Природата на реалността

 

На кое придаваш реалност? На това което си, на светът отвън? Отвъд всички представи и отвъд всички рамки какво стои? Това са все въпроси на пробуждащото се съзнание, то търси реалността. Няма да разглеждаме пътищата към нея, а ще преживеем един от нейните аспекти – Любовта, защото това което истински разширява човешкото съзнание е именно Любовта.

Характерното за реалността е, че тя може да бъде преживяна чрез Настоящето, няма друга пролука. В мига на присъствие осъзнаващият влива живот на реалността и я пробужда, пред него се разкрива също и илюзорната игра на материята която той сам сътворява.

А къде е Любовта? Тя е океанът, който рибката търси цял живот без да разбира че никога не се е отделяла от него. Любовта е енергия, която поддържа всичко, дори и илюзията, за да може реалността да я изпълни и трансформира в един миг. Тази енергия е Божествено ухание от градината на Сътворението и когато човек си спомни Бог, той себе си припомня. Как можем да живеем Реалността? Като се върнем при Бог, най-практичния път по който Истината разцъфтява.

Когато си тук и сега; осъзнаваш дуалността, разбираш своята многоизмерност, усещаш ангелска подкрепа, поемаш отговорност за своите мисли и чувства, вникваш в причината и следствието, имаш достъп до Мъдростта чрез чистотата, изживяваш своя център чрез Сърцето, знаеш че си вечност.

Характерно за чудесата е, че те никога не могат да се случат в миналото или в бъдещето, те са пред теб и в теб сега. Еволюцията е вложила много за да бъдат чудесата реалност, но те могат да се съзрат само от този, който е в реалност.

Да ви приведем една история, която илюстрира какво ще ви е в помощ в това пътуване и какво точно се случва с вас сега. От висотите скача Служител на Светлината в пълно „бойно снаряжение”. В неговите провизии имало малко листче с инструкции какво да ползва най-напред, а там пишело: Ще попаднеш долу в сън, затова търси пролуката, а когато преминеш през нея ползвай своите инструменти. В тях са Приемането, а то действа чрез присъствието, ето затова е важно да присъстваш в тази нова реалност. Ще имаш меч от светлина, с който ще разкъсваш воалите на илюзиите, които понякога ще искат да те покриват, те са изтъкани от енергията на страха. Ще имаш още купища светли инструменти и помни, че долу те чака трамплин - когато слезеш, знай че се издигаш. И още нещо, което е много важно, ти никога не си скачал, винаги си бил тук многоизмерни служителю на светлината, винаги си бил Бог.

Алциона

Прието от Савиен