Преходният период. Въпроси

Какво се случва?

Защо не се дава информация?

Защо има по-малко информация от контактьорите?

Преходът забави ли се?

Какво да правим по-нататък?

Някои контактьори предават информация за участие в процесите на сънастройка на реалностите. Какво става в действителност?

Колко ще продължи преходният период?

Има информация, че планетата е поставена в капсула. Така ли е?

Ние се върнахме в миналото, за да спрем нашето изчезване. Така ли е?

Има информация, че ние се намираме в изкуствено създадена преходна реалност на основата на холограми. Така ли е?

 

Какво се случва?

Тече реализация на многомерните сценарии за развитие на планетата. Унищожават се натрупаните слоеве карма както на планетата, така и на слоеве от населението и нациите. Не трябва да се безпокоите за нищо. Всички системи са включени и работят. Оборотът от пространственото развитие на спиралата на времето е пуснат от Висшите сили.

Ние приветстваме всички вас, Работниците на Светлината, които стоят до изворите на раждането на Новия свят и на Новата Вселена. С вашите усилия, мисли и намерения този свят се формира и ние вече виждаме неговото великолепие. Вашата постоянна работа във висшите измерения с помощта на вашите мисли и чувства е достойна за възхищение.

Защо не се дава информация?

Информация се свежда до всеки. Не всеки може и иска да я слуша. Прислушайте се към себе си, към своето Аз. Потърсете отговорите в себе си. До всеки информацията попада по различни пътища.

Ние използваме факта, че вие се групирате по интереси. Всичко, което четете и виждате, е пряко изпращане на информация към вас. Пробвайте: преди сън задайте въпросите, които ви вълнуват. Информацията ще дойде по време на сън. Ако не сте успели да си спомните съня, значи енергията ви на осъзнаване все още не е достатъчна. Но във всички случаи информацията ще дойде в течение на следващите три денонощия в някакъв вид: текстове, нечии думи, картини... Наблюдавайте света. Нито едно запитване не може да остане без отговор. Такъв е законът.

Помнете, че с всеки от вас се намират непроявени Учители и Ангели, които просто са “задължени” да се грижат да изпълняват вашите желания, в това число да отговарят на вашите въпроси. Така е било винаги. Но в дадения момент с вас работят много внимателно и грижливо. Особено с тези, които са чули Зова на Вселената.

Но често вашите въпроси са противоречиви и често вие сами отричате отговорите. Те ви се струват твърде очевидни, или, обратно, твърде сложни. Ако не разбирате отговора, вие можете да питате безброй пъти, отговори ще дойдат отвсякъде. Но ние призоваваме, учете се да търсите отговорите вътре във вас. Така вие установявате постоянна връзка с вашите Висши Аспекти. И така усвоявате стъпка по стъпка прехода във вашето светлинно тяло.

Това е процес на изменение на вибрационните колебания. Т.е. за да приемете информация от вашия Висш Аз, трябва като в радиоприемник да се настроите на определени вълни на вибрациите. Но на тези “вълни” присъстват и работят други “станции”, които вие не сте чували по-рано. Много вълнови ефекти на финия свят ще могат да се проявят за вас, след като общуването с вашия Висш Аз стане за вас норма.

Вие имате понятие “вътрешен глас”. Досега вие просто сте го слушали. Сега ще можете да беседвате с него. И нищо, че за някои хора това се счита за лудост. В това е целият смисъл. Вие просто трябва да се отделите от ума. Да се отдалечите от ума в областта на безсъзнателното безмълвно знание. Дадени са ви многочислени техники и практики. Основният ключ е вътрешното мълчание. За да чуете гласовете на финия свят, трябва да отстраните пречещите шумове. Как можете да чуете себе си, ако във вас постоянно звучат натрапени ви звуци от външния 3-измерен свят?

Защо намаля информацията от контактьорите?

Информацията не е намаляла. Самите контактьори започнаха да се съмняват в правилността на своята информация. Законите за предоставяне на информация продължават да работят. Много контактьори продължават да приемат информация. Някои се отказаха. Ние приветстваме всяко решение. Но призоваваме всеки – слушайте. Трудно е да се ориентирате по пътя без навигация. Търсете.

Радваме се, че много от хората, които по-рано считаха контактьорството за нещо избрано, малко по малко започват да овладяват процесите за връзка с Висшия Аз. Това беше една от задачите за развитие на системата за ченълинги.

По повод на вашите контактьори. Всеки от вас сам избира с кого да контактува. Т.е. ако човек много иска да общува с извънземни цивилизации, то естествено на него му се предоставя такава възможност. Във Вселената винаги има множество сили, готови да контактуват с вас. Вие сте уникален експеримент и мнозина следят вашето развитие, както вие гледате вашите сериали. Затова има огромно множество желаещи да общуват с вас.

На контакт с ченълъра излизат тези същности, на които контактьорът има доверие, или на които задава въпрос. Освен това, разбира се, са важни настройките на съзнанието.

Многочислени предадени ви учения достатъчно подробно разказват за процеса на общуването. Вие и досега не можете да повярвате в силата на мисълта. Вашите мисли творят чудеса. Вие трябва да се научите осъзнато да ги управлявате. Вашите намерения творят чудеса. Ако вие сте уверени, че можете да чуете, например, същности от съзвездието Плеяди, вие по такъв начин сякаш включвате вашия канал и по-нататък е въпрос на техника, т.е. на вашето чуване и виждане.

На началния етап вие ще трябва да отсъедините вашите личностни филтри. Т.е. това, че информацията преминава през ваш филтър на възприемане, е нормално. Но на първите етапи ще ви пречат вашите мисловни апарати. Т.е. вашият ум ще започне по своему да интерпретира или да поставя под съмнение получаваната информация. Ако успеете да се справите с това, информацията ще се изчисти. Вие ще почувствате качествена разлика.

В много отношения на вас ви пречат вашите знания. Представете си, че ако вие не знаехте нищо за Вселената, щяхте да приемате информацията по-чисто. Но тогава вие нямаше да можете да я опишете точно, като нямате термини. От друга страна, вие виждате, как термин, който се появява в някой от ченълингите, започва бързо да се разпространява между другите канали. И не става въпрос за това, че ченълърите четат “чужди” послания (най-често това не е така). Работата е там, че ние, вашите контактьори отвън, също следим най-удачните и разбираеми формулировки и се опитваме да предадем информацията в най-понятна форма. Разбира се, има и езикови и национални различия във възприемането. Но те все повече изчезват сега по време на масовото развитие на средствата за комуникация.

Забави ли се преходът? 

Не е съвсем това, което вие разбирате под “забавяне”. Представете си влак, който набира скорост, но изведнъж се оказва, че отпред има завой и трябва малко да се намали скоростта, за да не излезе влакът от релсите. Планираните сценарии за развитие на вашия преход в много отношения се измениха.

Ние вече ви съобщавахме, че за скок се готвеше не само вашата планета, но и други. Те са общо 12. Съответно се планираше преходът на всичките 12 планети. Но, разбира се, на всичките 12 планети имаше свои особености при преминаването на Лъча 21.12. Сега няма да се задълбочаваме в подробности за това, което се случи на другите планети. Информацията се променя поради измененията, настъпили там. Затова сега сценарият се коригира с отчитане на тези особености.

Вие ще попитате защо това не е било очаквано. То е като калейдоскоп. Когато има множество фактори-стъкълца в калейдоскопа, не може да се предскаже точно каква картина ще се получи. Вие знаете само, че там ще има еди какви си цветове и фигури, но тяхното съчетаване не е известно предварително. Точно в това е прелестта на творението. И това ни радва. Няма нито едно повторение във Вселената. Помислете за това. Количеството на творенията е безкрайно и няма нито едно еднакво. Това наистина е великолепно! Когато успеете да осъзнаете това, ще почувствате същия възторг, който изпитваме и ние.

И в този смисъл няма и отрицателни резултати на творението или неправилни пътища за развитие. Вашата дуалност продължава да властва над вас. Мнозина от вас са разочаровани. И работата дори не е в това, че те не получиха това, което очакваха. А в това, че те считат, че ако на 21.12 не се е случило това, което са очаквали, това е отрицателен резултат.

Представете си, че вие рисувате карта на някаква неизвестна земя. Нима появилите се на вашата карта планини, реки, долини са отрицателен резултат? Да, вие ще трябва да ги преодолявате. Но това е само карта - описание на вашия път. Вие сами й придавате оттенъци на правилност или неправилност. Отдалечете се от такова възприемане. Да се довериш напълно на Бог, означава да забравиш целия минал опит на оценяване. Нека днес за вас да започне нов живот, в буквалния смисъл.

Забравете всичко старо, като вече гледан филм. Интересен. Но вие вече сте го гледали много пъти. Отпред всичко е по-ново и по-интересно. Сценария на вашия филм вие пишете сами всеки ден. Палитрата е огромна. Пред вас имате празен лист с едва доловими контури. Творете! Дойде времето, когато се сбъдват всички мечти.

Няма нужда да се страхувате от нищо. Мнозина от вас се боят от желанията си. Т.е. те са решили напълно и безстрашно да се доверят на своите Висши Водачи, но считат, че да искат нещо е нескромно от тяхна страна. Нескромността е човешко понятие от вашия минал свят. Ние само призовавахме да не се привързвате към желанията.

Вие трябва не просто да искате нещо, а да поръчвате, като храна в ресторант. И да бъдете напълно уверени, че ще ви я донесат. Така е и с днешното сътворяване на реалността. Разберете, ние не можем да я сътворим без вас. Законът за свобода на волята продължава да работи. Ние на нашето ниво определяме законите за развитие на вашия свят, от 5-то ниво на реалността. Т.е. ние създаваме механизмите за взаимодействие във вашия бъдещ свят. Но самото взаимодействие можете да осъществите само вие.

Например, ние формираме механизмите, които правят материята (етера) на вашата бъдеща реалност пластична. Но изработването на прекрасни или други форми от тази материя можете само вие. Ние поддържаме и съпровождаме механизма на реализация на вашите желания. Но само вие можете да пожелаете.

Творете вашите светове. Сега мнозина от вас се спряха в сътворяването. По-точно в интензивността на сътворяването. Вие продължавате да оставате много емоционални същества. Ние не казваме, че това е лошо. Вашата емоционалност е цветна палитра от чувства, много от които са обект на интерес и възхищение на същества от други светове и измерения. Именно затов Палитрата на Творението на вашия вят е много ярка.

Но във вашата емоционалност се крие и капан. Вие с вашите емоционални краски не само оцветявате света и вашите творения. Но продължавате да им давате оценки. И ако някакво събитие (например 21.12) не е оправдало вашите очаквания, вие се спирате и тъгувате, разстройвате се или дори се сърдите! Вие действително приличате на вашите деца! Ние ви призоваваме да оставате деца по възприятия, но да бъдете възрастни по осъзнаване на процесите.

Вие сте в игрален клас. За вас е създадена цяла игрова Вселена. Творете и не се бойте от нищо. Не се е получило? Няма такова нещо във Вселената. Получило се е, но другояче. И във всички случаи трябва да разбирате, че всичко, което се е случило или не се е случило – всичко това е резултат от вашето съвместно творение.

Не се спирайте. Вашето спиране е резултат от вашите реакции. Никой не ви слага бариери. Вие сами си създавате препятствията. Вашите ограничения – това е само ваше решение, че нещо не е възможно. Това е ваше решение - че пътят, избран от вас, е неправилен.

Това е ваше решение - че не сте успели. Това е липсата на вяра във вашите възможности на Творци. И само в отделни случаи това е недостиг на вашата Енергия за Творение.

Ако продължим аналогията с боите и картините, сега болшинството от вас само пробват боите и методите за творение на бъдещия свят. Тези от вас, които са се учили на рисуване, знаят, че отначало се прави проба на боите, подготовка за работа, изрисуване на отделни детайли, светлосенки. А до рисуването на пълни картини още е далече, трябва да се научите.

Сега трябва да се научите да рисувате осъзнато бъдещия свят. По-рано вашите творения повече напомняха буйството на боите и цветови петна, и в най-добрия случай схеми.  Сега е следващият етап. Учете се, тренирайте, творете. Предоставени са ви всички възможности.

Какво да правим по-нататък?

Да се успокоите. Да работите в това направление, което сте избрали за себе си. Всичко едва започва. Напред е необятният Океан на Творението. Вие трябва да свикнете с него. Вие очаквахте катастрофа. А тя не се случи. Порадвайте се и животът продължава!

Сега най-важна е работата на всеки от вас над себе си. Малко хора на планетата са напълно готови за прехода. Ние приветстваме вашето желание да помагате на другите и на Гайя. Но бъдете спокойни. На всеки помагат. И процесите, които се случват на планетата, се контролират от специални групи от същности във Вселената. Или, както вие ги наричате, СПЕЦИАЛИСТИ. Доверете им се. От вас се иска изпращане на Любов и Радост в общите краски на творението. Заемете се със себе си.

Сега, когато първата важна дата вече е зад нас, когато вашите емоции и очаквания запълваха ефира на творението, настъпи време за спокойно осмисляне и осъзнаване на бъдещите процеси. Мнозина от вас трябва да се разделят с миналото. Това не означава, че вие трябва да изоставите своите близки и приятели, да изоставите социума. Преразгледайте вашите представи. В тях все още има фрагменти, които ви задържат. ГОТОВИ ЛИ СТЕ СЛЕД ЧАС ДА ОТПЛАВАТЕ В НЕИЗВЕСТНИ СТРАНИ? Това не е метафора.

Представете си, че ви е направено предложение след час (или сега веднага) да се явите в определен пункт без вещи, за да се качите на кораб, който ще ви отведе в неизвестни земи. Готови ли сте да се разделите с вашите навици, с обичайния начин на живот, жилище, вещи, планове за бъдещето, незавършените дела?

Мнозина от вас, които се считат готови за Прехода, все още са привързани към стария свят. И тези ваши привързаности не ви позволяват в буквалния смисъл да се откъснете от тази реалност. У мнозина тези привързаности са много тънки, т.е. те са повече в областта на чувствата, които са дори много благородни. Трябва да преразгледате своето осъзнаване на света. Вашата готовност за бъдещето.

По-нататък. Вие всички трябва да започнете или да продължите да търсите усещането на вашита фини тела. Мнозина от вас не чуват техните движения поради гръмкото движение на процесите във физическите тела. Предадени са ви многочислени практики. Това е процес на осъзнаване на всяко движение и мисъл. Започнете да премервате вашето ново тяло. То вече ви чака, просто вие не го чувствате.

Някои контактьори предават информация за участие в процесите на сънастройка на реалностите. Какво се случва в действителност?

В действителност се случват проби на творението. Разбира се, процесът на сънастройка на Планетарните Кодове и на кодовете на развитие на цялото човечество е сложен процес. Всички вие участвате в него с малки фрагменти. С вашите лични фрагменти. Този сложен процес се управлява от Вселенските сили за поддръжка.

За да е по-разбираемо за вас: работи голямо количество настройчици, инженери, оператори и други работници от Вселената, и във всеки отбор има специалисти в тяхната област. Това е като работа с някакъв сложен механизъм. За да се пренастройва и поддържа той, е необходимо голямо количество специализирани работници. И в качеството на отделни работници се явяват хора, които предават информация за участието.

Или друга аналогия. Мнозина от вас позволяват на децата си самостоятелно да завинтят гайка или да направят малка част от някоя работа, за да се научат. Но не сте готови да им поверите целия процес на ремонт на автомобила, да речем. Те отначало трябва да се научат да карат този автомобил, да разберат от какво се състои и как работи, и едва след това ще започнат да разбират какво може да се счупи и как се ремонтира.

Така е и тук. На всички желаещи е дадена възможност да участват в отделните процеси на настройка.

Но за да се създаде нов механизъм, трябва да се разработят чертежи, външен вид, взаимодействие с другите детайли, да се определи с каква енергия ще работи и пр. И точно тук е вашето главно участие.

Но болшинството от вас са забравили науката за конструиране на Вселената. За това са предвидени механизми за припомняне (те също са ви предадени в голямо количество. Основно това са медитативни практики).

Но сега, понеже процесът на творението не може да се спре, редом с вас има механици на творението. Спомнете си, за да се построи нов дом, вие викате майстори, дизайнери, строители и им казвате: аз искам... Ние сме майстори и дизайнери по строителството на Новата Вселена! Какво искате вие? Какъв свят искате да създадем заедно?

Желанията на мнозина от вас са толкова неопределени и често се променят. Тогава и самият процес на творение става неустойчив. След 21.12 вие намалихте скоростта на творението. Мнозина от вас са в недоумение. Творете! Включвайте фантазията си! Всяко творение се приветства и се разглежда. Няма никакви конкурси! Има съвместно творчество, където Платното на Творението е безкрайно! Ние чакаме от вас вашите планове и желания! Чудесата са възможни винаги!

Колко ще продължи преходният период?

Това в много отношения зависи от вас. От вашата готовност. Всички планетарни процеси преминават сънастройка с новия импулс на творението. Новият импулс на творението се случи на 21.12. Вие очаквахте, че той с вълшебна пръчица ще преобрази вашия свят. Така е. Това е нова честота на творението, която по-рано не беше достъпна за вас.

Вие очаквахте, че ще се събудите на 22-ри вече в други тела. Но механизмите на реализация напълно зависят от вас. Как можехте да се събудите в нови тела, ако дори не знаете какво е това? В каква реалност можехте да се събудите, ако сами не сте я сътворили?

Импулсът на Творението беше предаден с Лъча на Творението на 21.12. Т.е. вашите възможности за творение се разшириха. Вие преминахте в следващия клас на обучение. Вие също както в училище сте различни: по-успяващи и по-изоставащи. Но вие вече сте в друг Клас на Творението. В това се състои вашият Преход. Ние не можем да кажем, че това е един от последните класове. Пред себе си имате още много измерения.

Спомнете си как се учехте в училище. Като израствахте и преминавахте в следващ клас на обучението, цялата информация ви се даваше все по-подробно и детайлно. Например информацията по история: отначало общите събития, след това по-подробно. Например, в началните класове вие просто знаехте, че е имало войни, а в по-горните класове вече разглеждахте схеми на сражения. Така е и с математиката. Това е специална тема. Вие вече знаете, че Вселената е изградена върху числа. Дотук вие просто минахте аритметиката, а ви предстои да усвоите висшата математика на Космоса.

Предстои ви нов оборот от спиралата на обучението. Вие за това и дойдохте на тази планета.

Всички ли преминаха в по-горния клас, питате вие? Не, още не всички. Но, както и в училище, рано или късно всички преминават. Така и тука. С всеки работят “репетитори”. Трябва да се каже, че, както и във вашите училища, мнозина мързелуват. И ние не можем насила да ги накараме да си учат уроците или да заобичат изучавания предмет. Вие просто трябва да осъзнавате, че без обучение за основите, вие няма да можете да съществувате в новата реалност.

Но за мнозина от вас процесът на обучение е увлекателно действие. Говорим за Работниците на Светлината, които вървят напред. Сред вас също има градация на изоставащи и отличници. Но искаме да кажем, че тези позиции непрекъснато се променят. Просто при всеки от вас нещо се получава по-добре от останалото. Например, при някои приемането на информация, при други – работата с финото тяло.

Добре дошли в следващия клас на обучение на великото тайнство на Творението!

Ние не можем да кажем точно колко време ще се учите в класа на преходния период. Ние планираме до лятото на 2013 г. Отчитайки опита от 21.12, разбираме, че сроковете могат да се забавят. Изобщо, посочването на дати, както показа опитът, дава ненужни последствия. Ненужни в смисъл на забавящи. Вие, като не получихте определени резултати на 21.12, започнахте да се забавяте. Именно затова не бихме искали да конкретизираме дати.

Обучението е безкрайно. Не бързайте. Това е още една човешка черта. Някога хората живееха с векове и тяхното училищно обучение продължаваше повече от 10 години, колкото е сега. Осъзнайте, че вие живеете вечно. Вечен става и процесът на обучение. Затова датите не са важни. Датата 21.12 беше важна от гледна точка на процесите, които бяха синхронизирани за определен сектор на Вселената. И именно това значение ви се разкриваше.

Трябва да обръщате внимание най-вече на датите на планетарно взаимодействие, които в общи линии са известни на вашите астрономи. Но и тук трябва да помните, че няма нищо 100% вероятно. Винаги се случват значителни или незначителни отклонения от програмите. Ето защо това, което се случи или не се случи на 21.12, не е удивително. Винаги има отклонения от вероятностите на събитията. Ние просто не можем да предскажем точната големина на отклонението, а само диапазона.

Има информация, че планетата е поставена в капсула. Така ли е?

Не съвсем. Капсули се предвиждат в различни случаи. Има времеви капсули, има пространствени капсули. Същността на капсулите е опазване или съхранение на фрагмента на Вселената изолиран до определен момент. Времевите капсули фиксират текущото състояние временно и времето в капсулата и извън капсулата тече по различен начин, или в капсулата спира. Естествено, в тези фрагменти на Вселената, където времето тече.

Пространствените капсули ограничават влиянието на фрагментите, които са  външни по отношение на капсулата, върху тези, които са вътре. Решение за капсулиране се приема от Съвета на Вселената. Причините за капсулиране са много. Например, някакъв фрагмент от Вселената със своето развитие започва да предизвиква прекъсване на процесите на развитие и творение в други фрагменти. Тогава фрагментът временно се капсулира.

В случай, когато фрагментът от Вселената оказва силно влияние върху развитието на други фрагменти, се решава въпросът, доколко е необходимо това влияние. Но решението се приема с отчитане на всички въплътени в тези съседни фрагменти или във фрагментите, подложени на въздействие.

Ние имаме уникален случай. Вашето капсулиране е предизвикано от това, да не се нарушат процесите, протичащи във вашия свят. Представете си, че по някакъв непонятен за вас начин във вашата градина е разцъфнало цвете с необикновена красота, в резултат на някаква мутация или кръстосване. И вие грижливо го пазите от въздействието на фактори, които според вас са вредни: силен вятър, промени в температурите, излишна влага. Точно това се случва. След инкубационния период вие сте преместени в оранжерийна зона, където за вашето развитие помагат множество "градинари". Защото вие още не сте готови за открит контакт с фрагментите на невидимата за вас Вселена. Отначало трябва да пораснете и укрепнете, да пуснете корени и да се развиете до определена устойчивост. Такава капсула е създадена за вас отдавна.

Ние се върнахме в миналото, за да спрем нашето изчезване. Така ли е? 

Да. Но не в такъв смисъл, в какъвто вие го разбирате. И не да се спре изчезването, а да се извърши. Дадена ви е информация за това, че фрагментите на вашия Дух са въплътени в светове на различни реалности. Всичките тези фрагменти съвместно с вашия Висш Аз преминават опит за развитие и творение в много светове на въплъщение. Сега за преминаването в 5-то измерение е необходима определена цялостност. Определена от 5-то ниво на творението.

За тази цел вашият Аз в 5-то измерение трябва да събере своите фрагменти в другите измерения. Така да се каже, да подбутне изоставащите. Без това не е възможен следващият преход в 6-то измерение.

Т.е. в процеса на преход от трето в четвърто измерение се допускаше частична фрагментация в ниските нива. Така за прехода в 6-то ниво трябва да се отстрани фрагментацията от четвърто ниво.

Разбира се, идеален е вариантът, когато при преход в по-високите измерения вие сте събрали всички фрагменти на своите въплъщения от световете с по-ниско измерение. Но в реалността рядко се случва така. Работата е там, че фрагментите на вашия Дух остават в световете на по-ниските измерения не само във вид на въплътени същества, но и във вид на отделни фрагменти на душата: впечатления, емоции, незавършени действия. За това са ви предадени практики, с които можете да си спомните себе си, да си върнете енергията от световете на по-ниските въплъщения. Тази енергия сякаш е белязана с вашия код-име и в крайна сметка по закона за привличането се стреми да се съедини с вашия Цялостен Аз.

С други думи, вашият Висш Цялостен Аз, спускайки се в по-плътните светове за вековната история на въплъщението, е “загубило” част от фрагментите си във вид на въплътени същества и енергийни части. За издигане нагоре е необходимо възсъединяване. Това е, което още ви тегли надолу, в буквалния смисъл на думата. Както майката не може да изостави детето си. Или както корабът не може да бъде пуснат без всички части. Затова и се случва спомнянето на паметта на предците, на паметта на вашите предишни въплъщения. Тези от вас, които си спомниха, си върнаха тези фрагменти. Проблемът е, че вие засега не помните, къде се намират те. Т.е. спомнянето е процесът на възсъединяване.

Сега вашата задача е да намерите вашите въплъщения от по-ниско измерение и да съберете своите фрагменти, и по такъв начин те да изчезнат от тези светове и напълно да се възсъединят отначало в трето измерение. А след това и по-нагоре. Спомняйте си. Механизмът е прост: намерение и решителност. Медитация. Медитациите са за това, да погледнете в себе си. Именно там, вътре във вас е светът на взаимовръзки с вашите фрагменти, а не отвън. Търсете в себе си. Техниките са ви дадени. 

Има информация, че ние се намираме в изкуствено създадена преходна реалност на основата на холограми. Така ли е?

Цялата информация, която е достъпна за вас, частично е вярна. Просто всяка информация носи определено ниво на виждане и чуване.

Относно капсулирането ние вече говорихме. Вие сега действително сте в преходен период. И се стараят да ви оградят от радикални външни въздействия. Преходният период се състои в подготовка за нов етап на творението. Импулсът от 21-ви зададе ново ниво на творението, за което вие още не сте готови.

Искаме да поясним. Всеки импулс на творението качествено не е определен за нас. Т.е. ние знаем, че импулсът на Централното Слънце се случва във вашия сектор на Вселената на всеки 26000 години. Но никой не може да предскаже качеството на този импулс. Защото качеството на този импулс се задава от Твореца на всичко, или Абсолюта, както го наричате. В това се състои Божественото Разрешение за Творение. Ако се абстрахираме от качествата на любовта, които ви изпраща Творецът, може да се каже, че там “горе” има някой (да кажем генерален конструктор), който наблюдава развитието на всичките части на Творението и внася корекции. При това, както разбираме, корекците се внасят както в творческите фрагменти на творението, така и в общия план за развитие на всички фрагменти. Говорейки на вашия език, възниква движение от типа: а какво ще стане, ако опитаме...?

Именно в това се състои задачата на импулсите на творението – внасяне на поправки на творението.

Сега също е направена поправка на творението на вашия фрагмент от Вселената. Тя разширява границите на вашето поле на творението и вашите възможност, въвежда нови планове. Какви – засега няма да разберете, но цялата информация ще ви бъде предадена в срок.

Що се отнася до холограмите, трябва да разберете, че холограмата е проекция. Вие често живеете в проекционен свят. Т.е. в проекциите на вашите очаквания. Просто проекциите на вашия свят са по-плътни. Бихме казали, че сега вие преминавате в свят на по-фини проекции. Това е преходен игрови вариант. Вие можете да наблюдавате, че всички неща около вас са станали малко по-други, по-реагиращи, по-бързо реагиращи. Именно в това е разликата между по-твърдото и по-финото: в скоростта на реакциите. Наблюдавайте.

Искаме да кажем, че никой освен вас не създава холограми на вашия свят. Единственото, което ви е холографирано отвън е вашето виждане на междупланетарния космос. Там се случват различни процеси. Нищо плашещо, но Вселенският Съвет реши, че вие още не сте готови да ги възприемете. Не сте готови в този смисъл, че това ще отвлече вашите любопитни умове и същности от вътрешните процеси, които сега за вас са най-важни. Но някои най-чувствителни от вас вече могат да почувстват външните процеси.

Всичко е много просто. Отвън, във външния свят, с наблюдаване чрез външно зрение те не се виждат, това са холограмите на космоса. Тъй като нейните параметри се фиксирт и от вашите уреди, ние се постарахме да запазим тези холограми ясни.

Всеки от вас може да види случващото се в действителност чрез своя вътрешен космос. В това се състои правилността на възприемането на случващото се. Ако човек може да излезе от вътрешния космос във външния, то той е готов за възприемане, неговите системи са готови.

Искаме още веднъж да уточним, че вашият достъп е ограничен временно. Тъй като външното влияние е не само визуалната редица, която може да ви учуди, но и енергийните пикове на въздействие, които засега са нежелателни. Сега върви сънастройка по Камертона на Творението, сънастройка на вашите лични вибрации с вибрациите на Лъча на Творението 21.12. Външните фактори на звученето на Вселената могат да попречат. Когато оркестърът се настрои напълно, ще може да се свири Великата Музика на Творението.

3 февруари 2013, от Елена

Превод: Лусесита

http://espavo.ning.com