За паричната система на Златния век

Сен Жермен – 22 март 2008 год.

Тази диктовка е получена на 22. 03. 2008 г. на конференцията Шангри - Ла на езерото  Джуналуска, Северна Каролина

Сен Жермен, АЗ СЪМ  и аз идвам да се присъединя към благодарностите на Майка Мария и Гуан – Ин. Тъй като Вие разбирате, мои възлюбени, че когато възнесен Владика оказва покровителство на нация, както аз покровителствувах Съединените щати, аз отчасти приех върху себе си отговорността за това, което става с тази нация и за това как постъпва тази нация с другите народи. В резултат аз действително нося кармичното бреме и кармичният дълг за това, как са се отнасяли към коренното население на формирането на САЩ и в последствие.

В продължение на столетия на моето сърце лежеше голямото бреме за това как се отнасяха с прекрасните коренни народи, и за това, че не е имало възможност да ги обединят в моето голямо виждане за Америка, което наистина беше представа за хора събрани заедно от различни култури и утвърдили се в дух АЗ СЪМ,  в духа АЗ СЪМ хора, които са превъзмогнали всички външни разногласия и формират опората на свободата, бастиона на свободата, против силите на антисвободата, които се стараят да поробят хората.

Но за да ги поробят е нужно да ги разделят и използвайки тактиката разделяй и владей, съзнанието разделяй и владей, разделяйки хората на групи основани на външни признаци. И след това да заставят хората да повярват, че те са длъжни да бъдат врагове на тези, които се отличават от тях, и че единственият способ за разрешение на конфликтите, с които те се сблъскват, се състои в това да започнат война и да унищожат тези, които се отличават от тях.

Тъй като, мои възлюбени, виждането (разбиране) на Сен – Жермен и истинското разбиране на Възнесените Сонмове се заключава в (достижението) в достигането на единството на хората на тази планета. А изкривеното разбиране на падналите същества се състои в създаване на принудително единство, когато те се опитват да заставят хората да убиват всички тези, които се отличават от тях до това време докато не настане еднообразие, отстраняващо всички различия, което, между другото, би било възможно само ако, в края на  краищата на тази планета остане само един човек.

Тъй като, наистина, даже два човека намиращи се в капана на дуалното (дуалистичното) съзнание бързо биха намерили начин да започнат вражда и развържат конфликта между себе си, тъй че на единия да се наложи да убие другия!

Мирът във целия свят започва с индивидиума

И тъй, мои възлюбени виждате ясно, че няма никакъв способ за постигане на мир именно по такъв път, да се постигне единство на хората чрез насилие, чрез разделение. Няма никаква възможност да се реши проблема, ако се намираме в това състояние на  съзнанието, което е създало самия проблем. И тъй, невъзможно е да се преодолее разделението , докато Вие все още  оставате в капана на това същото  съзнание, което отначало е създало разделението. И тъй, мои възлюбени, Вие виждате, че единственото практическо – и единственото възможно решение се състои в това, напълно да се преодолее това състояние на съзнанието и да се издигне на по-високо ниво.  И все пак, как хората могат  да направят това, докато се отъждествяват с външните различия на Земята? И тъй, има само едно решение, и то се заключава в това хората да разберат, че са повече от прости човешки обвивки, които са били създадени за тях. Че те са нещо повече от тези създадени форми, в които те, както се предполага са заключени от люлката до гроба.

По такъв начин те наистина хора АЗ СЪМ са и когато Вие признаете това, то ще могат да се преодолеят тези външни различия, както вие наистина правите на конференции подобни на тази, мои възлюбени, когато сте събрани от различни култури, различни нации, но за вас това не е проблема, тъй като вие сте обединени по дух, мои възлюбени. И във такова истинско единство на духа, което вие сте намерили (постигнали) индивидуално, вие преодолявате външните различия. 

Обаче аз съм длъжен да ви кажа, че това може да стане само в индивидуален порядък. Тъй като Вие действително разбирате, както Майка Мария и Гуан Ин казаха, няма никакъв друг път на преодоляване на разделението, освен чрез индивидуалността. А това е невъзможно да се направи колективно, мои възлюбени и именно затова, наистина вие виждате, че сам Господ Христос преди 2000 години е дошъл на тази планета, за да започне век, в който човечеството е било длъжно да расте в индивидуалността и да достигне най-големия индивидуализъм, който да го измъкне (изтегли) от племенното съзнание – явяващо се истинската причина за много от разногласията на тази планета.

Реалния и изкривения индивидуализъм

И все пак, мои възлюбени, това било, разбира се, предсказуемо и неизбежно, че някои хора – особено тези, които са попаднали в капана на дуалното съзнание до момента, в който са дошли на тази планета – ще извратят понятието за Христос – индивидуалния Христос – и ще го превърнат в изкривено понятие на индивидуализма, основано на ЕГО, което не взема под внимание никой, освен себе си!

И тъй, мои възлюбени това са „разходи за производството”, както ни говорят сега. И е било предсказуемо, че това ще стане и ще доведе до злодеяния. Обаче, аз ви моля да възвисите своето разбиране и да разберете, че всички войни и цялата тая борба, която вие сте видели за тези 2000 години, са били необходими елементи за издигане на човечеството, не само над племенното съзнание, но и над изкривеното индивидуалистично съзнание (съзнанието на индивидиума). Когато хората са започнали да разбират, че индивидуалността не се подразбира, че вие се явявате остров. Защото както беше казано нито един човек не се явява остров. Това означава, че вие намирате вашата Божествена индивидуалност като разширение, като индивидуализация на вашия СЪЗДАТЕЛ. И когато вий признавате вашето единство с Бога, и кажете заедно с Христа „аз и моя Отец сме едно”, тогава вие бързо ще направите следващата крачка и ще разберете, че всички ваши братя и сестри също имат АЗ СЪМ присъствие, също са излезли от Божественото присъствие, и поради това и те се явяват част от тялото Божие на Земята.

И тъй, вие разбирате, мои възлюблени, че макар на някои това да се стори нелогично, но реалността се състои в това, че човечеството е започнало своето съществуване, имайки колективно съзнание, когато твърде малко хора на тази планета са притежавали достатъчно силна индивидуалност, за да се възвисят над това колективно съзнание. И затова човечеството е било длъжно да премине период на укрепване преди да бъде привлечено на пътя на индивидуалното Христобитие, който ще го доведе до най-голямо единство в духа (духовно единство!) и който ще сформира основание за голямо единство в материалното царство. Единство, което се основава не на сходството, а на реалността на различията, възникнали от този същия източник и затова различията не могат да бъдат източник на конфликта, мои възлюбени. Те, действително се явяват индивидуалните аспекти на елмазния разум на Бога, където всеки от вас е ръб на този елмаз. И когато се обединявате вие можете да създадете много по-красиво сияние, отколкото тогава, когато се обособявате, или даже когато се изправяте един срещу друг и по такъв начин скривате своята светлина. Защото, мои възлюбени, вие не можете да конфликтувате с други хора, ако вие отначало не скриете вашата собствена светлина, ако вие не отречете тази светлина и поради това не приемете по-ниско чуство за идентичност. Създали ли сте го вие самите или сте влезли в роля създадена от вас в обществото или даже от лъжливи ръководители на човечеството, които са използвали съзнанието разделяй и владей, за да създадат всички тия лъжливи идентичности, които могат да се намират само в положение на опозиция едни спрямо други!

И утвърждават култура на напразно съперничество, където тези, които достигнат по-силна индивидуалност вместо това да вървят по-нататък по пътя на индивидуалното Христобитие попадат в  капана на външния път, на широкия път, който води към гибелта.

Но лъжливия път преминава през лъжливата индивидуалност и по закона за свободната воля на хората е позволено да строят тази лъжлива индивидуалност. Докато те най-накрая не загубят интерес към нея или не им изтече времето и не им останат повече възможности, защото те не желаят да видят безумието на тази фалшива идентичност. Те не й позволяват да умре. Те не желаят да се отказват от този призрак даже при положение, че тя ги парализира и ги приковава към кръста на тяхното собствено творение, доколкото те са злоупотребили с четирите нива на разума: ефирното, менталното, емоционалното и физическото ниво – за да създадат тази лъжлива идентичност.

Разрешете на фалшивата идентичност да умре

И тъй, мои възлюбени, вие видяхте, че Христос е идвал не само за това да продемонстрира пътя, но и да покаже, на единствената особеност на този път – да позволите на тази идентичност да умре. Ето защо ние ви молим да разгледате тази вечер как вие можете  не само да позволите на вашето ЕГО и фалшива идентичност да умрат утре сутрин в деня на Пасхата, но вие можете да го направите с колективното съзнание – с кой да е аспект от него който носите, включая аспекти, над които сте работили в последно време. Аз ви моля да разгледате това тази вечер и утре заран, та когато Исус ще продиктува сутринта, вие да бъдете готови да умрете на кръста заедно с Исус отхвърлили този призрак и да му позволите да си замине тъй, че да бъдете освободени от фалшивата идентичност, свободни, за да възкръснете во Христа, да  възкръснете  със Христа, когато цикълът завърши и вие бъдете готови индивидуално да преминете посвещение приемането на вашето единство с вашата Божествена идентичност, мои възлюбени.

 Возвишение на Майката в икономиката

 И тъй, сега аз искам да сменя темата и малко да поговорим с Вас за това, което фактически се явява тема на тази конференция-возвишение на Майката-Майчинската светлина. Аз съм уверен, Вие разбирате, че всичко, което става в това материално царство е част от Майката. И за да се влезе в Златния век, ние сме длъжни да възвисим проявленията на Майката във всички аспекти на обществото. Опирайки се на неотдавнашния хаос в икономиката, аз бих искал да направя няколко забележки за икономиката на Златния век и за това какво трябва да бъде изменено в сравнение със сегашната икономика.

...Аз ще започна със самата същина на проблемите в икономиката. Говоря, разбира се, за парите, мои възлюбени. Тъй като Вие разбирате, че парите са изражение на Майката. Парите в тяхната чиста форма се явяват чисто изражение на Майката, мои възлюбени. И аз зная, че като при духовни хора, у Вас е възможно да съществува двойствено и даже негативно отношение към парите. Основано на твърдението на Исус, че Вие не можете да служите едновременно на Бога и на Мамона, или на разпространеното мнение, че парите са корена на всичко зло. Вие разбирате, мои възлюбени, в чиста форма парите не са корена на злото, а самите пари не се явяват Мамона, за който е говорил Исус, когато е казвал, че не можете да служите на двама господари. Защото Вие разбирате, мои възлюбени в действителност Вие не можете да служите на истинския Господ  Исус и на лъжовния господар Антихрист, неговата лъжовна идентичност.

И тъй, Вие виждате, че парите, мои възлюбени имат в своята чиста форма - две страни: те са средство за обмен и способ за натрупване на ценности за различни периоди от време, когато ценностите са необходими и не могат да бъдат произведени за кратко време. И ако, мои възлюбени, паричната система в света се бе съхранила в своята чиста първоначална форма като средство на обмена и краткосрочно натрупване на ценности, тогава мои възлюбени, Вие нямаше да имате проблеми, с които се сблъсква икономиката днес. И тъй, Вие разбирате мои възлюбени , че след като парите са били създадени са възникнали различни възможности, а именно: парите вместо да са средство за обмен и способ за натрупване на ценности, вместо да бъдат средство за постигане на целта, се превръщат за някои хора в самоцел. Те видели, че изкривявайки първоначалната цел и замисъл на паричната система, те са могли да използват паричната система не само да придобият привилегии за себе си лично, които са можели да купуват за пари натрупани за себе си, но те могат да отидат и по-нататък и да използват парите в своите безкрайни стремежи към властта и господство над хората! 

Разбиране на Божествената икономика

 

Мои възлюбени, Вие разбирате както вече обяснихме, действително, елита на властта на тази планета иска да зароби хората и да направи така, че те да им работят като работни пчелички и да им обезпечават привилегиите. И тъй, Вие разбирате, мои възлюбени, че това, с което се сблъсквате в икономиката са две различни състояния на съзнанието, които противостоят едно на друго. Мои възлюбени, Вие разбирате, в притчата на Исус за слугите, които получили различно число таланти е отразен принципът на работата на Божествената икономика. За Вашата изобретателност, Вашите трудове, Вашата готовност да проявите инициатива в замяна получавате повече, защото сте пожелали да изпълните Вашата роля на сътворци на Бога на тази планета!

Тъй като Исус също е казал „Не бой се малко стадо, защото Вашия Отец е благоволил да ви даде царство”. Това е благоволението на Вашия Отец, за да Ви дарува с изобилен живот.

Вие разбирате, мои възлюбени, когато всички хора вземат това, което са им дали, каквито и да е таланти, които могат да бъдат индивидуални, те правят повече от това, те преумножават това, което имат. Точно тогава те  при това произвеждат повече изобилие, отколкото им е дарувано. И това отваря портите към небесата, където ние можем да преумножим това, което Вие сте преумножили, и произвежда даже повече изобилие, посредством което  общата сума на изобилие достъпно на тази планета също се преумножава. И тогава се открива възможност за ръст на икономиката, посредством което всички хора  получават по-голямо изобилие. И това не е обезателно път за комунистически бълнувания, където предположително на всички се дава в равна степен, но път на парична система и икономика, която  става друг инструмент по пътя на индивидуалното Христо битие, където хората се възнаграждават съгласно тяхната готовност да преумножат своите таланти. И както аз съм казал има три способа, с които Вие преумножавате таланти:

- Чрез Вашата изобретателност Вие пораждате нови идеи, нови изобретения, по-добри начини да изпълнявате старите задачи.
- Чрез Вашата готовност да рискувате, да проявявате инициатива, правейки това, което никой не е правил по-рано, и поради това не бихте могли да знаете, какъв ще бъде резултата.
- Чрез Вашата готовност да положите усилия, които са необходими да заставите икономиката да се развива.

Ето това са трите закона за преумножаване на таланти, мои възлюбени. И наистина, когато Вие погледнете на историята, ще видите, че болшинството  хора на тази планета желаят да преумножат своите таланти в крайна сметка с един от споменатите способи. Болшинството, разбира се, е избрало роля на изпълнител на фактическата работа, други са станали изобретатели или вземат върху себе си инициативата.

Изкривявания

Ето – съзнание за преумножаване на талантите и по такъв начин увеличаване количеството на изобилието. Е това е, разбира се Христосъзнание или аспекти на Христосъзнанието. В отличие от такова съзнание, мои възлюбени има съзнание, което се ражда в разума на Антихриста, и то е съзнанието да имаш всичко не давайки нищо! Или като вариант на това, изкълченото желание да пожънеш плодовете  на чуждия труд там, където са лели пот другите.

Това е осквернение на елемента баща-майка, където желанието да имаш всичко даром, не полагайки труд, това е изкривяване на Майката, когато Вие се стремите да жънете там, където не сте сели. И желанието да пожънете чуждия труд там, където са се трудили другите е изкривяване елемента на Отца, когато Вие се стремите да управлявате и потискате другите и поставяте себе си над тях, защото Вие сте се  отделили, разделяйки човека от Бога.

Затова всички не могат да бъдат равни пред Бога. Тъй като съм говорил, само чрез връзката си с духовното царство, Вие можете да постигнете истинско равенство. Когато в цивилизацията е загубена тази връзка, Вие неизбежно откривате пътя за появяването на елит, който  потиска хората и ще жъне плодовете там, където са се трудили другите. Такава ситуация сте видели, мои възлюбени във феодалните общества в Европа, когато е съществувала класата на знатните, която е обладавала силата за потискане на хората и ги е заставяла да работят за нея. Обаче, когато са потиснати физически хората много трудно забелязват това. И тогава, когато феодалните общества са се сринали, сред хората, сред човечеството са били тези, които са разбрали, че това не е последния начин на потисничество, че съществува много по-ефективен, по-изтънчен начин на потисничество и управление, а именно скрит и хората даже са разбирали, че ги потискат.

Какво са това реални пари

Някои от тези паднали същества, мои възлюбени разбрали, че ръстът на икономиката, който фактически последвал краха на феодалните общества привел (довел) до подем в търговията и към индустриална революция и създаването на нови парични средства им дало възможност да управляват хората, да управляват паричната система, мои възлюбени. Те разбрали, че паричната система, ако могат да я изкривят(изменят) ще им даде невероятни възможности за потискане на хората и кражба на плодовете на техния труд и при това хората дори няма да разберат какво става. Мои възлюбени, това продължава в течение на дълго време и хората все още не разбират, как плодовете на техния труд се крадат чрез манипулация на паричната система. И така, мои възлюбени не влизайки в дълги и сложни обяснения ще Ви дам основните моменти, които Ви е необходимо да разберете. Трябва да разберете, мои възлюбени, че когато парите се използват правилно като средство за обмен, тогава на Вас ви е необходима определена сума пари, за да ги обмените за някакво количество стоки и услуги, произведени от обществото. Съществува, ако мога така да се изразя, отношение едно към едно между сумата пари и  количеството на това, което има реална фактическа ценност, било то стока или услуга. Или както в случая със златните пари, когато само златото има определена ценност. Вие разбирате, мои възлюбени, че аз говоря за преките отношения между парите и онова, което има реална ценност.

Когато хората фактически преумножават свои талант, то в резултат на това преумножение те могат да натрупат някаква сума пари, която те могат ако поискат да съхранят за в бъдеще време, когато няма да могат да изработят пари. Това е разумно оправдано докато пари се получават в резултат на реално служене на живота, било то изобретение, проявяване на инициатива или физическа работа.

Няма нищо неправилно или лошо в такова съхраняване на пари, макар че когато те се използват като инвестиции, то това помага на ръста на икономиката. И така, спестяванията са длъжни да бъдат само временно явление и това не значи, че парите постоянно се изтеглят (изземват) от обръщение. Защото парите действително трябва да бъдат в оборот и по такъв начин да помагат на ръста на икономиката. Но Вие разбирате, мои възлюбени, когато има пряко съответствие между парите и нещо, което има реална ценност, тогава е невъзможно да правиш пари от нищо, пари, които няма да бъдат обезпечени, с нещо, което има реална стойност. И ето означава, мои възлюбени, че даже при нарастване притока на парите, ценността им намалява, тъй като Вие все още се нуждаете от пари, за да купувате стоки и услуги. И затова Вие можете да имате фактически общество с устойчиво растяща икономика и устойчиво увеличение притока на парите фактически без ръст  на цените на стоките и услугите.  Защото каква ще е необходимостта  от ръст на цените, ако нямате допълнителни пари (сума пари), които нямат никакво обезпечение с реални ценности? Вие имате само сума пари, точно толкова за обмен на стоки и услуги, което означава, че ценността на парите т.е. колко вие можете да купувате с тези пари, остава постоянна.

Кога парите нямат реална ценност

Възможно е даже поради увеличаване производителността на труда – доколкото се явяват нови начини за производство на стоки и услуги, по-евтини и с по-малки загуби на труд - цените могат фактически да се снижат. Или можем да кажем, че ценността на Вашия труд се е повишила и Вие можете да купите повече за същото количество изразходван труд. Всеки при това изпитва ръст на изобилие. Това, мои възлюбени се явява Божествената икономика, която Вие бихте могли да наречете духовна икономика или даже естествена икономика, защото Вие виждате в природата, че ако вземете даже толкова изчанчената  теория на еволюцията, то действително тя ви сочи този факт, че във самата природа има вградена сила, която произвежда все по-голямо и по-голямо изобилие на животински форми, все по-сложни, все по-различни, така че всяка ниша в природата се запълва и нищо не се губи напразно.  И така виждате, че в  природата има вградена сила, която води към по-голямо изобилие за (всичкия) целия живот.

Обаче, мои възлюбени по какъв начин Вие се изплъзвате от тази Божествена икономика? Несъмнено Вие го правите много просто като изкривявате паричната система, Вие отделяте парите от това, което има реална ценност. Ето това се е правило в различните общества - започвайки от Европа – в течение на дълго време.

Защо е ставало това, мои възлюбени? Ако погледнете историята, ще видите, че всичко това е започнало от няколко крале в Европа, които са се нуждаели от пари, за да водят войни един срещу друг. И тъй като са им трябвали допълнителни пари, големи пари, пари, които не са можели да получат от производството на стоки и услуги.

Сами разбирате, мои възлюбени войната не може да произведе никакви ценности. Тя може само да ги унищожава. Макар, че ще се намерят такива, които ще кажат, че войните водят до повишаване на икономическия ръст, това фактически е грешка! Войната може да доведе до загуби  само чрез разрушение на това, което има реална ценност, включая убийството на войници, които би могло да бъдат заети в производството и са произвели някакви ценности вместо това да се убиват взаимно. И тъй, както сами разбирате, кралете, с които се опитвах да работя в течение на моето пребиваване на европейския континент като човекът-чудо на Европа, тези същите крале, които ме отхвърлиха както и идеята за Европейските Съединени Щати, именно тези крале, които в своята алчност и жажда за пари – големи пари, които те биха могли да получат чрез данъци (налози) подготвиха почвата за появяване на изкълчена парична система. Мои възлюбени, Вие разбирате, че въпреки, че са разполагали с неограничена власт дори и тогава са се страхували от своите народи. Те са знаели, че ако повишат данъците, за да финансират своите войни, то хората могат да въстанат против тях и те могат да загубят и властта и привилегиите си. Те са разбирали, че им е необходим друг начин да финансират своите войни, ето защо встъпват в нечестив съюз с появилите се банкери в Европа, които са започнали своята дейност като лихвари, ювелири, пазещи излишъка от пари, законно заработени от хората. Те са пазели злато в своите хранилища, мои възлюбени и започнали да разбират, че могат да извлекат печалба давайки заеми в злато и заработвайки по този начин своите проценти. И доколкото твърдя, рядко се случвало вносителите да си поискат вноските всички едновременно, банкерите започнали да дават заеми с тези пари, които хората им оставяли на съхранение, макар тези пари изобщо да не им принадлежали. Така се ражда банковата система!

И тъй, мои възлюбени, кралете на Европа приели предложението на банкерите – вместо това да имат пари, обезпечени от злато и сребро – тези пари имат собствена ценност – да създадат нов вид пари, наречени необезпечени пари, които със държавни постановления и разпореждания били обявени за законни пари. Кралят издал закон, по който тези нови пари станали законни платежни средства, узаконена форма на пари в обществото, и всички хора били длъжни да ги приемат в качеството им на заплащане за стоки и услуги. Посредством това, мои възлюбени банкерите са можели да печатат тези пари, кредитирайки краля, който е можел сега да ги използва за покупка на стоки, услуги или за финансиране на своите войни.

Мошеничество с частните банкови обезпечения

Това било зараждането на банковата система, в която повече нямало съответствие между сумата пари и в обръщение и количеството произвеждани стоки и услуги. Сега имало разрив между парите и това, което има реална ценност. И това означава, че Вие сега можете да печатате допълнителни пари. Пари, мои възлюбени чието появление не се явява в резултат на преумножение на които и да е таланти, но буквално създадени от нищото по пътя на предоставяне кредити от банкерите, получаващи за това своите проценти, но фактически предоставящи повече пари, отколкото са запасите им в тяхните хранилища (сейфове). Така се появява система, наречена система с частично банково обезпечение, на която даже днес се базира банковата система на САЩ и болшинството страни от цивилизования свят.

Сега Вие виждате появата на парична маса, която няма реална ценност, което означава, че крале и банкери могат да увеличават тази парична маса излизайки извън рамките на това, което е необходимо за търговията със стоки и услуги имащи реална ценност.

Обаче, мои възлюбени какво се получава, когато се увеличи паричната маса? Внезапно в обръщение се появяват повече пари, това значи, че първите хора, които получават новите пуснати пари, тези хора, които не са били длъжни да работят за тях, могат сега да ги харчат и постъпвайки така те неизбежно повдигат цените на стоките и услугите, включая цените на недвижимото имущество. И затова те увеличават цените, които постепенно проникват в икономиката, докато цените на всички стоки и услуги не се повишават! Ще се опитам да обясня процеса по-просто: Ако имате някакво количество стоки и услуги и някаква сума пари, за да търгувате с тези стоки и услуги, мои възлюбени ако при това Вие удвоявате сумата създавайки пари, които не са обезпечени с драгоценни метали или други ценности, то в крайна сметка, за достатъчно кратък период от време цените на болшинството стоки и услуги също ще  се удвои! Или в края на краищата ще се вдигнат до някаква степен, за да могат да се приспособят към ситуацията, когато в обръщение се намират повече пари.

Инфлацията краде ценността на Вашия труд

Вие разбирате, мои възлюбени какво става при такъв процес? Ценността на труда на болшинството от населението сега се намалява, защото Вие както преди продължавате да работите по Х часа и все още както преди ви плащат определена сума съответстваща на паричните единици. Но вие се нуждаете от повече пари да заплатите същите както преди стоки и услуги по количество, но вече поскъпнали! за да оцелявате. И това поражда спирала, мои възлюбени, началото, на която е в Индустриалната революция, когато тази нова парична система започва да става норма и ценността на човешкия труд, на хората, които изпълняват фактическата работа започва да намалява  до това ниво, че едва смогват да поддържат своето съществуване. Това неизбежно стига до там, че работниците започват да създават профсъюзи изискващи по-високи заплати, които работодателите били принудени да изплащат. Но когато това става, спиралата прави нова витка и властовия елит просто печата повече заплати. Известно време работниците остават доволни, но когато поради „ефекта на просмукването” цените започват да растат, тогава цената на трудът им отново спада. И това продължава, мои възлюбени до ден днешен.

Как хората поддържат съществуването на елити

Сега да се огледаме назад в историята и да видим, че ако сравните това, което се плаща на работника сега с това, което той е получавал преди 100 години  то ще си кажете, че сега работника може да си купи повече стоки и услуги и има по-висок стандарт на живот, отколкото преди сто години. И това е вярно, мои възлюбени. Но защо е вярно?

Вярно е, защото частта от парите, която е били създадено от „нищо”, ако можем така да се изразим, е погълната от системата, тъй като хората са продължили да преумножават своите таланти. Те са проявлявали инициатива, те са внасяли нови изобретения, по-добри методи за производство и са повишили производителността на своя труд, затова средностатистически работник днес може да произведе много повече от колегата си преди сто години. Затова Вие виждате, че тези хора, които все още пребивават в състояние на съзнанието „не искай нищо даром”, но са готови да работят, за да заработват за живота си – те, ако така можем да се изразим са съгласни (се съгласяват) да поддържат съществуването на елити, добавяйки реална ценност в икономиката. И това предотвратява инфлацията, създадена от увеличената парична маса, от такъв ръст, че икономиката би се разрушила буквално, защото парите биха престанали да имат каквато и да е ценност.

Както вече видяхте в някои случаи, например в Аржентина и Германия за купуването на един хляб е била необходима трудовашка количка, пълна с хартиени пари, защото парите не са стрували нищо! Фактически е имало периоди, когато ценността на парите фактически е била по-малка от стойността на хартията, на която са били напечатани. Така че за хората е било по-евтино да си палят печките с книжни пари, отколкото да ги използват за покупката на дърва, мои възлюбени.

Инфлацията е скрита форма на данъкооблагане

И така, Вие виждате, че паричната система – системата на необезпечените пари, основана на частично банково  обезпечаване, пораждаща (донасяща) пари от кредити, има вграден (вграден!) инфлационен фактор, който неизбежно ще застави системата да се разруши. Доколкото този, който отговаря  за такава парична система не може да сдържи своята алчност, мои възлюбени. Краля ще се стреми към получаването на все повече пари, банкерите ще се стремят да получават все по-голяма и по-голяма печалба! А и защо не, когато всичко, което трябва да направят е да пуснат печатарската машина и напечатат повече пари?! И затова тях неизбежно ги заслепява духът на печалбарството и те подтикват икономиката(хвърлят икономиката!) в инфлационната спирала, която я разрушава, ако всичко това не е балансирано с реалните хора, полагащи реален труд, реални стоки и услуги. Тогава бързо се увеличава количеството услуги, паричните ресурси, паричната система не се разрушава не влиза в стопора на инфлационния цикъл, който не може да бъде спрян.

И въпреки, че Вие може да кажете, че средния работник, средния гражданин се явява по-обезпечен днес, то това е вярно, но само поради това, че той е пожелал да преумножи своите таланти. Но аз искам да разберете, че при такава парична система хората не получават естественото, даденото от Бога възнаграждение за преумножаване на своите таланти. Доколкото чрез увеличаване на паричната маса  и инфлацията, те фактически се облагат с допълнителен налог, мои възлюбени. Тъй като инфлацията това е в действителност скрита форма на налог, ето защо те не виждат това в своите данъчни отчети или във ведомостите за заплащането на труда, не виждат какво количество долари са отмъкнали от техните заплати. Те не виждат, че ценността на парите и цената на техния труд са занижени.

Концентрация на богатствата в ръцете на елита

Аз искам да разберете, че ако Божествената икономика е съществувала в миналото столетие и още по-рано, то стандарта на живот, който Вие сега виждате би бил още по-висок.  И ако тази икономика би била наистина Божествена, то вие бихте наблюдавали състояние, където сред хората от западните цивилизовани страни бедността изобщо ще липсва! И наистина Вие също така бихте видели световната икономика, където нивото на живот би се повишило  извънредно в тези народи, които Вие днес считате  за бедни – където наистина много хора са принудени да съществуват с по-малко от 2 (два) долара на ден! В Божествената икономика това е невъзможно, защото изобилието би се увеличило толкова, че би било достатъчно да се издигне всеки човек до приличен стандарт на живот.

Както Вие разбирате, властовия елит, чрез изменение (влошаване) на паричната система и чрез снижаване ценността на необезпечените пари, които те се напечатали – са съумели фактически да задържат, да забавят предопределения от Бога ръст в икономиката и проявлението на изобилен живот, който е бил длъжен да се появи сега, днес, ако не е било това вмешателство на елита на властта.

И така, какво е станало вместо това, мои възлюбени? Както вече обясних, първите хора, които могат да изразходват неотдавна пуснатите пари – пари, чийто номинал никак не отговаря на своята реална ценност те могат да си купят стоки и услуги по старите цени. Но доколкото новите пари започват да циркулират в икономиката, то цените започват да се повишават. Виждате, че през миналото столетие и по-рано става все повече и повече съсредоточаване на богатства под контрола на елита, който пък като число намалява. Буквално пет – десет процента от населението на САЩ управлява голямата част от богатствата на тази нация. Мои възлюбени, даже само 2 (2%) процента управляват по-голямата част от това богатство. И това няма нищо общо с Божествената икономика, където изобилието съществува за всички.

Как днешните „крале” финансират войните си

На вас Ви е необходимо като духовни хора да разберете механизма на тази дейност и как той работи и ние ще Ви дадем по-нататъшни наставления по тази тема. Аз Ви призовавам да разберете основите на това как работи паричната система в днешното ни време. Ще видите, че това е абсолютно изкривяване на Божественото изобилие на живота. А това не е нищо друго, а опит на управляващия елит – тези които се намират в капана на дуалното съзнание – да контролират хората чрез паричната система.

Вие ще научите, мои възлюбени, че един от тези банкери, които първоначално са създавали системата е казал: „Позволете ми да управлявам парите на нациите и мене няма да ме вълнува това кой приема националните закони” тъй като той прекрасно е знаел, че чрез паричната система могат да се управляват перфектно народите (народа). И така, необходимо е да разберете, че даже в съвременния свят, мои възлюбени, това все още продължава. В САЩ например съществува нечестив съюз между федералното правителство (което се явява федерално агенство)  и Федералната Резервна система(1), която както много от вас не знаят – но и болшинството американци не знаят – не се явява федерално агенство. И затова не се явява отговорна ни пред преките избиратели, нито пред хората, които са избрани от народа на държавните постове. Вие разбирате, мои възлюбени, че правителството се сблъсква със ситуации днес, при които то иска да изразходва повече средства, отколкото хората са склонни да платят под формата на данъци. Откъде получават те тези пари? Създават си ги сами или позволяват на банкерите да ги създават „от нищо” обезценявайки при това общата стойност на парите и по такъв начин облагат хората с допълнителен налог без тези нещастни хорица да подозират това.  Вземете съвременната ситуация, мои възлюбени и си представете, че президента Буш в 2003 г. е казал на американците в своето послание към нацията: „Аз реших да започна война против Саддам Хюсеин и моите съветници ми казват, че това ще струва на всяко американско семейство по 2000 долара през следващата година и Вие ще видите това увеличени в данъчната си сметка”. Мислите ли, мои възлюбени, че американците много ще се зарадват на това обявление? (на тази новина!) Много от тях, разбира се, биха се възпротивили защото по начало не са били уверени в необходимостта на тази война и са пресметнали, че е по-добре да бъде избегната. Какво е направил президента? Той просто е пуснал печатарската машина да работи и Федералната Резервна Система е напечатала пари „от нищото”, предоставяйки ги на Федералното правителство под форма на заем, което правителството изхарчва за стоки и услуги необходими за нахлуването в Ирак!

Вълшебната машина за пари

И така, мои възлюбени това е било направено не само заради войната. Това се прави заради много други аспекти на икономиката, когато правителството иска да харчи повече, отколкото хората са готови да платят в качеството на данъци, тъй че елита маскира това като инфлация, за да могат хората да платят този скрит налог при всички случаи. Но при това хората нищо не забелязват и не протестират. И, разбира се,  банкерите и върхушката на финансовия елит правят от това пари, поради това, че не само хората получават обезценени пари, но заедно с това изплащат проценти от националния дълг (федералния дълг), мои възлюбени. Възможно е Вие самите да не платите за тях, но Вашите деца или внуци ще заплатят задължително при условието, че схемата ще продължи да работи неограничено дълго. Тъй като банкерите не са обезателно заинтересовани  в това да си платите дълга при положение, че продължавате да си плащате процентите (лихвите) и им позволявате да получават все повече пари „от нищото”, за да могат да поддържат работата на печатарската машина бълваща пари...

Обаче, мои възлюбени вие действително трябва да разберете връзката между войната и парите. Тъй като при това, което казах кралете били готови да пущат с нищо не обезпечени пари за финансирането на своите войни, Вие не трябва да сте толкова слепи, че да ни видите как банкерите бързо разбрали, че няма по-добър способ да спечелят от това да сблъскват народите на Европа едни срещу други, от това да тръгнат те да воюват. Но когато народите на две страни, мои възлюбени са въвлечени във война, означава ли това, че внезапно са почувствали потребност да похарчат толкова пари, колкото е необходимо за победа над своите врагове? И тъй, те изразходват повече пари, отколкото са изразходвали в мирно време. Но кой печели от това? Разбира се, банкерите, които в много от случаите в Европа са финансирали и двете страни на конфликта, мои възлюбени, а също така са откривали (строели, създавали) оръжейни заводи, които са произвеждали оръжието, използвано в конфликта.  Те са изкарвали печалба отвсякъде, в това време, когато хората са плащали войната със своята кръв, но със пот и кръв, когато са работели, за да произведат реални ценности, които са необходими за поддържане работата на самата система.

Съвременна форма на робство чрез пари

Това, мои възлюбени е по-висока форма на робство от физическата  форма на робството, което Вие сте видели по отношение на коренното население (народи) на този континент (индианците: дакота, ирокези, апахи, делауери и т.н.) продаваемо в робство, или африканците докарани от Африка, за да бъдат също продадени в робство. Още веднъж повтарям – това е физическо робство, за което хората са знаели, виждали  са с очите си.

Но робството, под което Вие се намирате днес – това е робство, което болшинството от хората не осъзнават и поради това не могат да възразят против това, защото те дори не знаят за него. Те само забелязват, че им се налага да работят все повече и повече, но не разбират защо става така. И не предприемат нищо, за да станат повече и да разберат защо са длъжни да работят повече, и защо за долар могат да купят по-малко!

И така Вие разбирате, мои възлюбени, че се сблъсквате със ситуация, която Гуан Ин обясни - всичко, което става в материалното царство това е проекция на човешкото съзнание в материята. Така хората сами – не желаейки да вземат отговорност (поемат отговорност) върху себе си за своето общество, за своята парична система – привличат тези, които искат да изкривят системата и да лъжат хората. И това става порочен кръг от който има само два изхода. Или хората се пробуждат, обучават се и изискват връщане към Божествената икономика с правилна парична система, или властовия елит в своята алчност и жадност, в своята слепота и в своето духовно възгордяване неизбежно ще увеличава паричната маса, мислейки, че никога няма да му се наложи да изпита последствията от своите действия. Тъй като те така са свикнали хората да носят кармата и да търпят последствията на техните действия, че считат, че могат да избегнат неприятностите и занапред!

С една дума – Вие не можете да очаквате, че самите те, т.е. властовия елит ще прекрати, ще спре тази низходяща спирала. Ако хората не спрат този процес, то е въпрос само на време, когато машината за печатане на пари стане неуправляема. И както виждате от примера на летящия все по-бързо и по-бързо влак – колелата не започват да се откъсват и всичко лети в пропастта и цялата система рухва – и след това вие се сблъсквате с необходимостта от връщане към здравата парична система.

Икономика на Златния век

Това, разбира се, ще предизвика огромни страдания и болка, и за мен би било по-добре да видите пробуждане сред хората. Когато те разберат, че имайки здрава, правилна парична система (където парите са вързани към реални ценности!) Вие ще получите основа за икономика на Златния век.

Тъй като, мои възлюбени в Златния век ще видите устойчив ръст на достъпно изобилие, устойчив ръст на възможности. Където хората могат да видят, че полагайки усилия, когато желаят да работят повече, те получават и съответното възнаграждение, приумножават това възнаграждение. Вместо да остават със съзнанието, че ”ние ще работим по осем часа и ще бъдем щастливи с тези пари, които получаваме или в крайна сметка едва свързваме двата края с тези пари ” хората ще видят при правилната система, че ако желаят да работят повече, то и повече ще получават, и то доста повече. Така те са готови да положат повече усилия, за да създадат по-голямо изобилие. И затова Вие виждате, вече положителната, възходящата спирала, където хората пожънват истинските плодове на своя труд, получават своята реална награда, затова и желаят да работят повече, още  повече. Не е задължително да работят с по-голямо напрежение на силите, но те работят по-бързо, мои възлюбени и затова произвеждат повече ценности. И тогава ние виждаме възходящата спирала. И правилно ще предположите, че в този Златен век – Златния век на Сен Жермен – милиардите хора няма да остават гладни и да живеят на ръба на нищетата.

Разбира се, мои възлюбени, представата (видението), която аз поддържам за Златния век, това е представа, в която няма гладни, никой не изпитва липса на храна, никой не изпитва липса на достойно ниво на живот. Всички имат достатъчно свободно време, за да следват духовните аспекти на живота според собствените си разбирания, според собствения си избор. Така че тия, които не искат да трупат материални богатства биха могли при минимални, относително малки загуби на време да заработват средствата си за живот и биха имали възможността  да съсредоточат своето внимание, енергия и време за духовното си развитие, което извисява съзнанието. Вие отваряте вратата за нови изобретения, нови методи на производство, нови форми на енергия, мои възлюбени, което ще ви позволи да преумножите изобилието така, че икономиката би могла да расти по-нататък. Не съществува никакъв предел за ръста на икономиката в обществото на Златния век. Още веднъж, мои възлюбени понятието за предел на ръста  това е измама на падналите, които искат вие хората да се съгласите със съществуването на предел на вашия ръст, в същото време те нямат намерение да ограничат своето натрупване на власт, привилегии и богатства! Но елита е длъжен да намери способ да застави хората да се задоволяват с малко, за да могат самите те да притежават многото.

Тъй като в Златния век хората не се задоволяват с малкото, тъй като разбират, че с благоволението на Отца им се дарява повече! Ето, по такъв начин е тяхно Божественото неотменимо право: да получават възнаграждение за своите инициативи и своя труд. И така, мои възлюбени те искат това все повече, а и защо да не го искат? Това  е част от раждането на Царството Божие на Земята.

Бедността – това е изкривяване на Божествения Отец и Божествената Майка

Аз желая, мои възлюбени да настроите вашите сърца на реалността на това, че сами по себе си не се явяват зло, но парите в своя чист вид са просто изражение на Майката (проявление на Майката). Ако у вас не съществуваха парите, то икономиката просто не би могла да се развива над определено ниво, тъй като това е невъзможно в икономиката на обмена, където сте длъжни да обмените едно изделие за друго или за определена услуга, ако нямате удобния способ на обмен, който предлагат парите.

Виждайки, че парите – това е изражение на и пламък на Майката. Но още веднъж повтарям: Ако е отделено от Отца, то тя, Майката става самоцел. Така парите се превръщат в самоцел, а не в средство за съхранение на Божественото развитие на икономиката и производството на по-голямо изобилие. Затова, мои възлюбени когато става изкривяване на Майката Вие виждате, че вместо възходяща спирала на ръста на изобилието се сблъсквате със ситуация, че вие ограничавате ръста така, че той или намалява или отстъпва въобще. И в резултат сега богатството се оказва съсредоточено в ръцете на малка група хора, които фактически не желаят да увеличават изобилието.

Те искат да го концентрират в своите ръце и не ги е грижа, че общата сума на изобилието не се преумножава, тъй като тях не ги вълнува, че хората тънат в бедност. Фактически обратното те искат да запазят това положение, защото в случая се оказват по-богати в сравнение с другите – с тези, които са по-бедни мои възлюбени.

Най-накрая Вие можете да видите и прецените, че феодалите живели в своите каменни, студени, пронизвани от течения замъци са имали не особено висок стандарт (ниво) на живот в сравнение с този стандарт, който има средния човек днес. При все това тяхната ниво на живот се е оказвало доста високо в сравнение с болшинството хора, които са живели в много бедни условия.

Както виждате властовия елит пребивава в капана на дуалистичното съзнание, което е относително и затова сравнява всичко основавайки се на относителното оценъчно съждение, на  съждение по външни прояви (проявления). Затова те възвисяват себе си в сравнение с други, но не по фактическото преумножение или увеличение на своите таланти и  преумножение количеството богатство, те правят това потискайки другите, ограничавайки цената на техния труд и по такъв начин ограничават общата сума на богатството. Това е пълно изкривяване на Божествения Отец и Божествената Майка, където Божествения Отец увеличава общото изобилие, а справедливостта на Божествената Майка го разпределя между хората така, че всички да могат да имат приличен стандарт на живот и да реализират своите Божествени планове както те самите считат за целесъобразно.

Парите и изтласкването на коренните народи

Зад изтласкването, зад принудителното изтласкване на коренните народи действително е стояла жаждата за пари, жаждата за богатство и са го придобивали изтласквайки ги от собствените им рождени земи. Белите хора естествено са могли да започнат да обработват тези земи използвайки по-ефективни методи, така че да преумножат урожая от същите площи.

Но, мои възлюбени  даже тогава хората не са могли да получат пълното възнаграждение за своя труд, тъй като богатството даже тогава е било концентрирано в ръцете  на елита, в ръцете на тези, които са управлявали търговията, тези които са контролирали правителството. Разбирате ли, че не простите хора (ако може така да се изразя) са желали индийците (индианците) да напуснат своите земи? Именно елита по онова време е искал да заработи, да спечели повече пари от тази земя, затова е искал белите фермери да я обработват и да изкарват повече, отколкото коренните народи са произвеждали или са били способни да произведат от същата площ земя. За да може елита да пожъне богатството чрез фермерския труд и да концентрира парите в своите ръце.

Вие разбирате, че даже зад такъв начин на мислене: „Дайте да вземем това, местно население и да го преместим на Запад! където няма да пречи” даже зад това е стоял властовия елит със своята безчувственост към живота и желанието да ограби труда на другите хора.

Виждате как всичко е свързано с изкривяване на Майката, неуравновесено използване на Майката, когато парите стават средство за управление на хората и затова позволява на тези, които се явяват контрольори в този елит, позволява тяхната алчност да стане неуправляема в безкрайното търсене на все повече богатства в материалното царство. Вместо да използват изобилието в материалното царство като трамплин за духовния ръст, който по-нататък да повиши съзнанието на хората и доведе (донесе) Царството Божие. Но на елита не му трябва Царството Божие, тъй като в Царството Божие той не може да бъде елит! Фактически те не могат да останат на тази планета, ето защо са заинтересувани да спрат идването на Царството Божие. И те го правят извращавайки всеки аспект на обществото, в което хората още не са се пробудили – те още не осъзнават, не изземват отговорността за собственото си обучение и за собствените си решения, вместо това позволявайки на елита да взема решения вместо него, мои възлюбени.

Абсолютното изискване за установяване на Златния век се състои в това – хората да се събудят и да осъзнаят как всеки аспект на обществото е бил извратен от съзнанието на Антихриста, дуалистическото съзнание и да решат , че повече няма да бъдат заложници в тази игра, няма повече да бъдат роби, няма да бъдат работните пчели на елита!!! Но те трябва да си върнат неотменимото им право на първородство, правото да бъдат Божии хора, тези които няма да определят себе си на базата на разногласията създадени от елита, но тези, които определят себе си основавайки се  на съзнанието АЗ СЪМ.

И  така те стават хора АЗ СЪМ които се явяват основа на истинната Америка, която не е ограничена от тази конкретна нация, но се явява Вселенски принцип, Вселенска идея, която може да се разпространи по всички нации на Земята. И когато това стане Вие ще видите проявлението на Златния век на Сен Жермен.

Вземете решение каквото искате, за да бъде проявен Златния век 

Разбира се, мои възлюбени Вие нито за миг не повярвахте, че аз – Сен Жермен – съм покровителствал Америка с таз цел. Тя би могла да стане единствената страна, в която  да настъпи Златния век. Аз оказвах покровителството на Америка, като на платформа, като на трамплин за раждането на Вселенската идея относително Златния век, за да може след това да се разпространи по всички останали народи. Така, че  всички останали страни да имат полза от Златния век, който аз спонсорирах – не само за континента и една нация, но и за цялата планета. Тъй като аз не се ограничавам само с един народ. Аз съм покровител на всички хора от епохата на Водолея.

И така, аз казвам на всички хора, които се намират навсякъде – „Събуждайте се  и потърсете своето неотменимо право дадено Ви по рождение!”

 

Приемете решение каквото искате, за да бъде проявен Златния век

„Мои възлюбени, Вие нито за миг не повярвахте , не е ли така – че аз, Сен Жермен съм покровителствал Америка с целта тя да може да стане единствената страна, в която би настъпил Златния век”

Аз съм покровител на всички хора от Златния век в епохата на Водолея.

И така, аз казвам на всички хора навсякъде: „Събудете се и потърсете своето неотменимо право, дадено ви по рождение”. Тъй като (защото) аз, Сен Жермен, действително съм готов да Ви даря Златния век. И като баща на Златния век, аз благоволявам да Ви даря мое царство. Искайте го , приемайте го, принасяйте го в проявление! „Изпитайте ме, говори Господ, няма ли да отворя за вас благословения (благослов) до излишък?” (Тъй че няма да има достатъчно място, да се вмести всичко това – така е в английския вариант). Малко е, че няма да има физическо място, но вашия разум едва ли може да приеме чудесата, които съм готов да излея – когато има хора, които са готови да приемат всичко и да го използват за благото на всички, а не за злоупотреба с богатството съсредоточено в ръцете на елита.

И тъй, казвам Ви, Аз, Сен Жермен, Съм готов да проявя моя Златен век на тази планета. Вие готови ли сте да го приемете?

Аудиторията отговаря „Да!”

Тъй да бъде, а сега си представете, че другите хора също се събуждат и ще бъдат готови да го приемат и разберат, че има по-добър път, има Златен век, очакващ да го принесат за проявление. Трябва само те да изпълняват своите роли и да преумножават талантите, които съм да Ви дам, много от които вече съм Ви предал поддържайки технологиите, науката и изобретателството.

Благодаря Ви затова, че сте тук, че се присъединихте към транслацията на тази конференция за предоставянето ми на платформа (трибуна), за духовната работа, която ми позволи да освободя повече светлина, отколкото мога да излея, ако вие не пожелахте да вдигнете чаша, защото имах какво да преумножа.

Защото, Вие признахте мои възлюбени, че ние Възнесените Сонми можем да преумножаваме, но ние сме длъжни да имаме нещо, което  да преумножаваме. И вие сте длъжни да ни обезпечите това така, че  ние да можем да свършим нашата част от работата и да осигурим увеличението. И така с благодарност Ви запечатвам в сърцето на Сен Жермена. Аз ви запечатвам в Пламъка на Свободата, който АЗ СЪМ.

 


Федерален резерв на САЩ  - централната банка на САЩ основана 1913, имаща права по печатането (емитирането) на долара и способна по свое разбиране да  предизвиква инфлация и дефлация с цел преразпределение на властта, собствеността и парите, явяваща се частна финансова организация, контролирана от няколко банкерски клана (Борух, Лейб, Шифф, Кун) 

 

Превод от руски – Стефан Каламов