Майка Земя и нейното намерение за Планетарната енергийна мрежа.

 

 Планетарната Мрежа е вътре в мен, но аз не съм свързана  с тази Мрежа.

 Вие като хора сте. Мрежата събира енергия и вашето колективно съзнание е захранвано от тази енергия, която е като океан протичащ през мен. Това колективно съзнание е тъмна и тежка енергия вътре в мен.

 Много от вас вече се отделиха от тази мрежа и от колективното съзнание. Това, което става е, че така колективното съзнание, този океан от енергия намалява. Можете ли да си представите да носите в себе си океан от енергия, как мислите би ви повлияло това.

 Когато повече хора се отделят от мрежата, този океан ще се смали.

 Това колективно съзнание е било създадено преди милиони години, а също и мрежата. Те са едно същество, една структура.

 Това е било създадено за хората, защото те са били неспособни да погледнат нагоре към връзката им с Източника. Това колективно съзнание е било замърсено, използвано и е дошло времето когато има нужда то да бъде претопено, защото всички ние се придвижваме към издигане.

 Да сте свързани с колективното съзнание е чувство даващо сигурност на много от вас и е плашещо да се отделите.

 Но трябва да знаете, че вие е сте свързани с Източника, вие знаете това в сърцата си. Като същества свързани с Източника вие можете да погледнете нагоре, не ви е нужно съзнание, което да ви придържа долу.

 Достигнали сте времето на ускорението и се приближавате до нулевата точка  когато ще ви се наложи да погледнете нагоре.

 Колективното съзнание е вече претопено и освободено от мен.

 Време е да се отделите и да бъдете свободни от всичко, което ви дърпа назад като човешки същества, само по този начин ще откриете реалната истина за вас като част от Източника.

 Трудно е когато различните послания ви разказват различни истории, но вътре в сърцето си вие знаете истината, познавате също и страха, който често прегазва истината.

 Има много послания, които ви пробуждат и от тук нататък е време за вашето собствено проучване.

 Вдигнете поглед към Източника, не поглеждайте назад.

 Освободете се от страха, който ви държи в схватката си, страхът е в колективното съзнание.

 Аз не се нуждая от тази енергия, поддържах тази енергия като я носех в себе си, за да поддържам вас.

 Аз мога да се издигна без тази мрежа, това съзнание, всъщност ще ми се наложи, защото това не е моя енергия, а ваша.

 Аз все още съм тук и ви подкрепям и може да ме призовавате по всяко време.

 Но е време да се изправите на собствените си крака, да се фокусирате върху вашето издигате докато аз се фокусирам върху моето.

 Ние ще работим заедно като едно същество за издигането, но всеки си има собствена работа да свърши, собствен път.

 Честотите в мен вече надхвърлят тези на 5-то измерение, дори и повече.

 Вие все още сте в честотите на 3-тото измерение, които се поддържат заради тези,  които все още не са се събудили.

 Част от вашия път е също да внесете вашите по-високи честоти в 3-измерните честоти, за да можете напълно да се издигнете.

 ЕДНО не означава само Едно с всяко същество, означава също Едно с всяка честота, с всяка енергия, която е там навън.

 Защото всичко е в Източника и скоро отново ще бъде и във вас.

 Затова се освобождавате от старото, енергията, която вече не ви е нужна и прегръщате това, което е във вас, това, което сте вие.

 Под освобождаване разбирайте енергията, което беше създадена да ви поддържа при всичките ви действия към мен. Вие не сте тези действия, те просто са били подкрепени от вас, от вашата енергия.

 Станете цялостното същество, което сте наистина.

 Защото вие направихте този избор преди милиони години – да действате върху мен, да еволюирате върху мен, да се издигнете върху мен.

 Сега Е времето изцяло да прегърнете този избор и да знаете, че всички уроци бяха научени и е време кръгът да бъде завършен.

 Майка Земя.

 Channeler:

Petra Margolis

Източник : http://lightworkers.org