Една беседа от Учителя Махатма М

     Защо на Земята все още има твърде много природни бедствия и катаклизми, и вместо да намаляват с времето, както би трябвало да се очаква, те се увеличават?

     За да разберем причината и за да я премахнем трябва преди всичко да се убедим в съществуването на невидима част от света, много по-голяма и разнообразна от видимата, Свят на праобразите на предметите и явленията и че съществува връзка между Висшия невидим Свят и земния видим свят, който обитаваме заедно с всичко живо.

     От Висшия свят Земята черпи енергия за поддържане равновесието на природните сили или стихии. И съединително звено на тази връзка представлява човекът. Всичко живо служи като фунии, в които се устремяват енергиите на пространството. Цветята, бидейки приемници на тази огнена енергия, също проявяват тази връзка. Но човекът е особено тънък апарат и е особено приспособен за поглъщане на най-тънките енергии. Погълнал и асимилирал ги, той ги отдава на Земята и обкръжението си за храна. Затова човечеството е нужно за поддържане живота на планетата. Каналите на съединение се установяват от микрокосмоса на човека. В съзнанието на човека се срещат и уравновесяват енергиите на всички планове на битието, уравновесявайки със своя синтез подземните огньове на обитавания от него свят. Всяка вещ и всеки център на живот може да съществува само при наличие на установено равновесие. При нарушаване на това установило се равновесие човешкият организъм би се взривил и би се разлетял на хиляди късчета, ако се наруши равновесието например на атмосферното налягане, изчезнало внезапно.

     Но това е само частен случай. Не по-малка катастрофа би станала при нарушаване взаимодействието между центробежната и центростремителната сила или между функциите на органите на тялото, или на магнитните полюси на Земята. С една дума равновесието е основа на битието и съществуването на всичко, което е, било е и ще бъде. Това същото равновесие съществува и между земния свят и Висшия Свят, но регулатор на това равновесие представлява електромагнитната батерия на човешкия организъм. От неговата правилна работа зависи разпределянето на огнените енергии на повърхността на Земята и в сферите, които я заобикалят. Човек със своето съзнание може да затвори този достъп на животворни пространствени енергии и да лиши Земята от техния достъп. Както заболява човекът, лишен от нужното количество свеж въздух, така заболява и Земята, лишена от своя дял Светлина или пространствен огън, получаван чрез човешкия апарат. Да се отвърнеш от Висшия Свят означава да лишиш Земята от животворно хранене. И тогава заболява и планетата, и самото човечество, тъй като е нарушено равновесието в обмяната на веществата. И настъпват дни на голям смут и неблагополучие във всички сфери на планетния живот. Хората се оплакват, че животът е станал непоносим, но не искат да видят основната причина за всички злини. Те са се отвърнали от Висшия Свят и Висшият Свят се е отвърнал от тях. Равновесието е нарушено в корена. Още малко упорство в тъмнината и взривът е неизбежен. Религията се е давала за установяване на тази връзка. Религията не е преуспяла в това и връзката се е нарушила. Немногото устояващи не могат да издържат докрай това напрежение, което законно се разпределя върху всички.

     Затова срочно се дава Огненото Учение на Йога, за да се установи висшата връзка и приемниците на пространствен огън – човешките организми да се приведат в необходимото състояние на възприемчивост и асимилация на пространствените енергии. Изход трябва да бъде намерен и хората на всяка цена трябва да се обърнат отново към Висшия Свят, тъй като по друг начин е невъзможно нито съществуването на Земята, нито на човечеството. Сега упора на огнените енергии носят върху себе си немного избрани огнени натури, изнемогвайки под непосилната тежест и страдайки заради милиони търтеи. Но равновесието е нарушено вече толкова дълбоко, че да продължава по-нататък така не може. Човечеството се е доближило до границата, допустима от закона. Зад нея е взривът и настъпване на благодетелното равновесие. Но колко трябва да загинат и да станат жертви на собствената неразумност. Хората ще предпочетат да се задушат в създадения от тях задух, отколкото да обърнат глави към Небето. Дните преди края свидетелстват за пълното забравяне от човечеството на Висшия Свят и неговите Закони. Тези закони са давани многократно на хората и те са ги приемали отначало с ентусиазъм и „Осанна!”, а впоследствие бързо са се отвръщали от тях, викайки вече „Разпни Го!”, поради обстоятелството, че са предпочели „широкия път”, водещ към гибел, вместо Тесния, водещ в Живота.

Пост на Никола Берчев във FB