Послание чрез Мила

Ние печатаме този превод (с малки съкращения) на статията от Духовната Школа на Възнасянето (ТАО), която е разположена на Хавайските острови. Тази информация е получена от една от ръководителките на тази школа Карен Данрих (Karen Danrich), известна като “Мила”. Сега са достъпни древни учения, които съдържат прости истини, толкова необходими днес, както никога по-рано. Но те са прости само на пръв поглед, тъй като ежедневната практика на тези истини изисква открито и чисто сърце, бистър ум, любов към всичко съществуващо, уважение и почитане на останалите, което е трудно постижимо за човек. Учението  ТАО е една от тези древни истини, които хавайците пазят от времето на Лемурия, която според много версии се е намирала именно в тази част на планетата. В това учение, в частност, се говори за материализирането на нашите мечти, нашите мечтания (dream) за самите нас и Земята по пътя на Възнесението.

 

ИЛЮЗИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

от Хавайските прародители чрез Карен Данрих  “Мила” – 14 март 2009 г.

   Благославяме ви за големи мечти (блянове, фантазии) в танца на живота.

 Скъпи наши, които в сърцата си се чувствате хавайци. Днес ви приветстват вашите хавайски прародители. Днес ние бихме искали да поговорим за илюзията на икономическата криза, върху която много от вас са се фокусирали с човешките си мечти. Какво е това илюзия? Илюзия е когато вашите мечти/блянове, с които живее всяко човешко същество, стават все  по-малко. Мечтите, с които живеят хората, постоянно нарастват в реалността. Това означава, че когато възнасящите се човешки същества поискат своите мечти в целия свят, тогава банките и силните на деня започват да губят своите мечти.

 В съвременната система на човешкото общество всички мечти са насочени към банките, тъй като, хората са убедени, че за да бъдат въплътени мечтите им, трябва да получат кредит от банка, да се доверят на кредитната си карта или да имат сметка в банка. Но реалността е такава, че мечтите нямат нищо общо с парите или с банките, тъй като в същността си те представляват това, което вие имате намерение да демонстрирате независимо от паричната система. Как става всичко това? Ето обяснението на нашите хавайски прадеди.

 Мечтите/бляновете са ефирна възможност, която възниква като филм или сценарий, който попада във въртящото се поле на вашия енергиен поток. Всеки човек има свое собствено енергийно поле, при това, тези полета се различават по своите размери в зависимост от майсторството на възнесение. Възнесението е процес на еволюиране на човека в едно друго състояние на съществуване, което се основава на единството и е свързано с древните прадеди. Възнесението не трябва да предизвиква страх, тъй като при него вие се връщате към своя източник “назад” по времевата линия и поемате в себе си цялата генетична информация и енергийния поток, в който са пребивавали вашите прадеди в своя живот. Когато се възнасяте, вие еволюирате в по-силно въртящо се поле и в резултат на това получавате по-силно енергийно тяло, което ви дава възможност “да вземете” със себе си още по-мащабна мечта за реализиране. И така тези, които вървят по пътя на възнесението, получават на разположение все по-голямо количество блянове и мечти за реализиране... Вие включвате в себе си генетични структури от древни времена, които са по-хармонични, любящи и прекрасни, и са способни да прибавят към вашия живот древната мъдрост, която е била изгубена през последния времеви цикъл, по-точно, от времето на потъването на Атлантида.

 Възнасящите се човешки същества на Хаваите вземат големи мечти и това има отношение към цялото човечество. Проблемът е, не да бъдат уловени големите мечти, а вашата вяра в това, че са ви нужни пари за реализирането на вашите мечти. В резултат на това, че вярвате, че са ви необходими пари, вие ограничавате мечтите, с които живеете. Когато вярвате, че всяка ваша мечта е свързана с пари, вие не можете да реализирате всички свои мечти, които е възможно да почнете да улавяте, когато вашето енергийно поле се разширява при възнесение.

 Защо през цялото време мечтите са свързани с пари? Това е древен сценарий, създаден от малка група от Плеадинците, които са дошли на Земята, за да добиват злато и създали робска цивилизация. Паричната мечта е  ”закотвена”  в тогавашното човечество от тях. Тази цивилизация е смятала също, че всички мечти са принадлежали на Плеадинското семейство Ана. Днес човечеството живее по същия сценарий...

 Целта на живота е не да притежаваш всичко, което можеш, макар, че богатите хора вярват именно в това. Целта на живота е да се създаде любов между хората и  да се прости, да бъдат разбрани сложните танци на нелюбовта. Когато прощавате състоянието на нелюбов, приливът на любов се усилва, и любовта дава възможност да се прояви по-голяма хармония, мир, единство и радост между всички вас. Нима има някой, който не би искал това? Вие просто сте забравили как трябва да се живее на планетата и сте попаднали в мрежите на илюзията, на илюзорните мечти на притежаването. Именно, тези “тъкачи на илюзиите на притежаването” принуждават голяма част от хората да мислят, че притежаването е цел на техния живот, а не духовното, това, което ще отнесете със себе си в едно друго по-радостно  състояние на съществуване.

 Всички прадеди на човечеството ни  учат да си спомним какво е това да обичаш и само когато вие и ние заобичаме, тогава всички ще можем да отидем у Дома. Любовта е ключът към всичко, тъй като любовта е единствения език, на който говори Тао. Това е вътрешната мъдрост на Тао. Ние и всички наши прадеди разбираме сега, че времето за отиване у Дома е вече реалност и се концентрираме на тази цел и целта на възраждане на любовта, която е основата на човешкото съществуване на Земята. И когато любовта се възроди, ние всички ще отидем у Дома, заедно с всички хора, всички наши прадеди и Майката Земя.

 Всичко, което съществува на Земята е блян, мечта. Всички царства – растителното, животинското, минералното – са живи същества с постоянно движеща се енергийна система. Хората са склонни да възприемат скалите или минералите като нещо неживо, а това е най-силната илюзия в реалността. Най-крупните минерали – планините и океаните поддържат целия енергиен поток на Земята, който завладява мечтата, отнасяща се до самата планета, като реалност на консенсуса. Това е общата мечта, след това предлага мечтите (бляновете) на всички царства на природата, включвайки растения, животни, минерали, а също така и изцяло съзнати същества, такива като хора, делфини и китове.

 Мечтите на растенията, животните и минералите имат колективен характер; всички растения получават определена мечта, която включва техния ръст, цъфтеж и плодоносене, раждане, смърт и възраждане. Всички животни притежават колективна мечта, свързана с различните видове, която предлага идеята на тяхното съществуване за сметка на изяждане на растения или месото на другите животни, миграция в други региони в различните сезони на годината, раждане на деца и умиране, когато настъпи времето. Миграцията на животните или на обитателите на водното пространство осигурява движението на енергиите от един регион в друг, което поддържа и съхранява съзнанието на Земята (Тера).

 Минералите получават мечта, която сякаш е отделена, но в реалността тя е изпълнена с вътрешни реалии, в които се съхранява единната информация на съгласието. Тази информация е заложена във формат, който осигурява единството (консенсуса) и се проявява като жив филм при настройване на растенията, животните, делфините, китовете и човечеството. Ето защо по време на медитация или по време на сън човек може да пътешества в царството на минералите, опознавайки опита на Тера и нейната история.

 Растенията, животните и минералите улавят мечтите и за тях  нищо не плащат. Земята не събира дан за участие в нейните общи мечти. Но древните Ана са убедили хората, че те са длъжни да им плащат за съществуването си. Това е мащабна илюзия, тъй като всички мечти се предлагат безплатно на всеки, който е готов да ги претвори в действителност.

 Индивидуалните мечти на хората, делфините и китовете се създават върху сценарии, които се запазват с всеобщо съгласие. Тези сценарии включват всички отношения в живота на човека (текущи и предишни), а също така и всички неща, които той може да притежава (компютър, телефон, автомобил, къща, апартамент, мебели, храна) мисли и т.н. В днешно време най-мощен се явява сценария на робската цивилизация Ана, по който се направлява голяма част от хората и ги принуждава да вярват в това, че за да се изпълнят мечтите им  на тях винаги ще им трябват пари.

 Тези, които създават картата на възнесението започват да променят съществуващите сценарии за човечеството. Сценариите трябва да се изменят, тъй като те определят системата от вярвания и поведения, които са основани на страха и ненавистта. От времето на потъването на Атлантида сценариите са се изменяли не един път и всеки човек сега получава само част от сценария, който е изпълнен със самота, безпомощност, празнота и липса на реализация. Задачата на нашето пътешествие е да се възстанови състоянието на цялостност, което е било някога присъщо на нашите прадеди. Това е първия етап на възнесението, който се извършва в момента. Възстановяването на цялостността ще помогне на този, който върви по пътя на възнесението, да заживее по друг сценарий и да разбере мечтата за цялостност.

  Какво да кажем на тези, които сега губят работата си или своя дом? Чувстват ли се  обречени? Да, но ако вие се възнасяте, вие ще може да усетите голямата мечта, тъй като притежавате по-мощно енергийно поле. Възможно е загубата на работа за вас да стане просто една възможност да започнете да мечтаете по друг начин. Какво искате да създадете за себе си? Тръгнете навътре в себе си, визуализирайте това, което искате, а след това с помощта на намерение поставете този образ в своя енергиен поток и започнете да правите крачките, необходими за реализирането на своята мечта. Призовете своите прадеди и ние ще ви помогнем да сътворите вашата следваща мечта.

 Тера също ви предлага мечти безплатно. Вие можете да  отглеждате своята градина и да не плащате за храна, или да заживеете в затънтено място съвършено безплатно, или, може да създадете палатков град с други хора и да се наслаждавате на даровете на земята и морето. Има много идеи, които вие можете да привлечете, които са извън границите на паричната система, но хората, както и преди, вярват, че за да могат да преживяват са им нужни пари. А  на първопроходците в живота без пари ще се наложи да създадат друга мечта, която просто ще разреши на Тера да се погрижи за всичките техни нужди. Реалността е такава, че Тера вече предоставя множество мечти (идеи) за всеки човек, делфин, кит, растение, животно или минерал, и не е необходимо да се изпитва нужда; нуждата е илюзия, създадена в съвременната система на алчност и парични изгоди. Създава се балансирана мечта, в която Тера подсигурява всички.

 Как се усещат мечтите? Мечтите се улавят чрез чакрата на мечтите/блянове, която се намира отзад на врата на тези, които са завършили първия етап на възнесението при активирани  около 2200 нишки на ДНК (в системата на ТАО съществуват хиляди нишки на ДНК, които се активират в процеса на възнасяне); този, който стои на долната стълба на майсторството, долавя мечтите със своето творческо тяло. Когато сте усетили мечтата, вие започвате да преживявате съответен опит. Вие можете да помолите за помощ своите прародители за реализиране на мечтата и за освобождаване от карма, която може да е в конфликт с вашето сърдечно желание, тъй като кармата изкривява мечтата. Ако сте загубили работата си или жилището си – вие имате карма свързана с разходите ви за преживяване и събиране на опит. Простете на кармата си и вашата мечта ще може да се преобразува в нова месторабота или ново място за живеене, което ще се окаже благоприятно във вашия живот.

 Прошката  - това е ключ. Ако вие сте обидени или се стремите да се върнете в миналото, тогава вие ще продължавате да преживявате кармата си и едва ли ще си намерите нова работа или жилище. Отпуснете своите обиди и мъка чрез опрощаване и вашата мечта ще се измени и ще ви донесе един нов ден във вашия нов живот. Много е важна любовта. Заобичайте тези, на които сте обидени, и опрощаването ще завърши. Когато обичате, вие насочвате любовта си към своята мечта. Любовта работи с мечтата така, както никоя друга вибрация. Любовта прибавя вълшебство към всички мечтания, подреждайки ги за реализиране в божествени срокове и правейки ги прекрасни. Прекрасният опит се преживява и преминава в красота.

 В историята на Хаваите от Лемурийски времена, любовта и магията са били основата на всичко. Хаваите са неголям планински хребет, останал от потъналия Лемурийски континент. До превръщането на Атлантида в технократска държава, Лемурия е била тропически континент, със зелени  планини и гъсти гори, заобиколен от море. Лемурийците са живеели в хармония по между си. Мечтите им са били изпълнени с любов, тъй като техния континент се е намирал под сърдечната чакра на Земята. Тяхната цивилизация не е имала пари, а е съществувала свободна търговия, обмен на стоки и продукти.  В информация за възнасянето на Тера, се говори за това, че населението на Лемурия е било милиардно, но никога нито едно от племената не е изпитвало нужда. Всичко е било достатъчно, независимо от доста голямото население.

 Макар че илюзията за властта на парите е световно огледало за тези, които четат тази информация, има още едно огледало, което е по-сложно и е свързано с болестите и смъртта. Съвременното огледало или Хоопонопоно за духовно напредналите хора представлява  осъзната мечта и умение да се мечтае отвъд границите на ограниченията. Когато вашите мечти стават повече, вашият живот започва да тече в ново русло и ви носи пълнотата на завършеност и щастие. Ражда се ново състояние на радост сред тези, които са  по-щастливи в танца на живота и които са приключили с борбата, която е предизвикана от ненавист, скука и нужда. Разширявайте своите мечти, излизайки от рамките на своите мисли, изпълвайте ги с опита, към който се стреми вашето сърце. Стремете се да простите на кармата, която лежи в основата на вашите трудни мечти, заобичайте и благословете този, който ви е обидил при вашия опит. Когато идва любовта, се призовава по-ярка мечта, и вие  преживявате тези свои мечти, които обичате. Любовта изисква открито сърце. Има и такива хора, които ни се струват, че са любящи, но те крият своята ненавист към другите под маската на любовта. Понякога те стават гуру. Дойде времето на търсене в себе си, а не вън от себе си. Ако някой изразходва своята любов към учител, гуру, то няма да му остане любов, за да реализира своите мечти или самоизцеление. По-добре е да се вглъбите в себе си, да слушате своите прародители и да следвате собствената си истина под звуците на тупкащото сърце на своето същество.

 Вие сте човек. Приканваме ви да мечтаете мащабно. Човешкото същество е великолепно съзнание, родено Тао, което е преминавало от творение в творение  и е помагало на Създателя да намери изход при  грешка. Днешната погрешност се състои в това, че вие не сте способни да притежавате тези мечти, които желаете. Истината е в това, че ако вашата любов нарасне, вашите мечти, които обичат да преживяват опита, ще бъдат привличани от вашия танц на живота, а борбата ще се прекрати и вашето бъдеще ще стане прекрасно. Учете се да проявявате все по-голяма любов, извън  границите на своите възможности, и вие ще можете да се възползвате от великолепни мечти, много по-големи, отколкото някога сте си представяли.

 Оставяме ви с тези размишления. Алоха Нуи Лоа (Голяма Любов)

 Превод от руски: Румяна Янкова

Източник: http://metasintez.ru