Промени света!

 ВЗЕМИ РЕШЕНИЕ ДАЛИ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЯВИМ!

 

 Който и да е изпратил това преведено съобщение до вас е без значение, и трябва да остане анонимен във вашето съзнание. Това, което е от значение, е какво ще направите вие с това съобщение!

 Всеки един от вас желае да упражнява своята свободна воля и да изпитва щастие.

 Това са качествата, които ни бяха показани, в случаите, в които сме имали достъп до информация за вас.

 Вашата свободна воля зависи от осъзнаването на вашата собствена сила и власт.

 Вашето щастие зависи от любовта, която давате и получавате.

 Както всички съзнателни раси на този етап на развитие, вие може да се чувствате изолирани на своята планета. Това впечатление ви прави уверени в своята съдба. Все пак, вие сте на ръба на голяма промяна, която само малцина усещат.

 Не е наша отговорността да променяме вашето бъдеще, без вие самите да го изберете. Считайте това съобщение като световен референдумИ вашият отговор е вашия глас!

 Кои сме ние?

 Нито вашите учени, нито вашите религиозни представители са единодушни за необяснимите небесни явления, на които човечеството е свидетел от хиляди години. Истината може да се разбере, само ако се погледне право в лицето й, а не през филтъра на убеждения на някого, колкото и да е уважаван той.

 Нарастващ брой от анонимни ваши изследователи са изучавали нови пътища на познанието, и са достигнали много близо до истината. Днес, вашата цивилизация е наводнена с океан от информация, от която само мъничка част, най-малко безпокоящата, е най-разпространена.

 Във вашата история често това, което е изглеждало абсурдно и невероятно, е ставало възможно, и след това реализирано, в частност през последните петдесет години. Имайте предвид, че бъдещето ще е още по-изненадващо. Вие ще откривате както най-доброто, така и най-лошото.

 Както милиарди други в тази галактика, ние сме разумни създания, както някои ни наричат, “извънземни”, макар обаче реалността да е малко по-различна.

 Няма съществени разлики между вас и нас, освен опита на определения етап от еволюцията. Както във всяка друга организирана структура, йерархията съществува и в нашите вътрешни отношения. Нашата е основана на мъдростта на няколко раси. Обръщаме се към вас с одобрението на тази йерархия.

 Както повечето от вас, и ние търсим Върховното Същество. Следователно ние не сме богове, или по-малки богове, а действително сме равни на вас в Космическото Братство.

 Физически, ние сме малко различни от вас, но повечето от нас имат хуманоидна форма.

 Нашето съществуване е реалност, но по-голямата част от вас не могат да го усетят. Ние не сме само наблюдатели, ние сме съзнателни като вас. Не можете да ни забележите, защото оставаме невидими за вашите сетива и измервателни уреди през повечето време.

 Ние желаем да запълним тази празнота в този момент от вашата история. Ние направихме това колективно решение, но това не е достатъчно. Ние се нуждаем и от вашето. Чрез това съобщение, вие взимате решението! Всеки един от вас, лично!

 Ние нямаме човешки представител на Земята, който може да влияе на вашето решение.

 Защо сме невидими?

 На определен етап от своето развитие, космическите “човечества” откриват нови форми на науката, отвъд явния контрол на материята. Структурната дематериализация и материализация са част от нея. Това вашето човечество е достигнало в няколко лаборатории, в тясно сътрудничество с други “извънземни” същества, на цената на опасни компромиси, които нарочно остават скрити от вас, от някои от вашите управляващи.

 Отделно от въздушните и пространствените обекти или феномени, познати на вашите научни общества, това, което наричате НЛО, са основно многоизмерни космически кораби, които използват тези способности.

 Много човешки същества са били в зрителен, слухов, осезаем или физически контакт с такива кораби, някои от тях под контрола на тайните сили, които ви “управляват”. Оскъдицата на тези наблюдения се дължи на явните предимства, осигурени от дематериализираното състояние на тези кораби.

 Без да ги видите с очите си, вие не можете да повярвате в тяхното съществуване.

 Ние напълно разбираме това.

 По-голямата част от тези наблюдения са осъществени индивидуално, така, че да докоснат душата, но да не променят никоя организирана система. Това е направено умишлено от расите, които ви заобикалят, но поради различни причини и очаквания.

 За негативните многоизмерни същества, които играят роля в тази игра на упражняване на власт в сянката на човешката олигархия, дискретността е мотивирана от желанието им да прикрият своето съществуване и дейност.

 За нас, дискретността е продиктувана от уважението към човешката свободна воля, и правото на хората да се занимават със своите собствени дела, докато достигнат своята собствена духовна и техническа зрялост. Влизането на човечеството в семейството на галактическите цивилизации е дълго очаквано събитие.

 Ние можем да излезем на дневна светлина и да ви помогнем да се присъедините към това семейство. Не сме го направили досега, понеже много малко от вас наистина го желаят – или поради незнание, безразличие или страх, или защото не го оправдават поради необичайността на ситуацията. Мнозина от тези, които изучават явленията, свързани с наши появявания, като например светлините в нощното небе, които не оставят следи, използват термини като “обекти”, докато това реално са разумни същества.

 Кои сте вие?

 Вие сте резултат от съзряването на много традиции, които взаимно са се обогатили и подпомогнали с течение на времето. Същото се отнася за расите на повърхността на Земята. Вашата цел е да се обедините, с уважение към своите корени, за да можете така да изпълните един общ проект.

 Външният вид на вашите култури изглежда, че ви държи разделени, защото вие замествате външността с вашата дълбока душевна същност. Външността в този момент сякаш е по-важна от вашата фина природна същност. За управляващите сили, това превъзходство на физическата външност е защитната стена срещу всякаква ситуация, която да може да изложи на опасност техните намерения.

 Обръщаме ви внимание да преодолеете сегашното състояние на нещата - да обръщате внимание на външната форма, обръщайки внимание на богатството и красотата й. Разбирането за съзнанието на формата ни позволява да обичаме хората в тяхното разнообразие. Мирът не означава само да не се водят войни; състои се и в това да станете това, което реално сте: едно и също Братство.

 За да го разберете, числото на възможните вътрешните решения, до които можете да достигнете, намалява. Едно от тези решения е да се свържете с друга раса, която може да бъде като огледало, което да отрази вашият реален образ.

 Каква е вашата ситуация?

 С изключение на редки случаи, нашата намеса винаги е имала много малко влияние на способността ви да взимате колективни или индивидуални решения за собственото си бъдеще. Това е мотивирано от познанията ни за вашите дълбоки психологически механизми.

 Стигнахме до извода, че свободата се изгражда ежедневно, от същество, осъзнаващо себе си и околната си среда, улавяйки по положителен начин инерциите и ограниченията, каквито и да са те. Въпреки многобройните смели и волни човешки създания, тези инерции са изкуствено поддържани в полза на нарастващата централизирана власт.

 До неотдавна, човечеството живееше в задоволителен контрол на собствените си решения. Но то губи все повече контрола над собствената си съдба, защото поради нарастващото използване на съвременни технологии, техните смъртоносни последствия за земните и човешките екосистеми стават необратими. Вие бавно, но сигурно губите своята изключителна способност да живеете желания от вас живот. Издръжливостта ви изкуствено ще намалее, независимо от вашата собствена воля. Такива технологии съществуват, които влияят на тялото ви, а също така и на мозъка ви. Тези планове в момента се изпълняват.

 Това все още може да се промени, докато пазите тази съзидателна сила във вас, дори и при наличието на тъмните намерения на потенциалните ви господари. Това е причината, поради която ние оставаме невидими. Тази ваша сила обаче е обречена да изчезне, освен ако не се случи колективна реакция с голяма величина. Наближава времето на голям разрив, какъвто и да е той.

 Но трябва ли да се чака до последния момент, за да се намерят решения? - Трябва ли да очаквате или да изтърпите болката?

 Вашата история непрекъснато е била отбелязвана от срещи между народите, които са се откривали взаимно при условия, които често били конфликтни. Завоевателите почти винаги причиняват вреди на завладяните. Земята сега се е превърнала в село, където всеки познава всеки, но все още съществуват конфликти и заплахи от всякакъв вид, увеличаващи се по своята продължителност и интензивност.

 Въпреки, че Човешкото същество като личност има много потенциални способности, не може да ги упражнява с достойнство. Такъв е случаят за по-голямата част от вас, по причини, които всъщност са геополитически.

 Вие сте няколко милиарда. Образованието на вашите деца, условията на вашия живот, а също така условията на живот на животинския и растителния свят все пак са под властта на малък брой от вашите политически, финансови, военни и религиозни водачи.

 Вашите мисли и вярвания са моделирани по техните лични интереси, за да ви превърнат в роби, докато в същото време ви дават чувството, че напълно контролирате съдбата си, както всъщност би трябвало да бъде.

 Но в техния свят съществува голяма разлика между явните намерения, които показват, и скритите правила на играта, в която са замесени. В този момент от историята вие не сте завоеватели. Подвеждащата информация е хилядолетна стратегия за човешките същества. Внушаването на мисли, чувства и организации, които не са ваши собствени, посредством използването на специални технологии, е даже по-старо от стратегия.

 Чудесните възможности за развитие стоят редом до големите заплахи за подчинение и унищожение. Тези опасности и възможности съществуват и сега. Въпреки това, може да приемете само това, което ви се показва. Изчерпването на природните ресурси е очаквано, докато в същото време не е стартиран компенсиращ дългосрочен колективен проект.

 Механизмите за изсмукване на екосистемата са преминали границата на необратимост. Недостигът на ресурси, и тяхното несправедливо разпределение – ресурси, на които цената се увеличава ден след ден, ще доведе до братоубийствени войни в огромен мащаб, включително и във вашите градове, и извънградски райони.

 Омразата нараства все повече, но за сметка на любовта. А любовта е това, което ви дава увереност в способността ви да намирате решения. Но критичната й маса е недостатъчна, и поради това саботажните действия умело се изпълняват.

 Човешкото поведение, формирано от минали навици и обучения, има такава инерция, която в перспектива води хората до задънена улица. Вие поверявате решението на тези проблеми на вашите управляващи, чието съзнание за общото благосъстояние бавно избледнява пред лицето на техните лични интереси, повлияни от същите трудности. Те винаги обсъждат формата, но много рядко съдържанието.

 Точно в момента, когато трябва да се действа, забавянията ще се натрупат до такава точка, при която ще трябва да ги приемете, вместо да имате възможност за избор. Това е причината, поради която днес, повече от когато и да било във вашата история, вашите решения директно ще повлияят на вашето утрешно оцеляване.

 Какво събитие може коренно да промени тази инерция, характерна за всяка цивилизация? От къде ще дойде това колективно и обединяващо осъзнаване, което да спре това сляпо бързане напред?

 Племена, народи и човешки нации постоянно са се срещали, и са си взаимодействали едни на други. Изправени пред заплахите, надвиснали на човечеството, може би сега е времето да се случи взаимодействие от много по-голям мащаб.

 Голяма всепомитаща вълна е на път да се появи. Тя съдържа много положителни, но и много отрицателни аспекти.

 Кои са “третата страна”?

 Има два начина да се установи космически контакт с друга цивилизация: чрез техните официални ръководители, или директно и индивидуално, без разлика. Първият начин предполага конфликти на интереси, вторият начин носи осъзнаване.

 Първият начин беше избран от група раси, желаещи да държат човечеството в робство, контролирайки земните ресурси, генетичен фонд на човечеството, и емоционалната му енергия.

 Вторият начин бе избран от група раси, обединени от каузата на Духа на Доброжелателството. Ние, от своя страна, сме поддръжници на тази кауза, и без да търсим изгода, се представихме преди няколко години на човешките ръководители, които отхвърлиха нашата протегната ръка под предлог на несъвместими интереси със стратегическата им визия.

 Ето защо днес хората трябва да направят този избор самостоятелно, за себе си, без намесата на техните ръководители. Това, което в миналото предлагахме на тези, на които вярвахме, че са способни да допринесат за вашето щастие, сега го предлагаме на… вас!

 Повечето от вас пренебрегват това, че нечовешки същества участват в изпълнението на това централизиране на властта, без нито да бъдат заподозряни, нито да бъдат забелязани от сетивата ви. Това е толкова реално, че те вече почти са взели контрол. За тях не е необходимо да стоят във вашия материален план, и точно това е нещото, което може да ги направи изключително ефективни и опасни в близко бъдеще. Все пак, имайте предвид, че голяма част от вашите ръководители се борят срещу тази опасност. Бъдете наясно, че не всички отвличания са против вас! Трудно е да се признае истината!

 Как бихте могли при тези условия да упражнявате вашата свободна воля, когато тя е толкова манипулирана? От какво наистина сте свободни?

 Мирът и обединението на вашите народи ще бъде първата стъпка към хармония с цивилизации, различни от вашата.

 Точно това искат да избегнат на всяка цена тези, които ви манипулират задкулисно, защото, разделяйки ви, господстват те. Те също така господстват и над тези, които ви управляват.

 Тяхната сила идва от способността им да всяват недоверие и страх сред вас. Това е изключително вредно за вашата автентична космическа същност.

 Това съобщение няма да представлява интерес, ако тези манипулаторски напътствия не достигнат своя връх и ако техните заблуждаващи и убийствени планове не се материализират през следващите няколко години, считано от сега. (бел. прев. 2003 год.) Техният краен срок наближава, и човечеството ще претърпи безпрецедентни страдания през следващите десет цикъла.

 За да се предпазите от тази агресия, която няма лице, вие най-малкото трябва да имате достатъчно информация, която да ви доведе до решението.

 Както и при хората, съпротивата съществува и сред тези доминиращи раси. Тук, външният вид няма да помогне да се различат господствуващия от съюзника. При сегашното състояние на психиката, е изключително трудно за вас да направите разлика между тях. В добавка към вашата интуиция, ще бъде необходимо и обучение, когато дойде времето.

 Знаейки каква е безценната стойност на свободната воля, ние ви предлагаме алтернатива.

 Какво предлагаме ние?

 Ние можем да ви предложим една по-цялостна идея за вселената и за живота, конструктивни взаимодействия, опитът на справедливи и братски взаимоотношения, освобождаване на техническите познания, изкореняване на страданията, контролирано използване на собствените сили, достъп до нови форми на енергия, и накрая – по-добро разбиране на съзнанието.

 Ние не можем да ви помогнем да преодолеете вашите лични и колективни страхове; да ви дадем закони, които вие не бихте избрали; да работим върху вас самите; да извършим индивидуалните и колективни усилия, за да изградите света, който желаете; да изместим духа за търсене на нови светове.

 Какво ще получим ние?

 Ако решите да осъществим такъв контакт, ние ще бъдем зарадвани от запазването на братското равновесие в този регион на вселенатавъзможността за ползотворни дипломатически контакти, и изключителната радост да знаем, че вие се присъединявате, за да постигнете това, на което сте способни. Усещането за радост е изключително търсено във вселената поради своята божествена енергия.

 Какъв е въпросът, който ви задаваме?

 ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ ПОКАЖЕМ?

 Как можете да отговорите на този въпрос?

 Истината може да бъде прочетена от душата чрез телепатия. Вие само трябва ясно да си зададете този въпрос, и ясно да си отговорите, сами на себе си или във група, както желаете. Независимо дали сте в сърцето на града или в средата на пустинята, това не трябва да повлияе на ефективността на вашия отговор, ДА или НЕ, ВЕДНАГА СЛЕД ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСА! Просто го направете така, сякаш говорите на себе си, но мислейки за това съобщение.

 Това е универсално съобщение, и тези няколко думи, поставени в техния контекст, имат огромно значение. Не позволявайте да се появи колебание по никакъв начин. Ето защо трябва спокойно да помислите върху това, в пълно съзнание. С цел да се свърже напълно вашият отговор с въпроса, се препоръчва да отговорите веднага след друго прочитане на това съобщение.

 Не бързайте да отговаряте. Дишайте, и почувствайте цялата сила на вашата свободна воля да проникне във вас. Бъдете горди от това, което сте! Проблемите, които може да имате, ви отслабват. Забравете за тях за няколко минути, за да бъдете себе си. Почувствайте силата, която извира във вас! Вие сте под свой контрол!

 Една проста мисъл, един прост отговор могат драстично да променят вашето близко бъдеще – в една посока или в друга.

 Вашият индивидуален отговор на въпроса към себе си, дали да се появим във вашия материален план и да излезем на дневна светлина, е ценен, и от съществено значение за нас.

 Въпреки, че може да изберете начина, който ви е най-удобен, по същество ритуалите са безполезни. Искрената молба, направена от сърце и със собствената ви воля, винаги ще се приеме от тези от нас, към които е отправена.

 Чрез вашата лична стаичка за гласуване на вашата тайна воля, вие ще определите бъдещето.

 Какво е ефект на лоста?

 Това решение трябва да бъде взето от по-голямата част от вас, макар че може да изглеждат като малцинство. Препоръчително е да разпространявате това съобщение, по всички възможни начини, на всички възможни езици, към всички около вас, дори и към тези, които може и да не приемат тази нова визия за бъдещето.

 Направете го, използвайки хумористичен тон или присмех, ако това може да ви помогне. Можете дори открито или публично да се шегувате с него, ако това ви кара да се почувствате по-удобно, но не бъдете безразлични, най-малкото защото така ще изразите вашата свободна воля.

 Забравете за фалшивите пророци и вярвания, които са ви били предавани за нас. Това е един от най-личните въпроси, който може да ви бъде зададен. Да вземете решение за себе си, като личност, е ваше право, но и отговорност.

 Пасивността води само до липса на свобода. Също така, нерешителността никога не е ефективна. Ако наистина искате да се задържите към вашите вярвания, което е нещо, които ние бихме разбрали, тогава кажете НЕ. Ако не знаете какво да отговорите, не казвайте ДА само от чисто любопитство. Това не е шоу, това е реалния ежедневен живот, НИЕ СМЕ ЖИВИ! И живеем!

 Вашата история е пълна с епизоди, при които определени мъже и жени са били в състояние да повлияят на развитието на определени събития, въпреки малкия им брой. Точно както малкият брой е достатъчен, за да вземе временно властта на земята и да повлияе на бъдещето на мнозинството, малък брой от вас могат коренно да променят вашата съдба, като отговор на безсилието в лицето на толкова много инерция и препятствия! Вие можете да улесните раждането на човешкото Братство!

 Един от вашите мислители беше казал: “Дайте ми опорна точка, и ще повдигна земята!”

 Разпространението на това съобщение ще бъде като опорна точка за това усилие, ние ще бъдем лоста, дълъг светлинни години, вие ще бъдете тези, които ще… повдигнат Земята, като резултат от нашето появяване.

 Какви биха били последиците от положителното решение?

 За нас непосредствената последица от колективното благоприятно решение ще бъде материализирането на много кораби, в небето ви и на Земята.

 За вас, директният ефект ще бъде изоставянето на много убеждения и вярвания.

 Простият убедителен визуален контакт би имал огромни последствия за бъдещето ви. Много познания ще бъдат променени завинаги. Организациите на вашите общества ще бъдат дълбоко повлияни, издигайки се завинаги на по-високо ниво, във всички сфери на дейност. Властта може да стане индивидуална, защото ще разбирате за себе си, подобно на нас. Конкретно, може да промените скалата на вашите ценности.

 Най-важното за нас е, че човечеството ще формира едно самостоятелно семейство, в сравнение с това “непознато”, което ние представляваме.

 Опасността бавно ще изчезне надалеч от вашите домове, защото вие косвено ще принудите нежеланите, тези, които наричаме “третата страна”, да се разкрият и да изчезнат. Вие всички ще носите едно и също име, и ще споделяте едни и същи корени: Човечеството!

 По-късно, ако желаете, можем да осъществим мирен, и изпълнен с взаимно уважение обмен. За сега, този, който е гладен, не може да се усмихва; този, който се страхува, не може да ни посрещне с “добре дошли”. Ние сме тъжни да виждаме мъже, жени и деца да страдат до такава степен с телата и със сърцата си, когато те носят такава вътрешна светлина.

 Тази светлина може да бъде вашето бъдеще. Нашите отношения могат да бъдат прогресивни.

 За няколко етапа от по няколко години или десетилетия ще се случи следното: демонстративно появяване на нашите кораби, физическо появяване сред човешките същества, сътрудничество във вашето техническо и духовно развитие, опознаване на различни части от галактиката.

 Всеки път ще ви бъдат предлагани нови избори. Тогава вие ще решавате за себе си дали да преминете към нови етапи, ако мислите, че е необходимо за вашето външно и вътрешно благосъстояние. Желанието ви за ненамеса ще се приема едностранно. Ние ще напуснем веднага, щом вие колективно пожелаете това.

 В зависимост от скоростта на разпространение на това съобщение по света, ще са необходими няколко седмици, или даже няколко месеца, преди нашето “официално представяне”, ако такова е желанието на по-голямата част от тези, които ще използват своето право на избор, и ако това съобщение получи необходимата подкрепа.

 Основната разлика между вашите ежедневни молитви към същества от чисто духовно естество, и решението, което сега трябва да вземете, е изключително проста: Ние сме технически оборудвани да се материализираме.

  Защо такава историческа дилема?

 Ние знаем, че “чужденците” са считани за врагове, доколкото те въплъщават “неизвестното”.

 В първия етап, емоцията от нашето появяване ще причини заздравяване на вашите взаимоотношения в световен мащаб.

 Как можете да бъдете сигурни, че нашето появяване е следствие от колективния ви избор?

 По простата причина, че ние и без това сме от дълго време тук, на вашето ниво на съществуване. Не сме се появили все още, защото вие все още не сте взели изрично това решение.

 Някои от вас може да си мислят, че ние бихме ви накарали да повярвате във вашия обмислен избор, и така да узаконим пристигането си, обаче това не би било вярно. Каква полза бихме имали открито да ви предложим това, което все още не сте постигнали, така че да е от полза на по-голямата част от вас?

 Как можете да сте сигурни, че това не е поредната фина маневра на “третата страна”, за да ви пороби още по-добре? Защото човек винаги би могъл да се бори по-ефективно срещу нещо, което разпознава, отколкото обратното. Тероризмът, който ви разяжда, не е ли един ярък пример за това?

 Както и да е, вие сте единствените съдии, със собственото си сърце и душа. Какъвто и да е вашият избор, той ще бъде уважаван и уважен. При липсата на човешки представители, които биха могли потенциално да ви подведат към грешка, игнорирайте всичко, което ви е казвано за нас, така както и за тези, които ви манипулират без ваше съгласие.

 Във вашата ситуация, принципът на предпазливостта, който се състои в това да не се опитвате да ни откриете, вече не може да издържи. Вие вече сте в кутията на Пандора, която “третата страна” е създала около вас. Това, което решите, може би ще е това, което ще ви измъкне от нея.

 В лицето на такава дилема – едно незнание срещу друго, вие ще трябва да се обърнете към интуицията си. Искате ли да ни видите със собствените си очи, или просто вярвате на това, което вашите мислители казват? Това е истинският въпрос!

 След хиляди години, един ден този избор става неизбежен: да изберете между две неизвестности.

 Защо да разпространяваме това съобщение сред нас?

 Превеждайте и разпространявайте това съобщение навсякъде. Това действие ще се отрази на вашето бъдеще по необратим и исторически начин в хилядолетен мащаб; в противен случай, то ще отложи нова възможност за избор за след няколко години, най-малко едно поколение, ако то може да оцелее.

 Да не изберете, означава да оставите съдбата си на решенията на останалите. Да не съобщите на другите, означава най-малкото риск да се получи резултат, противен на нечии очаквания. Да останете безразлични, означава да жертвате нечия свободна воля.

 Всичко това е за вашето бъдеще. Всичко това е за вашето развитие.

 Възможно е чрез тази покана да не получим вашето колективно съгласие, и така, поради липса на информация, тя да бъде пренебрегната. Въпреки това, няма индивидуално желание, което да остане нечуто във вселената.

 Представете си нашето пристигане утре. Хиляди кораби. Уникално сътресение на културите в днешната човешка история. След това ще бъде твърде късно, за да съжалявате, че не сте направили своя избор, и не сте разпространили това съобщение, защото това откритие ще бъде необратимо. Ние настояваме да не се втурвате към него, а да помислите за него! И да решите!

 Големите медии не непременно ще се заинтересуват от разпространението на това съобщение. Поради това задачата е ваша, като анонимни, и все още изключителни мислещи и обичащи същества, да го препредавате.

 Вие все още сте архитектите на собствената си съдба…

 Източник: http://www.spazioevita.com/Messaggio/Meet%20E_T_%20%28Bulgarian%29.asp