимателно усвоено от работещите на полето на човешките дела, за да може днешната криза да се оцени правилно и нейните великолепни и благи възможности да се използват пълноценно. Аз почувствах необходимост да опиша с няколко думи съвременното състояние на света, особено във връзка с езотеричните, окултни и мистически групи и спиритуалистично движение.

Всички истински духовни мислители и работници в сегашно време са крайно озадачени от разрастването на престъпността, проявата на низшите психически сили, явното отслабване на физическото тяло, изразяващо се в разпространението на различни заболявания и прекаленият скок на безумията, невротичните състояния и менталния дисбаланс. Всички те са в резултат от разкъсването на планетарната тъкан и в същото време са част от еволюционният план и благата възможност, благодарение на която, човечеството ще може да направи следващата крачка напред. Йерархията на Адептите е разделена в мнението (ако такава неточна дума може да бъде употребена за група души и братя, които не познават чувството за обособеност, а не намират общо мнение по "майсторството в действие") относно съвременното състояние на света. Някои го смятат за преждевременно и като че ли нежелателно, създаващо трудна ситуация, а други тръгвайки от базовата безупречност на човечеството и смятат сегашната криза за неизбежна, произлизаща от натрупванията на самия човек. Те смятат това състояние за поучително, представляващо само временен проблем, с разрешаването на който ще поведе човечеството по пътя към още по-славно бъдеще. Но в същото време не се отрича и факта, че са пуснати огромни и понякога опустошителни сили на Земята, и това предизвиква голямо безпокойство в Учителите, в техните ученици и работници.

 Тази трудност може да се обясни най-вече с превъзбуда и напрежение в механизма на тялото, която нормално не съществува, и които се налага да бъдат използвани от душите (във физическо въплъщение), ако искат да се изявят и да откликват на своето обкръжение. Енергията, излизаща от астралният план и (в по-малка степен) от низшият ментален план, влиза в контакт с телата, които отначало не са отзивчиви, а по-късно са прекалено отзивчиви; тя се влива в мозъчните клетки, които поради слабото им използване не са привикнали към налагания им могъщ ритъм, а човешкият запас от знания е толкова оскъден, че преобладаващото мнозинство не може да съобрази да се предвижва бавно и да прогресира предпазливо. Като резултат хората по-често се оказват в опасност и изпитват трудности; тяхната природа понякога е толкова егоистична и нечиста, че новите способности, присъствието на които започва да се чувства и които откриват нови канали за осведомяване и контакт, се подчиняват на чисто егоистични сметки и се продават заради светски задачи. Навестяващите човека проблясъци от това, което е зад завесата, се интерпретира невярно, получаваната информация не се използва по предназначение и се изкривява с глупави мотиви. Дали човека е случайна жертва или преднамерено влиза с нас в контакт, заплаща със своето физическо тяло за своето невежество и безразсъдство, дори душата му да продължава "своето пътешествие".

Не бива да си затваряме очите за този проблем в настоящия момент, или да го обвяваме за печален неуспех и окултен провал, за резултат от обезумяването на психиците, за халюцинации на мистиците и дилетантите от езотеризма, на тяхната собствена глупост, или да прехвърляте вината на някакви учители, групи или организации. Разбира се, голяма е вината и на едните и на другите, но мъдростта е в това, да се погледнат фактите в лицето и да се разбере причината за това, което се просмуква навсякъде и може да бъде описано по следният начин.

Причина за ръста на низшия психизъм и повишената чувствителност на човечеството в настоящето е във внезапния приток на новата астрална енергия през раздраната завеса, която до неотдавна предпазваше мнозина. Да прибавим и към това, че маса човешки проводници могат да издържат на наложеното напрежение, и ще получим представа за проблема.

Не бива да се забравя, че медалът има и друга страна. Притокът на енергия е довел много стотици хора до ново, задълбочено духовно разбиране; той е отворил вратата, през която в близко време ще минат мнозина, приемайки второ посвещение; той наводни света със светлина - светлина, която ще се увеличава през следващите тридесет години, носейки увереност в безсмъртието и ново откровение за духовните потенциали на човешкото същество. Това е зарята на Новата епоха. Достъпът е облекчен към нивата за вдъхновение, които по-рано бяха недостъпни. Стимулирането на висшите постижения (в широк мащаб) е вече възможно, и координирането на личността с душата и правилното използване на енергията може да се развива по-нататък с обновено разбиране и предприемчивост. Това е арена за силните, защото винаги мнозина са призваните, но малцина са избраните. Такъв е законът.

Сега преживяваме период на огромен духовен възход и блага възможност за всички, които са на пътя на послушничеството и ученичеството. Сега се извършва мощен призив към човека да изяви бодростта си на добрата си воля, защото избавлението е близко. Но сега е и опасно време, правещо уязвими непредпазливите и тези, които не са готови, амбициозните и невежите, тези, които егоистично търсят Пътя, отказвайки да поемат пътя на безкористното служене. А за да не изглеждат на мнозина сегашните повсеместни смутове и потреси несправедливи, разрешете ми да ви напомня: сегашният живот е само миг от времето, от по-широкото и продължително съществуване на душата, и тези, които са несполучливи и се разрушават под натиска на могъщите сили, наводняващи нашата Земя, все пак ще "повдигнат" своите вибрации заедно с тези, които постигат резултати, дори ако физическите им тела загинат в този процес. Загиването на тялото - не е най-големият потрес за човека.

Нямам намерение да засягам всички възможни проблеми във връзка с психизма, предизвикан от потока астрална енергия в наше време. Искам да се огранича върху действието на потока върху устремените и сензитивите. И двете думи - "устремени" и "сензитиви" - се употребяват за обозначаване на пробудения търсач на контрол и майсторство и на по-ниския тип психик като обект на контрол и майсторство. Напомням, че така наричаният психизъм може да се раздели на две групи:

Висш психизъм     Нисш психизъм

Контролиран        Не контролиран

Положителен       Отрицателен

Съпровождан с познание    Автоматичен

Посредничество      Медиумизъм

 Това са малко разбираеми разлики, а и това, че двете групи качества показват нашата божественост, не се възприема. Но всички те са израз на Бога.

Съществуват някои психически способности, които хората разделят с животните; тези способности са присъщи на животинското тяло и са инстинктивни, но в преобладаващото мнозинство са по-низко от прага на осъзнаване, не се разбират, следователно са безполезни. Такова например е астралното ясновиждане и ясночуване, виждане на цветове и други подобни феномени. Ясновиждане и ясночуване са възможни и на ментално ниво - ние ги наричаме телепатия. Виждането на символи, преди всичко на геометрически фигури, е ментално ясновиждане. Всички тези способности са свързани с човешкият механизъм или с апарата за откликване и служат за това, човек да може да се докосва до аспектите на феноменалният свят, затова и съществува механизъм на откликване наречен личност. Той представлява продукт от дейността на божествената душа на човека, приемащ формата на това, което наричаме "животинска душа", която в действителност съответства на аспекта на Светия Дух на човешката микрокосмична троица. Всичките тези способности си имат висшите духовни съответствия, които се проявяват, когато душата стане съзнателна и активна и управлява своя механизъм чрез ума и мозъка. Ако астралното ясновиждане и ясночуване не са зад прага на осъзнаване, а се използват активно и действат, това означава, че центърът на слънчевия сплит е отворен и активен. Ако съответните ментални постижения присъстват в съзнанието, това означава, че центровете в гърлото и между очите се "пробуждат", активизират се. Но висшите психически способности, такива като духовното възприемане с неговото непогрешимо знание, интуицията с нейното непогрешимо съждение и висшата психометрия, способна да разкрива миналото и бъдещето, са прерогативи на божествената душа. Тези висши способности започват да се проявяват, когато центровете в главата, в гърлото и сърдечния се активизират в резултат на медитация и служене. Но нека ученикът помни две обстоятелства:

 Че голямото винаги може да включва в себе си малкото, но чисто животинския психик не включва в себе си висшето.

Че между нисшият тип отрицателен медиумизъм и най-висшия тип вдъхновен наставник и виждащ има гигантско разнообразие от степени, и че центровете в различните хора не се развиват еднакво.

Сложността на предмета е огромна, но общата ситуация може да бъде схваната, значението на предоставените възможности може да бъде разбрано, а знанието може вярно да се прилага, за да превърнете в благо сегашния критичен период, т.е. да подкрепя, да подхранва психическото и духовно израстване.

На мен ми се струва, че два въпроса трябва да привличат вниманието на всички работници в областта на езотеризма и тези, които са заети с тренировките на учениците и устремените:

І. Как да тренираме нашите "сензитиви" и психици, за да бъдат избегнати опасностите и за да могат хората без да се опасяват, да вървят напред, към своето ново и славно наследство?

II. Как езотеричните школи или „дисциплини”, както те понякога се наричат, да използват правилно благата възможност?

Да поговорим отначало за тренинга и за защитата на нашите психици и сензитиви.

 

I. ТРЕНИРОВКА НА ПСИХИЦИТЕ

Преди всичко имайте предвид, че отрицателният, не познавателен медиумизъм и психизъм превръщат своя носител в автомат, той е опасен и нежелателен, доколкото лишава човека от свободна воля и позитивност, препятствайки действията на последния като свободно изучаващо човешко същество. В такива случаи човек не е канал на своята душа, а само малко превишава инстинктивното животно, ако дори не е просто една празна обвивка, която може да бъде завладяна и използвана от странична същност. Имам предвид най-ниския тип животински медиумизъм, който се среща твърде често в днешно време, и който предизвиква безпокойство в най-добрите умове в състава на всички движения, които насърчават медиумизма. Напълно осъзнатият и фокусиран медиумизъм, когато медиумът разбирайки и изучавайки, предоставя своето тяло на същност, за която е напълно осведомен, и която завладява тялото му с неговото съзнателно позволение, за да послужи на духовна цел и да помогне на събратята си, може да бъде правилно и полезно. Но често ли се среща такъв тип медиумизъм? Малцина медиуми са запознати с техниката на въвеждане и извеждане на насищащата същност, те не знаят и как да проведат работата по такъв начин, че никога, дори и за миг, да не остават във неведение за това, какво правят те самите, и за целта на тяхната дейност. Те предоставят своето тяло конкретно и целенасочено за известно време на друга душа за служене, съхранявайки постоянно собствената си истинност. Най-висшето изражение на този тип дейност е било предоставянето на ученика Исус, на своето тяло за ползване от Христос. Именно в думата служене се състои целият смисъл и мерките за предпазливост! Когато истинският медиумизъм бъде по-добре разбран, медиумите ще напускат своето тяло в напълно пробудено съзнание през отвора на фонтанелата, а не през слънчевия сплит, както се случва в повечето случаи сега, без да съхраняват нито знания, нито спомен за случилото се.

Тогава през входа в главата временно ще идва нов обитател, което е възможно при синхронизирани вибрации, и ще използва като инструмент заетото тяло за едно или друго служене. Но тази процедура никога няма да се провежда за удовлетворяване на празно любопитство или също толкова празната скръб от личната самота или от жалост към себе си. Сега изобилието от низкопробни медиуми се експлоатира от любопитната или нещастна публика и своеобразни човешки същества, чиито съзнание е концентрирано изключително под диафрагмата и чийто слънчев сплит е истинският им мозък (както е и мозък при животните), принуждават се да действат като медиуми заради това, да утолят любовта си към сензациите или поради желанието си да утешат почти толкова неразумните си събратя.

В същото време съществуват медиуми от значително по-високо ниво, животът, на които е отдаден на делото да служат на издигнатите души от тази страна на завесата, които предоставят себе си да могат събратята им да се учат чрез тях – по този начин душите и от двете страни на разделителната завеса получават помощ и възможност да слушат или да служат. Но и на тях няма да им е излишна една по-осмислена тренировка и по-точно разбиране техниката на работа и предоставяне на своето тяло. Тогава те биха били най-добрите канали и много по-надеждни посредници.

Освен всичко друго нека психиците на света да доловят сега необходимостта да контролират ситуацията, а не да бъдат подконтролни; нека да разберат: всичко, което могат, може да се прави от всеки трениран ученик на Извънземната Мъдрост, щом това е необходимо и обстоятелствата оправдават подобен разход на сили. Психиците могат лесно да бъдат излъгани. Например, напълно очевидно е, че в астралния план съществува моя мисъл-форма, на вашия тибетски брат. Всеки, който получава инструкции всеки месец за учениците, всеки, който чете книгите, които съм дал на света при посредничеството на А.А.Б., а така също и всеки, който работи в моята лична група ученици, естествено и автоматично са помагали при създаването на такава астрална мисъл-форма. Но това не съм аз, формата не е свързана с мен и аз не я използвам. Аз определено се разграничавам от нея и не я използвам като средство за контактуване с тези, които обучавам, защото преднамерено работя на ментално ниво и по този начин ограничавам диапазона на своите контакти, но усилвам ефективността на работата си. Тази астрална мисъл-форма изкривява мен и работата ми и прилича на одушевена активизирана черупка.

Поради това, че в тази форма се съдържа много емоционална енергия и известно количество ментална субстанция, тя може да има доста голяма привлекателност, но истинността е като на всяка черупка, с която имате работа, например, на спиритичен сеанс. Тя се представя за мен, и ако интуицията ви не е развита – илюзията е пълна и реална. Ентусиастите лесно могат да се настройват на тази илюзорна форма и, както изглежда, ще се заблудят напълно. Нейната вибрация е от относително висок порядък. Нейният ментален ефект е чудесна моя пародия, привличайки излъганите ентусиасти на диалог с пакет астрална светлина, отражения на акашовите хроники. Последните представляват вечен свитък, на който е начертан плана за нашия свят, и от който тези от нас, които обучават, черпят сведения и многочислена информация. А астралната светлина ги изкривява и понижава. Доколкото това е изкривен образ, действащ в трите свята и нямащ за източник на истинност от по-висше ниво, отколкото е източникът на формата, неговата информация носи семената на обособяване и конфликти. От нея излизат форми на ласкателство, идеи за противопоставяне, мисли подхранващи амбициите, властолюбие, и от контактите с нея възникват наченки на желания и лични увлечения (разбиващи групите). Последствията за тези, които са се подлъгали, са много печални.

 Иска ми се също така да подчертая, че медиумите изпадащи в транс, неизбежно ще изместят медиумизма на хората притежаващи ясновиждане или ясночуване на астралния план, и изглежда, че са способни в напълно пробудено съзнание и при нормално активно функциониране на физическия мозък, да се предлагат за посредници между хората във физическо тяло (които са слепи и глухи за фините нива) и тези, които са напуснали физическото си тяло и са отрязани от физическото общуване. Психик от такъв тип е способен да общува с двете групи и неговата ценност и полза не трябва да бъде подценявана, ако той е простодушен, безкористен, чист и предан на служенето. Но при тренировките, на които се подлага, той трябва да избягва разпространените сега отрицателни методи, и вместо в безсмислено изчакващо мълчание, „заседнал да се занимава със своето развитие”, е по-добре да се старае да работи положително, като душа, съзнателно и с разбиране да се разпорежда с механизмите на низшите си тела; той трябва да знае, кой център на тялото си използва при психическата работа, длъжен е да се учи да гледа като душа на света на илюзиите, в който той се захваща за работа. От това високо и чисто място нека да вижда отчетливо, да слуша и информира точно, служейки по този начин на своя век и поколение, правейки астралния план познато и привично поле за дейност, приучвайки хората към състояние на съществуване, в който се намират техните събратя, трупащи опит на Пътя, живеещи го и следващи по него.

 Сега е неподходящо да се пише за техниката на такива тренировки. Предметът е прекалено обширен за кратка статия. Но настоятелно подчертавам: необходима е по-старателна и мъдра тренировка и по-разумно прилагане на знанията, които се откриват, когато ги търсиш. Призовавам всички, които са заинтересовани от израстването на психическото знание, да изучават, да мислят, да експериментират, да учат и учат до тогава, докато общото ниво на психическите феномени не бъде очистено от днешното невежество, от спекулативността и негативността, и да се затвърди на основата на твърдата увереност, на проверената техника и духовното изразяване. Призовавам такива движения, като обществото за психическо изследване на света и гигантското спиритуалистично движение, да поставят акцент на божествената изява, а не на феномените; нека те подхождат към предмета като към служене, да пренесат изследванията в областта на енергията и да престанат да вървят след нуждите на публиката. Велика е предоставената им възможност и необходимостта от работата им е животрептяща. Служенето им е реално и наистина важно, но ако тези движения имат намерение да използват притока на духовна енергия, то трябва да пренесат вниманието си в областта на истинските ценности. Тренирането на интелекта и на представата за света на групата изучаващи психици, трябва да бъде основната им задача, тогава астралният план за тях ще стане част от пътя към този свят, където обитават всички духовни Водачи и Учители, откъдето всички души идват във въплъщение и където се завръщат от мястото за трупане на опит и за експериментиране.

Може да възникне въпросът: какво трябва да включва такъв тренинг? Аз бих предложил да се дава учението за природата на човека и целите и задачите на душата. Може да се шлифова техниката за изразяване и да се дават подробни наставления за използването на центровете на ефирното тяло и развиването на способността винаги да запазвате позицията на позитивен зрител, който винаги се явява управляващ, контролиращ фактор. Трябва да се прави много внимателен анализ на типа и характера на психика, след това с подбиране на подходящи диференцирани методи да му се даде възможност да прогресира с най-малко препятствия. Школите и класовете за тренировки, отговорни за развитието на учениците, трябва да бъдат многостъпални, съответстващи на точката на еволюцията, а практиката да се включва ученик в групата с оптимистичната надежда, че нещо може да излезе от него, трябва да се прекрати.

Целта на низшия негативен психик трябва да бъде тренировката на ума и затварянето на слънчевия сплит, докато не започне да функционира като истински посредник. Ако това доведе до временно изчезване на медиумните способности (и съответно на тяхната комерческа експлоатация), би било по-полезно за него, както за безсмъртието на душата, а и за собствената духовна съдба и полезност.

Инструкциите давани на познаващия медиум и психик, трябва да доведат до пълно разбиране на себе си и своите способности: той трябва да помага без риск, предпазливо развивайки способностите си, и трябва да се утвърди в ролята на положителен контролиращ фактор. Способностите за ясновиждане и ясночуване трябва постепенно да се усъвършенстват и вярната интерпретация на това, до което се докосва в света на илюзиите, на астралния план, трябва да се култивира.

По такъв начин, в света постепенно се сформира голям корпус тренирани психици, разбиращи своите способности, функциониращи на астрален план с такова познание, с каквото функционират и на физически план; и подготвящи се да работят с по-високи психически способности: на духовно възприятие и телепатия. Тези хора, в края на краищата са корпуса на свързващите души, посредниците между тези, които не могат да виждат и да чуват на астрално ниво, доколкото са затворници на физическото тяло и тези, които са затворници на астралния план, не притежаващи апарат за физически отклик.

Затова великата нужда не е в това, да се прекрати консултирането и тренировките на психиците и медиумите, а в това те да се тренират правилно, опазвайки по този начин, с тяхна помощ, връзката между двата свята: физическият и астралният.

 

II. ЕЗОТЕРИЧЕСКИ ШКОЛИ И ДИСЦИПЛИНИ

Нашият втори въпрос се отнася до работата на езотеричните школи, или „дисциплини” както се наричат понякога, тренирането и безопасността на стремящите се в тези школи.

Преди всичко ми се иска да поясня един момент. Сериозна пречка в работата на повечето езотерични школи в настоящия момент, се явява чувството за изолация и нетърпимост по отношение на другите школи и методи. Струва си лидерите на школите да усвоят следното. Всички школи, които разпознават влиянието на Трансхималайската Ложа и чиито работници съзнателно или несъзнателно са свързани с такива Учители на Мъдростта, като Учителя Мория или Учителя К.Х., принадлежат на единна школа и се явяват се част от единна „дисциплина”. Досега между тях няма сериозно сблъскване на интересите и на вътрешната страна – ако те така или иначе функционират ефективно – различните школи и представителства се разглеждат като единно цяло. Основополагащите разлики в учението им няма, дори и терминологията им да варира; техниката на работа при тях е фундаментално еднаква. Ако искаме работата на Великите да се предвижва както трябва в нашето напрегнато време и световна необходимост, категорично е необходимо тези групи да разпознават реалното си единство в това, което се отнася до предназначението им, техниките и водачеството им. И техните лидери трябва да разберат, че само страха и желанието да видят своята група числено най-представителна ги подтиква към честата употреба на такива изрази като: „това е друга дисциплина” или „тяхната работа не е като нашата”. Именно такава нагласа затормозява ръста на духовния живот и взаиморазбирането на учениците в състава на многочислените външни организации. В наше време „великата ерес на отчуждението” ги осквернява. Лидерите и редовите членове се изразяват с термини „наше”, „ваше”, „тази дисциплина” или „тези”, казвайки, че методът е правилен (обикновено техният собствен), а другият, може би и да е верен, е съмнителен, а дори изобщо некоректен. Всеки смята своята група все едно, че му е дала обед за вярност и заплашва членовете й със сурови последствия, ако започнат да си сътрудничат с членове на останалите групи. Вместо да осъзнаят, че всички ученици от аналогичните школи, работят под влиянието на едни и същи духовни импулси, че са членове на единна школа и се намират в базово, субективно единство. Трябва да дойде времето, когато различните (в този момент) изолирани езотерични образования трябва да обявят своята тъждественост, когато лидерите, работниците и секретарите ще се срещат един с друг, и се учат да се разпознават и да се разбират един друг. Някога осъзнаването и разбирането ще доведе до това, че те ще се опитват да подкрепят усилията си взаимно, обменяйки идеи и по такъв начин в действителност да съставят единен велик колеж на езотеризма в света, с различни класове и степени, занимаващи се с тренировка на устремените, подготвящи ги за ученици или следейки за работата на учениците, които се готвят за посвещение. Тогава ще се прекратят опитите да се пречи един на друг, на сравняване на методи и техники, на критикуване и клеветене, заплашвайки и натрупвайки страх, внушавайки своята изключителност. Именно подобни нагласи и методи пречат днешно време да се излезе на чистата светлина на истината.

Устремените в състава на такива школи имат и други проблеми, в сравнение с проблемите, свързани с обикновения психизъм и медиумизъм – те предлагат себе си за интелектуален тренинг и се покоряват на форсиран процес, за да постигнат пълно преждевременно разцъфтяване на цвета на душата, за да могат по-бързо и по-ефективно да служат на расата и да сътрудничат на плана на Йерархията. С това учениците се подлагат на опасности и трудности, които е можело да бъдат избегнати, ако бяха предпочели да вървят по по-бавния, но също толкова верен път. Този факт трябва да се разбере от всички работници на школите и да се разяснява този проблем на всички новопостъпили устремени, за да бъдат те подготвени и точно да се придържат към правилата и наставленията. Не бива да си позволявате да се страхувате и да се отказвате от форсираният процес, но трябва да се влиза в него с широко отворени очи, при това трябва да се изучава използването на предлаганите предпазни мерки и опита на по-напредналите ученици. Във всички езотерични школи е необходимо и справедливо да се набляга на медитацията. Технически казано, медитацията е процес, при който се пробужда, взема се под контрол и се използва центъра в главата. Когато това вече е постигнато, душата и личността се координират и сливат, реализира се единение, което предизвиква колосален приток на духовна енергия, която мобилизира цялото същество за активност и изкарва на повърхността цялото дремещо добро, а също така и зло. Ето в какво е проблемът и основната опасност. От тук е ударението, което се слага във всички истински школи върху чистотата и истинността. Поставяше се прекален акцент на физическата честота и недостатъчен върху избягването на всякакъв фанатизъм и нетърпимост. Последните две качества препятстват ученика много по-силно, отколкото неправилната диета и подхранват огъня на обособяването много по-мощно, отколкото всеки друг фактор.

Под медитацията се подразбира пределно целеустремен живот – постоянно и всекидневно. Тя подлага клетките на мозъка на необичайни натоварвания, доколкото се активизират неподвижните клетки и се пробужда мозъчното съзнание за светлината на душата. Процеса на редовна медитация, ако се провежда в продължение на редица години и се допълва с медитативен живот и пределно целеустремено служене, успешно активизира цялата система и поставя низшия човек под влиянието и контрола на духовния човек. Той пробужда също силовите центрове на ефирното тяло и активизира тайнствения поток енергия, дремещ в основата на гръбначния стълб. Ако този процес се провежда внимателно и със задължителното спазване на безопасността, под нечие наблюдение, и ако той е разтеглен в продължителен период, то рискът е минимален и пробуждането протича нормално, по законите на битието. Ако настройката и пробуждането се форсират или се провеждат с помощта на разни упражнения, преди ученикът да е готов и телата да са координирани и развити, чака ви нещастие. Тренирането с помощта на дихателни упражнения или пранаяма не трябва никога да се практикува без опитен ръководител, и то след няколко години духовна ориентация, преданост и служене. Концентрацията върху силовите центрове (с цел тяхното пробуждане) винаги трябва да се избягва; тя предизвиква превъзбуждане и отваря вратата към астралния план, която може да се окаже трудна за затваряне. Аз постоянно внушавам на устремените от всички окултни школи: йога в днешния преходен период – това е йога с пределно устремени намерения, насочена цел, постоянно практика с Присъствието на Бога и подредена и регулярна медитация, провеждана систематично и упорито в продължение на години.

Ако тя се прави без абсолютизиране и се съпровожда с живот отдаден на служенето с любов, пробуждането на центровете и изкачването на дремещият огън кундалини, става безопасно и благоразумно, и цялата система преминава в необходимото състояние на „оживление”. Настоятелно съветвам учениците да не се занимават часове с интензивна медитация или да усвояват практики, задачата, на които е да раздухат огньовете на тялото, да разбудят конкретен център или да пуснат змийския огън. Общото напрежение в света днес е толкова високо, а средният устремен е толкова чувствителен и фино организиран, че прекалената медитация, фанатичната диета, намаляването на часовете за сън или нездравия интерес и акцент към психическите преживявания нарушават менталното равновесие и нерядко нанасят непоправима вреда.

Нека учениците от езотеричните школи да привикват към равна, спокойна и не емоционална работа. Нека да се въздържат от дълги часове учене и медитация. Техните тела още не са приспособени към необходимото напрежение и те могат само да си навредят. Нека водят нормален делови живот, помнейки във водовъртежа на ежедневните грижи и служене, кои се явяват те по същество, и какво е тяхното предназначение и задачи. Нека да медитират всяка сутрин, започвайки с петнадесет минути, но не повече от четиридесет. Нека да забравят за себе си в служенето, без да се съсредоточават на собственото си психическо развитие. Нека да тренират ума си с нормално учене и да се учат да мислят, откривайки, че умът може да уравновесява емоциите и да позволява вярно да се интерпретира това, с което се сблъскват, когато информацията нараства и съзнанието се разширява.

Учениците трябва да помнят, че предаността към Пътя или Учителя, не е достатъчна. Великите повече са заинтересовани от търсещи сътрудници и работници, отколкото от предани на Своите Личности, и ученикът, който се движи независимо, в светлината на своята душа, се смята за по-надежден инструмент, отколкото предания фанатик. Светлината на душата разкрива на сериозно устремения единството, лежащо в основата на всички групи, и позволява да се неутрализира отровата на нетърпимостта, опорочаваща и затормозяваща мнозина, тя заставя да бъдат разпознати духовните устои, насочващите крачки на човечеството, тя принуждава да се издигнете над нетърпимостта, фанатизма и отчуждението, които са характерни за малкия ум и начинаещите по Пътя, и помага да ги обичате така, че те да започнат да виждат по-добре и да разширяват своя хоризонт: тя позволява правилно да се оцени езотеричната ценност на служенето, а най-главното, да се учат да практикуват такова не причиняване на вреда, което се явява най-важното качество на всеки Божи син. Не причиняването на вреда е, когато не произнасяте нито дума, можеща да навреди на другия, не възниква нито една мисъл, способна да отрови или да породи неразбиране, не допуска нито едно действие, можещо да нарани най-малкия от братята – ето главната добродетел, която позволява на езотеричния ученик да премине безопасно трудния път на развитие. Ако се набляга на служенето на своите братя и жизнената сила е насочена навън, в света, то устременият е освободен от опасност и може безопасно да медитира, да се стреми и да работи. Неговата мотивация е чиста, той се старае да не се центрира върху личността и премества вниманието си от себе си на групата. Живота на душата може да се излива чрез него, изразявайки себе си в любовта към всичко съществуващо. Тя знае, че е част от цялото, и животът на цялото може съзнателно да протича през него, водейки до разбиране на братството и единството с всички проявени животи.