Каква е Целта и Мисията на Галактическата Федерация на Светлината

 

 ashtar.jpgЦелта и Мисията на Галактическата Федерация е да помогне да се изпълни пророчеството за реализиране на Божествената Воля на Небето. Това означава да доведе всички физически създания от тази галактика и евентуално други, в полярността на Светлината. … там, където физическото се превръща в идеалното огледало на Небето, а не в несъвършено огледало, както е било до сега.

 Желанието за перфектност е заявеното намерение на духовната еволюция, а именно където създанието и Създателят стават перфектни отражения един на друг и това става себереализиране на космическо ниво. Това е намерението на Господ Шуреа, който е представител на Първосъздателя в тази галактика.

 Тази мисия осведомява, че не само Земята се нуждае да се възнесе в 5-то измерение, но и всички форми на тъмните сили също, тези на Драконите (Сигма, Тета и Алфа), както и тези от Орион (Минтака и Белатрикс) и Зетас (Ретикули) ще бъдат също напълно привлечени от светлината….

 Така че всички от най-тъмните кътчета на тази галактика, както е пророкувано, ще станат осветени и ще се приведат в съответствие със свещената воля на Господа Шуреа (Surea), Велико Същество, което е Свръхдушата на цялата тази Галактика, включително и на физическите й аспекти…. Шуреа е галактическото съответствие на Санат Кумара на Земята, Логоса.

 Галактическата Федерация на Светлината е пълното заглавие на английски език и често е съкратено до „Галактическа Федерация”, което е известно по цялата Земя. Тя служи на Божествената воля на много планове, включително и на физически.

 Има само една Галактическа Федерация на Светлината и тя не е отделна организация, нито „отцепка”, както някои фалшиви канали могат да предположат.

 Този СЪЮЗ НА СВЕТЛИНАТА е инструмент на Божествената Воля и ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ Е НЕЗАВИСИМ от Божествената Воля. … И когато аз използвам терминът АЗ СЪМ, аз имам предвид осъществяването на Божествения План, който е в съгласие с едно пророчество, което гласи, че „Млечният Път” изцяло ще се върне с цялата си физическа същност към СВЕТЛИНАТА.

 Галактическият Съвет на Светлината или ГСС е инструмент на по-висшата воля на Галактическия Логос, известен още като Господ Шуреа, който оповести, че Неговата Божественост ще бъде разкрита от неговите служители от Голямата Синя Ложа на Творението, председател на която е Господ Аескапулус от Съвета На Деветимата.

 Така че политическият център на Галактическия Съвет на Светлината е системата Вега, а духовният център е системата Сириус Б.

 Няма по-голяма „Федерация” в рамките на Млечният Път….и няма друг равнопоставен на ГФС, която е вече на 4 милиона години.

 В продължение на няколко еони единственият реален конкурент на ГФС беше Алиансът на Anchara (АА), съсредоточен в рамките на съзвездието Орион, Белатрикс и неговите съюзници в рамките на Алфа, Сигма и Ета Дракони, вече несъществуващи империи.

 С договора от Anchara, подписан от двата съперника (ГФС и АА) в земната година 1994, тази галактическа война приключи… и бившите противници, включително и техните съюзници, анунаките, сега се числят към ГФС.

 Бих искал също така да поясня, че няма такова нещо като „Галактическа конфедерация на световете”, която се основава на обединението, използвано в измисления сериал Стар Трек….

 Има федерации в рамките на по-голямата ГФС, като Федерацията на Плеядите…. Но има много фалшиви канали, които дават грешна информация по този въпрос и претендират, че ГФС и ГФ са различни, докато всъщност са едно и също нещо.

 Selamat kasijaram zau (на сириусиански: „Бъдете благословени в любов и радост на духа…!”)

 Превод: САР

Източник: http://www.ashtarcommandcrew.net