Най-важен е мотивът

 Послание на Владиката Ел Мория

 

 

motiva.jpgМотивът е най-важният. Това е заради което извършвате различни действия, понякога дори престъпвайки собствените си принципи. Мотивът на поведението ви, в която и да е ситуация, е много важен. Не само поведението или решението ви, а именно мотивът, който ви води. Можете да помогнете на някого, но мотивът ви да е егоистичен, мислейки си за някаква по-нататъшна лична изгода. Може да направите нещо прекрасно заради комфорт или парична облага, а в същото време да намирате стотици причини за оправдание. Искам да кажа, че за Работниците на Светлината, груповата служба винаги е по-важна от индивидуалния комфорт или личната изгода. Вие можете да говорите за някаква висша цел, като скривате дори от себе си истинския мотив. Проследявайте мотивите си, не се самозалъгвайте. Вие може да сте на различни места и да не се познавате, но на Финия план сте една група Работници на Светлината, имащи една цел и един безкористен мотив за служене.

 Вие сте едно Семейство на Светлината, чиито членове имат индивидуални задачи, свързани с включването на Светлината по цялата Земя. На планетата на „свободния избор”, пред всеки човек постоянно възниква въпросът за избора. И вие трябва да разбирате и точно да проследите мотива за своя избор. Именно мотивът определя крайният резултат от действията ви.

 Решаването на общата задача, която е поставила Йерархията пред групата земни сътрудници на Светлината, зависи от свободния избор на членовете на групата. От гледна точка на висшето разбиране, винаги доминира общото благо пред индивидуалното.

 На човек му е много трудно да разбере дали постъпва правилно в една или друга ситуация. Ако искате да проверите себе си, то анализирайте мотива си. Осъзнайте истинското си намерение. Препарирайте мислите си, стигнете до истината и само тогава честно ще може да си кажете: „Правя го за общото благо, дори това да не е изгодно или комфортно за мен”. Или ще кажете: „Така ми е по-удобно”. Това е личният ви избор и никой няма да ви съди за това. Осъзнатостта на истинското намерение, ще ви даде възможност, да направите правилния избор в различните жизнени ситуации.

 Маските, скриващи истинските мотиви на поведението ви, са много разнообразни. Опитайте се да минете и без тях. Това е един от важните уроци в Училището на Живота. И изпита за откриването на истинските ви мотиви е много труден. Но ще успеят да го вземат тези, които искат да се измъкнат от лабиринта на неправилните избори. Вие знаете, че всичко е енергия и намерението или мотивът ви е определен вълнов процес, който неминуемо ви води до определени резултати. Намерението ви трябва да е чисто и тогава и резултатът ще е чист. Мотивът ви е свързан чрез нивидими нишки с резулата от действията ви. Следете за чистотата на намеренията. Сега, в новата енергия, това е много важно за работниците на Светлината. Намерението и мотивът на Слънцето е да свети, а не да се крие зад облаците.

 Слънцето и Луната са двама истински Работника на Светлината. Те светят и ден и нощ. Вечното им, безкористно служене за всички форми на живот на Земята, напомня на хората, че самият живот е възможен само благодарение на проявяването на вътрешната светлина и топлина. Слънцето и Луната са главните символи на всички посветени от всички времена.

 Приложите ли Закона на Аналогиите, вие винаги ще успявате да видите скрития смисъл във всяко явление на живота. Осъзнаването на случващото се повишава вибрациите ви, а това означава, че проявява и светлината ви. Вие ставате маяк за другите хора и им помагате да намерят необходимия път. Старайте се да не закривате светлината на душата си с облаците на неосъзнатостта. Помнете, че Луната свети през нощта, отразявайки светлината на Слънцето, така, както и вие, намирайки се в смъртната материя, трябва да отразите светлината на безсмъртната си душа. Само тогава ще се изпълни Божествения план – раждането на Богочовека на Земята! Пример за това е Исус Христос. Благодарение на човека Исус, хората узряха за богоявлението Христово. Сега е времето за богоявлението във всеки човек. Това е възможно благодарение на просветеното съзнание – Христосъзнанието.

 Вашата работа на Земята е да носите светлината на просвещението, за да премахнете тъмнината на невежеството. Първо премахвате тъмнина в самите себе си и благодарение на това ставате светлина за другите. Вие сте членове на едно Семейство на Светлината и ние често в посланията си повтаряме едно и също: „Вие сте богове, скрити зад маските на хора”. Изхвърлете маските и покрова на неверието, незнанието, негодуванието и всякакви други „не”-та.

 Сега Земята получава новите си одежди – одеждите на Възнесението. Вашето съзнание помага на планетата да облече светлинната си мантия и самите хора заедно с нея се обличат с „Одеждите на Христа”. Христосъзнанието включва светлината на планетата. Мислите ви достигат други светове. Виждам ви, скъпи мои, светулчици!

 С любов – Ел Мория

11.03.2012 г.

Чрез Любов Семьонова

Източник: http://www.vrata11.ru