Миналото е вашата жизнена карта

 Архангел Уриел чрез Дженифър Хофман

 

12 юни 2012

 Превод на Metta съгласувано с Дженифър Хофман

 

hofman.jpgЛюбовта и светлината, които са необходими за вашето израстване, във всеки един момент се отразяват върху вашата реалност. Вие не можете да обичате в миналото, тъй като момента е отминал. Вие не можете да обичате в бъдещето, защото неговите детайли още не са създадени, и всеки аспект от бъдещето зависи от това, какво правите във всеки един момент сега. Ако искате бъдещето ви да е радостно, да ви носи удоволетворение, любов и изобилие, вие трябва да създадете тази енергия в сегашния момент. Не се отвличайте в това какъв ще се окаже този момент и неговия резултат, то (бъдещето) ви призовава да изпращате светлина, да премествате енергия, като позволите на желанията си да бъдат фокусирани, като признаете това, което сте създали, и повишите неговата честота изпращайки любов и светлина в най-тъмните негови аспекти.

 Всичко, което осъзнавате и съдите, е част от миналото, и макар да ви се струва реално и, че съществува постоянно, то е само ехо от вашата нова проява. Когато можете да почувствате резултата, вие гледате в миналото. Когато знаете резултата, вие преживявате  резултата на проявата, която някога е била създадена. Именно чрез вашето фокусиране върху творението и проявата му в сегашния момент, помнейки миналото като карта, която показва, къде трябва да съсредоточите своята светлина, вие лекувате миналото чрез сегашния момент и създавате едно бъдеще с по-високи вибрации. Ако чувствате, че във вашата реалност има недостиг от любов, спокойствие, радост и изобилие, вие (вече) ще знаете, къде са нужни вашата любов и светлина за създаване на друг резултат в следващ сегашен момент. Вместо да преценявате резултата като добър или лош, осъзнайте къде можете да изпратите повече светлина, за да получите повече сили и да се съедините с вътрешния си водач за създаването на друг резултат.

 Когато съдите миналото или критикувате усилията си, вие стопирате енергията си в миналото и оставате в този минал момент, и който повтаряте в следващия момент. Миналото е карта на това как сте използвали своята светлина и енергия, и вашата реалност отразява резултата, който е ехо на вашата енергийна честота; целта е, да ви покаже какво сътворявате, и вие можете да продължите в това направление, или да направите нещо друго. Използвайки това, което чувствате като ехо, което знаете, че е резултат, бидейки изцяло заземени във всеки сегашен момент, изменете вашата енергийна честота, изпращайки си повече любов и светлина и това ще измени резултата в следващия момент. Новото бъдеще се създава с любов и светлина, а миналото се пресъздава чрез съждения и тъмнина.

 Във всеки един сегашен момент пребивавайте в любов, обичайте всяко обстоятелство, което осъждате като ограничение, прощавайте на тези, които са ви причинили болка и изпращайте светлина във всяка ситуация, като по този начин вие си дарявате сила отвъд миналото, отвъд болката и съжденията, отвъд вашите собствени страхове. Вие сте светлина от Бога и надежда за възход, и бидейки в светлината на вашата собствена истина като дете на Светлината, вие позволявате на тази светлина да ви дарява със сила отвъд страха. Когато обичате в момента сега, вие позволявате на бъдещето да бъде ехо на светлината, вместо ехо на тъмнината и страха. Така създавате небеса на земята, надежда за възход за себе си и за целия свят, ставате надежда за собствената си светлина и сътворявате вашата реалност от потенциала на вашата най-висша енергийна честота и вибрация.

 Превод Руми Янкова

Дженифър Хофман www.urielheals.com